Jana | 13.11.2018

Dobrý den, mám mladší kolegyni a mezi ní a naším šéfem probíhá harašení, myslím, že jí to příjemné není, ale ani se nijak nebrání. On má různé narážky na její vzhled, chování i schopnosti a dokud se ona hihňá je spokojený. Mně je to ale velice nepříjemné. Pracujeme ve státním podniku, ale v malé lokální pobočce. Je nějaká cesta, jak anonymně upozornit a zastavit toto chování?

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za otázku!

Chováním, které popisujete, se Váš nadřízený dopouští sexuálního obtěžování, které je podle antidiskriminačního zákona (198/2009 Sb.) formou diskriminace (§ 2 odst. 2).

Je to zaměstnavatel, kdo je odpovědný za pracovní podmínky na pracovišti a za dodržování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Můžete se tedy obrátit na něj, nejlépe prostřednictvím personálního oddělení.

Pokud preferujete zůstat v anonymitě, můžete podat podnět ke kontrole inspekci práce místně příslušné podle sídla zaměstnavatele. Ta má možnost udělit zaměstnavateli pokutu až 1 milion korun. Žalobou u soudu se případně můžete domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminačního jednání, aby byly odstraněny jeho následky a případně i přiměřeného zadostiučinění.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect