Karel | 14.11.2018

Dobrý den, jak zjistítm, jestli mám nárok na porodné, vypočítává se jen z mého příjmu? Z hrubé mzdy? Superhrubé? Nebo i z přítelovi, když bude uveden jako otec v rodném listě, máme stejné trvalé bydliště, ale nejsme manželé? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz!

Porodné (upravené §§ 44 – 46 zákona o státní sociální podpoře 117/1995 Sb.) je jednorázová dávka pro matky prvního či druhého dítěte. Rozhodující je příjem celé rodiny, v tomto případě tedy Vás a Vašeho přítele. Nárok na porodné má žena, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70 (tj. přibližně 21 000 u prvního dítěte).

Rozhodný příjem je měsíční průměr všech příjmů rodiny (tj. daňový základ nebo v případě mzdy tzv. „superhrubá mzda“) v období kalendářního čtvrtletí předcházejícího narození dítěte. S žádostí o tuto dávku Vám mohou poradit také přímo na oddělení státní sociální podpory příslušného úřadu práce, kde o ni budete žádat.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Hezký den!

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect