Jarmila | 10.12.2018

Dobrý den, po 3 leté rodičovské se mám vracet do práce. Bylo mi sděleno, že moje místo už neexistuje a bude mi nabídnuto nové. Pracovala jsem jako vedoucí ve středním managementu firmy. Mám nárok na stejný plat a znovu vedoucí pozici nebo mi firma může nabídnout cokoliv. Když nepřijmu, tak předpokládám, mi musí vyplatit nějaké odstupné? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den. Děkuji za otázku.

Pokud se vracíte do práce po skončení rodičovské dovolené, musí Vám zaměstnavatel přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Jestliže pro Vás takovou práci nemá, protože došlo k organizačním změnám a vy nebudete souhlasit se změnou pracovní smlouvy, může Vám dát po skončení rodičovské dovolené výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce. V případě výpovědi máte nárok na odstupné ve výši 1 – 3násobku průměrného měsíčního výdělku podle délky trvání pracovního poměru (§ 67 odst. 1 zákoníku práce).

Pokud máte vedoucí pozici stanovenou v pracovní smlouvě, musí Vám zaměstnavatel přidělovat práci ve vedoucí pozici i po skončení pracovní smlouvy. Pokud máte mzdu nebo plat stanovenu v pracovní smlouvě, týká dodržování pracovní smlouvy i tohoto ustanovení. Pokud máte plat nebo mzdu stanovenu platným nebo mzdovým výměrem, může ji zaměstnavatel jednostranně upravit, nicméně i v takovém případě musí dodržovat zásadu stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Jestliže budete mít pochybnosti o tom, že organizační změny skutečně nastaly, můžete dát do 2 měsíců od skončení pracovního poměru žalobu o neplatnost výpovědi.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

S pozdravem

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect