Hana | 25.12.2018

Dobrý den. Na konci prosince 2018 se mi narodí druhé dítě. Mám druhou mateřskou. Mám v roce 2019 po mateřské nárok na dovolenou a kolik dní. Jsem zaměstnaná na pracovní poměr na dobu neurčitou, letos jsem nepracovala, byla jsem na rodičovské dovolené. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce se doba mateřské dovolené považuje pro účely dovolené na zotavenou za odpracované dny. Čerpání rodičovské dovolené se jako odpracované dny neposuzuje. Jestliže jste z důvodu čerpání rodičovské dovolené neodpracovala u zaměstnavatele alespoň 60 dnů v tomto kalendářním roce, budete za mateřskou dovolenou čerpat dovolenou za odpracované dny. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. O čerpání dovolené za odpracované dny můžete svého zaměstnavatele požádat po skončení mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen Vaší žádosti vyhovět.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect