Alena | 25.2.2019

Dobrý den, kolegyně je po úrazu 4 měsíce doma a další 3 bude. Celou dobu vykonavam práci za dvě osoby. Zaměstnavatel tvrdí, že problem řeší, ale de facto je vše na mě. Už to odnáší mé zdraví. Bylo mi řečeno, že právo na odměnu za dlouhodobý zástup mají pouze vedoucí. Jak se mohu bránit v takové situaci ? Děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,
práce, kterou vykonáváte za kolegyni bude pravděpodobně prací přesčas. Podle zákoníku práce platí, že práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad rámec této doby musí zaměstnanec s prací přesčas souhlasit. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Zaměstnavatel Vám tedy může nařídit práci přesčas, ale jen v rozsahu výše uvedené doby.

Pokud budete mít další dotazy nebo nejasnosti, neváhejte se obrátit na naši telefonickou poradnu, která funguje v úterý 9.00 - 11.00 a v pátek 16.30 - 18.30 na čísle 774 913 350.

Eva Fialová

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect