psalenka | 16.11.2020

Dobrý den! Pracuji jako lékárnice v soukromé lékárně s převážně mužským pracovním kolektivem. Myslím si, že co do rozdělení práce - hlavně je to větší objem práce spočívající na ženách zahrnující i práce mimo pracovní náplň farmaceuta v době dovolených (úklid pracoviště) - jsem jako žena výrazně znevýhodňována. Vím, že se právní cestou asi těžko budu bránit, protože pracuji v soukromé lékárně a protože můj převážně mužský kolektiv bude držet při sobě. Chci dát výpověď. Ale přesto mám na Vás dotaz - lze se v takovéto situaci nějak bránit? Předem děkuji za odpověď!
Podotýkám, že jakékoliv řešení s nadřízeným je téměř nemožné, protože on nerad projednává jakékoliv spory a pokud si všimne jistého napětí na pracovišti, raději mi přidělí další náročný úkol než by rovnoměrně rozvrhnul stávající pracovní povinnosti mezi muže a ženu...

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákoníku práce Vám zaměstnavatel může přidělovat pouze v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě. U lékárnice jistě nepůjde o úklid lékárny, tyto úkoly by z mého pohledu byly v rozporu se zákoníkem práce i kdyby byly přidělovány úplně všem. Pokud je to navíc jen ženám, půjde o diskriminaci z důvodu pohlaví.

Dále platí, že za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží stejná odměna. To se týká i objemu práce a zaměstnanec nebo zaměstnankyně, kteří odvádějí větší objem práce, by měli mít tomu odpovídající mzdu.

Právní kroky nejsou jednoduché, v první řadě by bylo dobré projednat věc se zaměstnavatelem. Pokud máte ale pocit, že by to u Vás nevedleo k ničemu, je možné podat podnět na Inspekci práce nebo k Veřejnému ochránci práv.

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect