Hana | 15.3.2021

Dobrý den,

pracuji jako OSVČ, kdy dodávám své služby společnosti s ručením omezeným jako subdodavatel v oblasti náboru IT specialistů. Bohužel jsem až při samotné spolupráci zjistila, že se de facto jedná o švarc-systém (i když to firma popírá) a chci smlouvu ukončit, protože mi jednání firmy přijde nefér.
Smlouva je nazvaná jako SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB a
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obsahuje i konkurenční doložku ve znění: "Po dobu trvání této smlouvy není Spolupracovník oprávněn vykonávat činnosti svým charakterem odpovídající činnostem, jež má vyvíjet pro Společnost na základě této smlouvy, a to ani v rámci své podnikatelské činnosti (vlastním jménem na základě svého
podnikatelského oprávnění) ani prostřednictvím třetích osob, pokud k tomu Společnost
neudělí písemný souhlas."

Pokud smlouvu vypovím, tak mi firma sníží všechny dosud nevyplacené odměny za odvedenou práci na 10 %. Proto prosím o radu, jak takovouto smlouvu legálně vypovědět, aniž bych musela jít na odměně na pouhých 10 % za již odvedenou práci? Je vůbec nějaký způsob? Dohoda nejspíš nebude možná, dosud je komunikace ohledně smlouvy velmi problematická.

Velice Vám děkuji za radu.

Hana K.

Odpověď:

Dobrý den,

vypovídání takovýchto smluv v praxi nebývá jednoduché, nezřídka je nezbytné využít i služeb advokátů. Z toho, co popisujete, lze upozornit na skutečnost, že smluvní ustanovení, která obcházejí zákon nebo se příčí dobrým mravům, nemohou mít právní důsledky i pokud obě strany takovouto smlouvu podepsaly. Švarc systém je tzv. zastřený pracovně právní vztah, postižitelný i podle zákona o Inspekci práce vysokou pokutou jako nelegální zaměstnání. Ustanovení o konkurenční doložce by měla být vyvážena nějakou kompenzací - pokud Vám smluvní strana následný výkon činnosti svým souhlasem znemožní, měla by Vám něco vyplatit. Konkurenční doložka, která by nebyla takto vyvážená, by mohla být v rozporu s dobrými mravy. Obdobně ta "smluvní pokuta". Předpokládám, že odměna je za odvedené služby, bylo by tedy v rozporu s dobrými mravy (směřuje to k omezení smluvní svobody) sankcionovat vypovězení smlouvy finanční újmou.

Reálně ale asi budete muset protistraně pohrozit podnětem na Inspekci práce případně soudem, aby nicotnost těch smluvních ustanovení uznala.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect