Barbora | 28.4.2021

Dobrý den, jsem OSVČ (nemocenskou si hradím dlouhodobě) a současně společnicí/jednatelkou jednočlenné společnosti s.r.o. Termín porodu mám začátkem července. Hledám nejlepší způsob, jak vyřešit PPM (tzn. jak v těch prvních 6 měsících pobírat víc než jen nějakých šest tisíc ze samostatně výdělečné činnosti). Je možné nějak pobírat mateřskou na s.r.o.? Jsem jednočlenná společnost, takže nemám sama se sebou uzavřenou smlouvu - je možné ji ještě teď uzavřít, stanovit si výši odměn a na jejich základě požádat o mateřskou? S tím se pojí otázka - mohu přerušit svou činnost OSVČ a nadále provozovat s.r.o. na mateřské? Jak je to v takovém případě se zálohami na sociální a pojištění? (Na místním sociálním úřadě si mě dnes přehazovaly čtyři pracovnice, nikdo mi nedokázal odpovědět.) Další má možnost je pobírat mateřskou z činnosti OSVČ 6 týdnů před a 6 týdnů po porodu a následně převést péči o dítě na otce. Na internetu se lze dočíst, že v takovém případě stačí, aby zaměstnavatel otci vystavil pracovní smlouvu na jiný hlavní obor činnosti, a muž pak může současně pobírat mateřskou a chodit normálně do práce. Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

výše peněžité pomoci v mateřství se počítá zpravidla za 12 měsíců před nástupem na mateřskou, takže jakékoli změny u vás provedené v aktuálním okamžiku by nejspíše nehrály roli ve výši mateřské, i pokud byste se zaměstnala jako zaměstnankyně ve vaší společnosti, ČSSZ by přihlédla k tomu, jaké zálohy jste odváděla jako OSVČ. Čistě ze zaměstnání, které by začalo teď, byste na PPM zase nesplnila minimální dobu trvání účasti na pojištění.

Co se týče pobírání peněžité pomoci v mateřství otcem dítěte, pak nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství místo ženy může muž nejdříve po šestinedělí ženy, která porodila, tj. od začátku 7. týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 dní po sobě jdoucích. Musí ovšem splňovat stejné podmínky pojištění jako žena, která porodila. Navíc musí se ženou/matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V dohodě se uvede den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a úředně ověřený podpis matky.

Přivýdělek při pobírání PPM je možný, i u téhož zaměstnavatele, musí být ale na jinou pracovní smlouvu s jiným sjednaným druhem práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect