Zepro | 8.7.2021

Může zaměstnavatel pokrátit ptoplacení přesčasu(k umoření návštěvy lékáře)bez předchozí domluby.Propustky jsem měla řadně a s časovým předstihem vyplněné a schválené zaměstnavatelem.

Odpověď:

Dobrý den,

jednostranně tak učinit nemůže. Pokud vám byla nařízena práce přesčas, máte s ohledem na znění § 114 zákoníku práce nárok na příplatek. Pouze po dohodě s vámi je možné čerpat náhradní volno. Návštěva lékaře je navíc důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance, tím spíš nemůže zaměstnavatel takto postupovat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect