Gaia | 7.9.2021

Po ukončení školy jsem nastoupila v srpnu 2004 jako učitelka na státní střední školu, kde jsem dostala pracovní poměr na dobu neurčitou. 4.5. 2013 se mně narodila dcera a 21.10.2017 syn. Řádně jsem čerpala MD a RD, od 3 let věku syna jsem požádala o neplacené volno (21.10.2020 až 20.10.2021). Vzhledem k celodenní péči o syna, možné distanční výuce a zdravotním problémům jsem se rozhodla prodloužit neplacené volno o 1 rok. S tím ale zaměstnavatel nesouhlasil s vyjádřením „pro provozní důvody“ a požaduje vyjádření, zda k 21.10.2021 nastoupím do práce či nikoliv. Hovořila jsem s p. ředitelkou, mají v úmyslu poté ukončit pracovní poměr. K ukončení se mám dostavit osobně, nevím, jakou formu bude mít (např. o odstupném nemluvila). Předpokládám ukončení dohoodou a mám obavu, aby podepsání dohody neovlivnilo do budoucna negativně některé další skutečnosti (např. na ÚP). Zaměstnavatel ví, že jsme se vloni přestěhovali do sousedního kraje, kde máme trvalé bydliště, předpokládá, že se nevrátím do školy. To v odpovědi neuvedl, ani jaké jsou ty „provozní důvody“. Můžete mně poradit, zda musím podepsat dohodu o ukončení, přičemž důvodem je vlastně to, že nenastoupím 21.10.2021 do školy? Mám právo požadovat dopředu návrh znění dohody o ukončení? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

nárok na prodloužení neplaceného volna ze zákona nemáte, a na rozdíl od např, zkráceného úvazku Vám zde zaměstnavatel není povinen ani uvádět důvody, pro které tomu nemůže vyhovět. Očekává tedy Váš návrat na pracoviště a pokud byste nenastoupila, může Vám dát výpověď, a to i bez odstupného.

Nejspíše Vám skutečně předloží dohodu o skončení pracovního poměru. Podepsat ji pochopitelně nemusíte, a můžete vyjednávat o případném datu skončení pracovního poměru. To se ale odvíjí od toho, zda můžete či nemůžete zpět nastoupit do práce. Pokud byste na dohodu přistoupila, je důležité, aby v ní byly uvedeny nějaké závažné důvody, např. zdravotní, nezbytnost péče atd. Pokud totiž skončíte pracovní poměr bez závažných důvodů, skutečně by Vám mohla být krácena podpora v nezaměstnanosti (pokud na ni vůbec vznikne nárok, to z dostupných informací nelze posoudit).

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect