Michal Boháč | 31.1.2022

Dobrý den, má přítelkyně ukončila pracovní poměr, když byla v 3 měsíci a hnedka na to si našla jinou práci kde po třech měsících zkušební doby jí díky tomu, že je těhotná neprodlouzili pracovní smlouvu. Má tedy nějakou ochranou lhůtu i po zkušební době, aby měla nárok na mateřskou dovolenou? Děkuji předem za odpověď. Boháč Michal

Odpověď:

Dobrý den,

Ochranná lhůta pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství činí u žen, které byly ke dni skončení zaměstnání těhotné 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění trvalo kratší dobu, bude ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. V daném případě druhého pracovního poměru by tedy vaše partnerka musela nastoupit na mateřskou do zhruba 3 měsíců po skončení tohoto pracovního poměru, podle toho, kolik dní přesně trval. Na mateřskou se nastupuje nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu, je tedy potřeba spočítat, zda se do této lhůty vejdete.

Zároveň je ale nutné splnit druhou podmínku, a to být nemocensky pojištěna minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (to je zhruba 9 měsíců nemocenského pojištění v rozložení dvou let). Nepíšete jak dlouho její předchozí pracovní poměr trval. Pokud by v součtu obou (případně i více) těchto zaměstnání splnila potřebnou délku, měla by nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít.

Konkrétně je možné se obrátit na příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení, která agendu nemocenského pojištění spravuje, ta to může propočítat.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect