Bětka | 27.4.2022

Dobrý den, prosím o pomoc na dotaz v následujícím znění. Pracuji jako učitelka mateřské školy a p. ředitelkou mi byla povinně přikázána akce pro rodiče a děti (sportovní činnost v rámci Svátku rodin v objektu naší MŠ) v sobotu odpoledne v den mého pracovního volna. Této akce se nechci zúčastnit. Následně na to bylo ze strany p. ředitelky podotknuto, že z tohoto vyvede následky, restrikce a postih. Prosím o vaše vyjádření, jestli je jednání p. ředitelky oprávněné a zda-li mě za toto neuposlechnutí z právního hlediska může nějaký postih udělit. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

pokud činnosti, které byste na této akci vykonávala, obecně spadají do druhu práce, který máte sjednaný v pracovní smlouvě, pak by bylo možné vám účast na akci nařídit jako práci přesčas. Pokud nepatříte mezi zaměstnance, kterým nelze práci přesčas nařídit (kratší pracovní doba, dítě mladší než 1 rok), pak tuto práci vykonat musíte. Platí pak i omezení, kdy je možné nařídit práci ve dnech pracovního volna (§ 91 a násl. zákoníku práce).

Náleží Vám samozřejmě příslušné příplatky.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect