XX | 1.12.2022

Dobrý den,
omlouvám se, že nechci zveřejnit své jméno, ale mám dotaz na postup v případě toho, že mne můj vedoucí obtěžuje. Kontinuálně to přešlo z nabídek na schůzky, které jsem stále odmítala, do donášení dárků a pozorností, které nelze odmítnout, protože mi je stejně na stole nechá. Zkouší mne i osahávat, ale tomu jsem se zatím ubránila...jen nevím, jak dál a do kdy to vydržím. Nechci s vedoucím nic mít, ale tohle se nedá...

Odpověď:

Dobrý den,

takovéto jednání lze považovat za obtěžování, které je v rozporu s antidiskriminačním zákonem a ve smyslu § 16 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost takovému jednání zabránit. Pokud Váš nadřízený Vaše odmítnutí nerespektuje, oznamte to písemně nebo alespoň e-mailem jehi nadřízenému a rovněž i zaměstnavateli, případně personálnímu útvaru. Pokud by zaměstnavatel nezakročil, bude jednak odpovídat za škodu, která Vám tím může být způsobena, jednak se vystavuje riziku sankce ze strany Státního úřadu inspekce práce.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect