Adela | 20.12.2022

Dobrý den, chci Vás požádat o radu. Momentálně řeším návrat z rodičovské dovolené a zaměstnavatel mi oznámil, že mě chce propustit pro nadbytečnost. Moje původní pozice nadále existuje a je obsazena mojí zástupkyní, která byla přijata hned na začátku na dobu neurčitou, což jsem nevěděla. Propuštění pro nadbytečnost mi bylo odůvodněno částečnou změnou pracovní náplně původní pozice. A mě by zajímalo jak velká musí být změna pracovní náplně, aby toto byl důvod pro propuštění pro nadbytečnost? Navíc jsem byla přijata s požadavkem znalosti německého jazyka pro komunikaci s centrálou, dnes se upřednostňuje anglický jazyk, který neovládám, nicméně centrála je nadále v Německu, může být tedy toto akceptováno jako zákonný důvod pro propuštění? V případě soudního řízení na čí straně je dokazovací povinnost? Ptám se, protože samozřejmě nemám přístup k dokumentům, které vznikly v době mé rodičovské dovolené. Poradili by jste mi, jak v této situaci jednat, argumentovat? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

dosavadní judikatura k nadbytečnosti se odvíjí od principu, že zaměstnavatel má právo pro sebe co nejfektivněji uspořádat jak vnitřní organizační strukturu, tak potřebnou skladbu pracovní síly. Fiktivní nadbytečnost se tedy prokazuje poměrně složitě, zpravidla se musí jednat o situaci zcela zjevnou. Ve chvíli, kdy došlo alespoň k částečné změně náplně práce, se šance na úspěch ve sporu snižují. Důkazní břemeno leží an straně žalobce, tedy zaměstnance či zaměstnankyně, kteří tvrdí, že výpověď byla nezákonná. Pokud byste měla dostatečné důkazy o tom, že jste výpověď dostala kvůli své rodičovské a že tedy může jít o diskriminaci z důvodu rodičovství (pohlaví), mohl by soud důkazní břemeno přenést na zaměstnavatele, ale ani to se nedaří příliš často.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect