Petra B. | 4.1.2023

Dobrý den,
v poslední době se mluví o různých směrnicích EU, který se zaměřují na lepší postavení žen na trhu práce (odměňování, slaďování práce a rodiny, práce z domova apod.). Prosím, o které se konkrétně jedná, v jaké jsou fázi přijetí a kde je možné je najít?

A jak se potom dotýkají postavení zaměstnaných žen v členských zemích, včetně ČR? Jsou po přijetí ze strany EU rovnou závazné i pro nás - jinými slovy, kdy z nich budeme mít prospěch i my a mohu se na ně odkazovat při vyjednávání pracovních podmínek se zaměstnavatelem?

Děkuji, Petra

Odpověď:

Dobrý den,

podrobná odpověď přesahuje záběr této poradny, ve stručnosti lze zmínit následující - aktuálně je v běhu novela zákoníku práce, která transponuje směrnici o slaďování osobního profesního života a směrnici o předvidatelných pracovních podmínkách. Přijaty byly dále směrnice o zastoupení žen ve vedení obchodních společností a o transparentnosti v odměňování, jejich převedení do českého práva ale bude ještě záležitostí několika let. Evropské směrnice zpravidla takzvaný přímý účinek nemají a je tedy nezbytné vyčkat až na přijetí českých zákonů.

S pozdravem

Gender Studies, o.p.s.

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect