Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

heidy | 17.11.2006 | návrat po MD

Dobrý den,prosím o radu.Vracím se z RD po třech letech.Moje původní místo je nyní obsazeno paní v důchodu a ještě jednou zaměstnankyní,kterou přijali též za mne.Já dostanu náhradní práci,na nižší úrovni a za méně peněz.Zažádala jsem si na jeden rok o zkrácenou prac.dobu,v tom mi bylo vyhověno.Mám strach,že se stanu nadbytečnou a chtěla bych vědět,jestli mohou dát výpověď mně a důchodkyni nechat zaměstnanou a ve vedoucí funkci?Mohla bych se nějak bránit?Nejedná se o žádné organizační změny,jen by mne zajímalo,jestli za mne mohou přijmout dvě síly a mne propustit.Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, po návratu z rodičovské dovolené Vám zaměstnavatel nemusí přidělit tu samou práci, kterou jste vykonávala před nástupem na mateřskou dovolenou. Musí Vám však přidělit pracovní pozici podle Vaší pracovní smlouvy. Pokud takové místo nemá, protože bylo zrušeno nebo pobočka přesunuta, musí Vám dát výpověď z důvodů nadbytečnosti. V takovém případě Vám musí vyplatit odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních mezd, od 1. ledna již ve výši tří průměrných měsíčních mezd. Argument, že je již Vaše místo obsazeno někým, kdo byl přijat místo Vás bez ohledu na to, že zastává pozici, na kterou byste se měla vrátit Vy, je protiprávní, protože zaměstnavatel musel s Vaším návratem počítat a podle toho zařídit zástup. Protiprávní je rovněž Vaše přidělení na pozici na nižší úrovni, pokud neodpovídá vaší pracovní smlouvě. více

Eva | 16.11.2006 | Výpověď v těhotenství

Dobrý den, dne 15.9.2006 jsem obdržela a i podepsala rozvázání pracovního poměru výpovědí podle par. 46 odst. 1 písm. a/ Zákoníku práce - z důvodu zrušení části zaměstnavatele a to pobočky. V té době jsem již byla v 5-tém měsíci těhotenství a zaměstnavatel byl o mém stavu již dříve informován. Ve výpovědi je dále psáno, že ve společnosti byla provedena organizační změna spočívající ve zrušení pobočky, ve které pracuji a tím dojde i k zániku funkce "účetní", kterou vykonávám, vše ke dni 31.12.2006. (Musím podotknout, že v této pobočce, která je rušena, nadále zůstávají 2 zaměstnanci ve funkci techniků). Dále je psáno, že zaměstnavatel nemá možnost mě dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce, ani v místě mého bydliště, a to ani po předchozí průpravě. Můj pracovní poměr má skončit uplynutím tříměsíční výpovědní doby tj. dne 31.12.2006 a bude mi proplaceno odstupné ve výši dvouměsičního výdělku v posledním výplatním termínu. více

Odpověď:

Dobrý den, zaměstnavatel má právo dát výpověď i těhotné ženě a to z důvodů přesně uvedených v zákoníku práce, kam organizační důvody, tak jak jsou popsány i ve výpodvědním důvodu, který uvádíte, spadají. Postup zaměstnavatele je v souladu s ustanovením zákoníku práce. Váš pracovní poměr skončí k tomuto datu bez ohledu na skutečnsot, ke kterému dni nastoupíte mateřskou dovolenou. Nárok na dovolenou máte dle počtu odpracovaných dní, samozřejmě zmenšený o počet dní, který jste již čerpala. Je právem zaměstnavatele určit termín čerpání dovolené, může se proto stát, že vám ještě do konce roku určí, aby jste si zbývající část dovolené vybrala. více

Ivana | 15.11.2006 | Výpověď

Může mi dát zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů v době, kdy jsem na rodičovské dovolené s 2,5letým synem.Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
může. V případě výpovědi z organizačních důvodů máte však nárok na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, pokud nebyla sjednána v kolektivní smlouvě tato doba pro Vás výhodnější. Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, pokud se se zaměstnancem nedohodnou na výplatě v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Ivana Spoustová

Michaela | 14.11.2006 | Jaké mám právo na volno mezisměnami

Pracuji jako obsluha čerpací stanice, kde došlo ke snížení počtu zaměstnanců a nyní nás nutí odpracovat třeba i deset dvanáctihodinových směn za sebou bez volna, ma na to zaměstnavatel právo? Je běžné, že měsíčně odpracuji i 240 h..

Odpověď:

Dobrý den,
tento dotaz se netýká diskriminace na pracovním trhu, ale porušení povinností zaměstnavatele z hlediska povinnosti zajistit nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin.
Upozorňuji i na skutečnost (ustanovení § 94 zákoníku práce), že má zaměstnavatel povinnost vést evidenci pracovní doby, práce přesčas, pracovní pohotovosti a noční práce u jendotlivých zaměstnanců. na žádost zaměstnance je povinnen umožnit mu nahlédnout do evidence jeho pracovní doby.

Ivana Spoustová

Mirka | 14.11.2006 | Návrat po rodičovské dovolené

Dobrý den,
včera jsem psala dotaz ohledně dání výpovědi po návratu z rodičovské dovolené.Nevím jestli jste mne dobře pochopila, ale pracovní poměr nemám ukončit k 14.12., ale od tohoto data by mi začala běžet 2 měsíční výpovědní doba , v případě dohody bude pracovní poměr ukončen k 30.11.Je pro mne i tak výhodnější dohoda? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
k 14.12. Můžete ukončit pracovní poměr pouze dohodou.
Výpovědní doba (dle ustanovení § 45 odst. 2) začíná prvním dnem následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpovědí proto nelze ukončit pracovní poměr k 14.12., ale vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Není tedy možné její ukončení k jinému dni, to je možné pouze dohodu.
Vzhledem k tomu, že potřebujete konkrétní radu a tu nelze z Vámi poskytnutých informací kvalifikovaně poskytnout, doporučuji Vám zavolání na telefonickou právní poradnu a to každé úterý od 9.00 do 11.00 hodin a v pátek od 16.30 do 18.30 hodin na telefonním čísle 224 913 350 event. 774 913 350.

Ivana Spoustová

Mirka | 13.11.2006 | Návrat po rodičovské dovolené

Dobrý den,
14.12.2006 mi skončí 3letá rodičovská dovolená a já bych se měla vrátit do práce.Zaměstnavatel mi však oznámil, že z organizačních důvodů pro mne místo nemá.
Nyní mi nabízí buď 2měsíční výpověď k 14.12. a 3měsíční odstupné nebo dohodu k 30.11. a 5 platů. Která varianta je pro mne výhodnější.Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
ta druhá, jednak budete pobírat příjmy v podstatě až do dubna příštího roku.
Výpovědní doba však dle ustanovení zákoníku práce činí tři měsíce, pokud ukončíte pracovní poměr k 14.12., jedná se o dohodu.
Rozhodně je postup zaměstnavatele v souladu se zákonem. Dbejte na to, že se odstupné vyplácí po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, pokud se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Ivana Spoustová

aja | 13.11.2006 | kolik

bude rodičovský příspěvek od 1,12007 7500,- děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

pokud zákon č. 112/2006 nabyde účinnosti, tak jak je předpokládáno, pak ano.

Ivana Spoustová

Jarin | 13.11.2006 | Práce ve státní svátek

Dobrý den.
Potřeboval bych poradit s problemem mojí matky. Vedoucí zaměstnancům oznámil, že ve státní svátek budou muset jít do práce. Nikdo však nedostane příplatek za práci ve svátek, ale tento přesčas si "vyberou" mezi vánočními svátky (místo 3 pracovních dní budou mít dva). Má vedoucí na takové jednání právo? Chce po nich také to, aby neoznačovali příchod do zaměstnání a odchod ze zaměstnání ve svátek, protože by kvůli tomu mohl mít zaměstnavatel problém. Je takovéto jednání zaměstnavatele v souladu se zákonem (já myslím, že ne) a jak se proti němu lze bránit?
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, podle ustanovení § 91 odst. 4 zákoníku práce lze "ve svátek zaměstnanci nařídit jen práce, které lze nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele. Práci ve dnech pracovního klidu lze nařídit jen výjimečně, a to po projednání s příslušným odoborovým orgánem. Lze nařídit jen práce, které nemohou být provedeny v pracovních dnech: a) naléhavé opravné práce b) nakládací a vykládací práce c) inventurní a závěrkové práce d) práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu e) práce k odvrácení hrozícího nebezpečí pro život nebo zdraví nebo při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech více

Helena  | 13.11.2006 | Dohoda o návratu ve čtvrtémroce

V lednu se budu na konci RD vracet do zaměstnání u mezinárodní firmy. Předpokládám vstřícný přístup zaměstnavatele. Pokud by však přece jen pro mě nebyla volná pozice odpovídající pracovní smlouvě právě k datu třetích narozenin mého dítěte, chtěla bych se dohodnout v tom smyslu, že vyčkám na neplaceném volnu do té doby, než volná pozice bude. Jak by taková dohoda měla být formulována, abych měla jistotu, že mi zaměstnavatel nejbližší volnou pozici nabídne?

Odpověď:

Dobrý den,

Můžete samozřejmě navrhnout dohodu, kdy budete požadovat, aby zaměstnavatel omluvil vaší nepřítomnost v práci do doby než vám bude moci nabídnout pozici odpovídající pracovní smlouvě; ta by měla být specifikována. Pro případ, že by zaměstnvatel volnou pozici nabídl někomu jiného, můžete navrhnout sankce za porušení.

Vzhledem k tomu, že uzavření dohody, ke které chcete směřovat, předpokládá vzájemnou důvěru obou stran , se domnívám, že uzavření podobné dohody, kde budou vymezeny jen povinnosti a sankce pro zaměstnavatele , a nikoliv pro vás, není příliš pravděpodobné. Bez znalosti konkrétních vztahů není ani možné obsah podobné dohody specifikovat.

Ivana Spoustová

hana | 12.11.2006 | Moje právo

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, byla jsem s kamarádkou nakupovat v Německu již po několikáté v téže prodejně. Vybrané jeansy (asi 10) jsem chtěla zaplatit, ale ,,prý" šéf mi zakázal je koupit. Řval na mě i na kamarádku, že tolik jeansů kupovat nemůžeme a když tak musíme koupit i jiné zboží. Byly jsme tedy donuceny koupit i trika, která jsme nechtěly, aby jsme si odvezly jeansy. Druhý den jsem prodejnu navštívila sama a přišla za mnou prodavačka s tím, že prodejna je pro mě uzavřena a, že tu nesmím nakupovat. Chci se tedy zeptat, jestli na to mají právo a jak mám postupovat, nic jsem neporušila v prodejně nebylo napsáno kolik můžu nakoupit věcí, vědšina lidí tam nakupuje hojně a jen na nás začal křičet, asi, že jsem češka. Předem díky za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz se nevztahuje do naší právní poradny pro rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Můžete se obrátit na sdružení pro ochranu spotřebitelů nebo případně podat stížnost na náš zastupitelský úřad v Německu s tím, že požadujete vysvětlení a omluvu .

Ivana Spoustová

Jitka | 8.11.2006 | rodičovský příspěvek

Dobrý den, mám 13-timěsíčního syna.S manželem jsme se dohodli, že si vyměníme role.Já budu chodit do práce a on zůstane se synem doma. Má právo na rodičovský příspěvek?Bude od 1.1. 2007 rodičovský příspěvek zvýšen na 7 600 kč. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

má, záleží na dohodě rodičů, kdo bude rodičovský příspěvek pobírat. Ten rodič je však povinen o dítě celodenně pečovat, s vyjímkou hodin, po které může dítě navštěvovat předškolní zařízení, a pokud zlepšuje situaci rodiny tím, že sám vydělává, pak je povinen zajistit, aby o dítě řádně pečovala dospělá osoba. Pokud nabyde účinnosti zákon č. 112/2006 Sb., pak bude skutečně rodičovský příspěvek ve výši, kterou jste uvedla.

Ivana Spoustová

Petra Foukalova | 7.11.2006 | Pracovní poměr na dobuurčitou- výpověď z důvodučerpání MDa RD

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu. K 1. 1. 2006 jsem nastoupila do zaměstnaní na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené konkrétní osoby, nejdéle však do tří let věku jejího dítěte. V červnu 2006 jsem otěhotněla, na mateřskou dovolenou bych měla nastoupit v půlce ledna 2007. Zaměstnavatel se mnou chce k 1. 1. 2007 rozvázat pracovní poměr, ale ne z důvodu návratu dotyčné maminky zpět do práce (ta plánuje zůstat ještě 2 roky na RD). Má na to zaměstnavatel právo, i když ještě "nevypršela lhůta (nebo spíše nenastala skutečnost)" uvedená v pracovní smlouvě? Domnívám se, že pracovní poměr by mi měl být ukončen, až se dotyčná z rodičovské dovolené vrátí (tzn. přibližně za 2 roky), případně pokud bych nebyla těhotná, mohl by mi zamětnavatel dát výpověď s 2-měsíční výpovědní lhůtou, proti čemuž bych nyní jako těhotná (a následně na mateřské dovolené) měla být alespoň půl roku chráněná.
Předem Vám mnohokrát děkuji za odpověď!

Odpověď:

Dobrý den,

pokud s vámi chce zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, pak se zákaz výpovědi (z důvodu vašeho těhotenství) nevztahuje na výpověď danou pro organizační změny uvedené v 46 odst. 1 písm. a) b)
a dále z důvodu, pro které může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Pokud tyto okolnosti nenastaly, pak jste v ochranné době a zaměstnavatel vám nesmí dát výpověď. (ustanovení § 48 odst. 1d) zákoníku práce).

Ivana Spoustová

Šárka | 7.11.2006 | rodičovská dovolená-prodejfirmy

Dobrý den, ráda bych se zeptala na Váš názor a jakým způsobem postupovat vůči "novému zaměstnavateli".Na mého stávajícího zaměstnavatele byl vyhlášen dne 18.5.2006 konkurz, většina zaměstnanců v té době odešla z podniku na § 54 a pár zaměstnanců zůstalo pro potřeby správce. Já jsem v červnu t.r. začala čerpat po mateřské s dvojčátky dovolenou rodičovskou. Dne 1.11.2006 jsem obdržela potvrzení o zaměstnání, na kterém je potvrzení o délce zaměstnání a potvrzení o průměrném čistém měs.výdělku.V tomto potvrzení je uveden měs.výdělek 0 Kč -mateřská dovolená a způsob ukončení prac.poměru dohodou s.r.o. v likvidaci. Po telefonátu s paní účetní jsem se dozvěděla, že zbytek zaměstnanců, kteří pro správce "pracovali" podepsali dohody se zkrácenou výpov.lhůtou a s 2měs.odstupným.Co se týká mě byla jsem prý převedena na sociálku a dohodu o ukončení prac.poměru prý nikde nepotřebuji a jestli si myslím,že mám nárok na rodičovské na dohodu s 2měs.odstupným,mám kontaktovat správce. více

Odpověď:

Dobrý den, rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,54násobku životního minima na osobní potřeby rodiče. Nárok má rodič, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let věku, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Dítě mladší 3 let může navštěvovat jesle nebo obdobné zařízení nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobu. více

Martina | 6.11.2006 | Právo na odchod ze zaměstnání

Dobrý den,
potřebuji poradit s následující situací.Nastoupila jsem do práce 21.11.05 zaměstnavatel mi prodloužil smlouvu celkem 4x a to naposledy do 30.4.06 poté jsem nadále pracovala, ale žádnou další smlouvu jsem nepodepsala, nebyla mi předložena. Byla mi nabídnuta lákavější nabídka, kterou jsme chtěla přijmout. Vzhledem k tomu, že byl zaměstnavatel i vedoucí v té době v zahraničí, kontaktovala jsem se e-mailem.Bylo mi sděleno, že mám 2 měsíční výpovědní lhůtu a tudiž s mým odchodem nesouhlasí. Já přesto novou práci přijala a nastoupila 20.10.06 Ráda bych věděla, jaká jsou má práva i povinnosti. Neporušila jsem tímto zákon?Hrozí mi nějaký postih? Mám nárok na vyplacení mzdy za necelý říjen a nebybranou dovolenou?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Tento dotaz nespadá do oblasti rovných příležitostí a diskriminace na pracovním trhu. Proto se obraťte na advokátní kancelář.
Podle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce " pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se pracovní poměr - uzavřený na dobu určitou - změnil na pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou."
Pak platí obecná dvouměsíční výpovědní lhůta jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Pokud nedocházíte do zaměstnání, je to důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ale i důvodem pro uplatnění náhrady škody, která mohla zaměstnavateli vzniknout.
Ivana Spoustová

radka klapková | 5.11.2006 | zdanění přivýdělku

dobrý den,chtěla bych se zeptat,jsem na mateřské dovolené a v září jsem byla 4 dny na brigádě. Musím odvádět z výdělku daně nebo jsem od daní osvobozená?děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
Skutečnost, že čerpáte mateřskou případně rodičovskou dovolenou není důvodem pro osvobození od placení daně z příjmu.
Tento dotaz však nespadá do oblasti diskriminace na pracovním trhu.

Ivana Spoustová

Alena | 31.10.2006 | Hospitalizace na mateřské

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené s 2,5 letou dcerou, ale pravděpodobně budu hospitalizována kvůli rizikovému těhotenství a o dceru se bude starat manžel. Jak je to v tomto případě s pobíráním rodičovského příspěvku ( nyní ho pobírám já, manžel je zaměstnanec) a můžeme případně žádat ještě o jiné dávky? Nedokážu si představit žít jen z rodičovského příspěvku. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,54násobku životního minima na osobní potřeby rodiče. Nárok má rodič, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let věku, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Dítě mladší 3 let může navštěvovat jesle nebo obdobné zařízení nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobu. více

Petra | 30.10.2006 | neplacené volno

Dobrý den,
jsem zaměstnaná jako učitelka s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Nyní vím, že budu potřebovat příští rok v březnu 9 dní volna. Nárok na dovolenou mít asi ještě nebudu, mohu požádat o neplacené volno? Můžete mi, prosím, poradit, jak je to s tímto volnem?
Předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud v době, kdy potřebujete mít volno, odpracujete od 1.1.2007 alespoň 60 dnů , máte nárok na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže byste 60 dnů ještě neodpracovala.
Váš zaměstnavatel Vám však může určit čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik nároku na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že tyto podmínky splníte do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
Poskytnutí neplaceného volna záleží pouze na dohodě mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem a není na něj právní nárok.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Bob | 30.10.2006 | Manipulace vedoucího spodřízenými

Dobrý den, Stalo se nám toto: Můj přímý nadřízený byl na dobu 3 týdnů převelen na jiné pracoviště. Tuto skutečnost nám však neřekl, ani nikdo z dalších nadřízených, ale řekl nám všem, že končí v zaměstnání. Ten den chodil po skladě s nějakou, nám neznámou paní. Na mou přímou otázku kdo to je, odpověděl.“To je nová vedoucí skladu. Já končím.“ Toto je doslovná citace jeho odpovědi Všichni z našeho skladu jsme si vydechli. Po nějakém čase, zhruba po týdnu, jsme se dozvěděli, že si z nás vystřelil. Prý chtěl vědět, jak se budeme tvářit a chovat, když tu nebude. V našem kolektivu má několik donašečů takže je perfektně informován kdo co řekl. Je možné aby si toto dovolil ? Takovou atmosféru strachu a napětí, jaká panuje v posledních dnech, jsem za 4 roky ještě v našem skladu nezažil, co se stane až se vrátí. Můžete mi prosím podat fundovanou odpověď, případně odkazy na paragrafy. Polovina lidí ze skladu po jeho návratu bude na cestě na Pracovní Úřad. více

Odpověď:

Dobrý den, je zřejmé, že jste se, spolu s Vašimi kolegy, stal obětí obtěžování na pracovišti neboli mobbingu. Obtěžováním se rozumí jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti. Zákoník práce také stanoví, že výkon práv a povinností v pracovním vztahu nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Pokud není vedoucí skladu Váš zaměstnavatel, můžete řešit situaci přímo s Vaším zaměstnavatelem. Upozorněte ho na to, že jeho zaměstnanec, Váš nadřízený, porušuje svým chováním zákoník práce. Další možnost je obrátit se na odbory, jestliže na Vašem pracovišti fungují, nebo na úřad práce. více

Míša | 27.10.2006 | písemné napomenutí

Dobrý den,
pracuji jako lékařka v nemocnici. Tento týden došlo k jistým nepříjemnostem s jednou mojí pacientkou na oddělení a primářem jsem byla obviněna z laxní péče o ni. Bylo mi uděleno písemné napomenutí dle ZP. Dále mi při té příležitosti bylo řečeno, že mi již dříve bylo uděleno ústní napomenutí, čehož si ale vůbec nejsem vědoma. Jelikož jsem přesvědčena, že jsem v péči o svou pacientku nic nezanedbala, myslím si, že jde ze strany mého primáře o účelový postup, kterým semě chce zbavit. Chci se tedy zeptat, zda mám možnost se proti jeho písemnému napomenutí nějak ohradit a jaký způsob mám volit. Děkuji za radu, Míša.

Odpověď:

Dobrý den,
zákoník práce umožňuje dát zaměstnanci výpověď pro závažné porušení pracovní kázně nebo pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Ústní napomenutí není v žádném případě možné dát do souvislosti s případnou výpovědí a v písemném napomenutí musíte být na možnost výpovědi explicitně upozorněna.
Nesouhlas s postupem Vašeho nadřízeného můžete řešit s nadřízeným primáře Vašeho oddělení nebo s Vaším zaměstnavatelem, který je uveden ve Vaší pracovní smlouvě. Napomenutí od primáře můžete rovněž řešit s odbory, které ve Vaší nemocnici působí.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

27.10.2006 | podat výpověď

jak napsat výpověď?

Odpověď:

Dobrý den,

na výpovědi by mělo být Vaše jméno, jméno nebo název zaměstnavatele. Výpověď musí být dána písemně a doručena zaměstnavateli, jinak je neplatná. Ve výpovědi můžete uvést její důvod, pokud to považujete za vhodné, stejně tak jako délku výpovědní doby, v případě, že jste se na ní a na její délce se zaměstnavatelem dohodli.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

« | 1 | .. | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | .. | 223 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect