Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Makyna | 1.9.2017 

Dobrý den, Zaměstnavateli jsem přislíbila nástup na snížený úvazek po ukončení mateřské, protože pracuji ve vedoucí pozici a bylo to žádoucí. S nástupem na rodičovskou jsem nastoupila do práce na 0,5 úvazku na svou pozici, podepsala papír o předčasném nástupu do zaměstnání a dodatek ke smlouvě, kde se mi snižuje úvazek na 0,5. Nyní mi bylo sděleno, že se má pozice v rámci změn v organizaci ruší a mám možnost buď nastoupit na nižší pozici nebo odejít. K této situaci mám několik dotazů. Když odmítnu přistoupit na změnu pozice, musí se mnou zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí s 2 měsíční lhůtou z důvodu zrušení mé pracovní pozice a vyplatit mi odstupné za 3 roky? V organizaci pracuji více jak 5 let. více

Odpověď:

Dobrý den, pokud u zaměstnavatele proběhly organizační změny a Vy jste se v jejich důsledku stala nadbytečnou, může Vám zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost. V takovém případě máte nárok na odstupné. Výpovědní doba trvá dva měsíce a začíná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po obdržení výpovědi. Výše odstupného se stanovuje podle počtu odpracovaných let (pokud pracovní poměr trval méně než 1 rok, jednonásobek průměrného výdělku, pokud trval 1 rok až 2 roky, dvojnásobek, a pokud pracovní poměr trval alespoň 2 roky, trojnásobek). Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek. Spočítá se podle pravidel v zákoníku práce jako průměrný hrubý výdělek za celé nejblíže předcházející kalendářní čtvrtletí, přičemž roli hraje hrubá mzda, kterou zaměstnanec v tomto období obdržel, a odpracovaná doba v tomto období. více

Radka | 1.9.2017 

Dobrý den,
pracuji přes 20 let v jednom zemědělské podniku. Předseda představenstva nedavno dal výpovéď kolegini z důvodu nadbytečnosti a hned na její místo vzal jinou slečnu, je o dost mladší a pohlednější. Nyní jsem na neschopence za 14 se chystám vrátit do práce, ale našla jsem na internetu inzerát pracovního místa na stejnou pozici jako já. Byla jsem se zeptat v práci jestli mi chtějí dát výpověď. Dozvěděla jsem se, že předseda představenstva mi jí chce dát, ale hlavní živočichářka je z toho nešťastná, protože mladý pán 31 let se zbavuje dobře pracujících ženských, kterým je kolem 50 let a bere nezkušené 25 lete slečny. Mám nějakou šanci se bránit, abych o místo nepřišla?? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den, působí-li u Vašeho zaměstnavatele odborová organizace, je vhodné požádat nejprve o pomoc příslušný odborový orgán. Jinak máte možnost podat oblastnímu inspektorátu práce podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. Podnět ke kontrole je možné podat písemně, ústně nebo telefonicky. Informace o výsledku případného kontrolního šetření se poskytuje pouze tomu, kdo podal podnět písemně. Pokud u zaměstnavatele proběhly organizační změny a Vy se v jejich důsledku stanete nadbytečnou, může Vám zaměstnavatel dát výpověď pro nadbytečnost. V takovém případě máte nárok na odstupné. V případě, že by Vám dal zaměstnavatel výpověď, kterou považujete za neplatnou, bude záležet na tom, zda byste vůbec měla zájem i nadále u tohoto zaměstnavatele pracovat. více

bezmocná | 26.8.2017 

Dobrý den,
pracovala jsem v jistém obch.řetězci,kde jsem skončila prac.poměr dohodou po5letech......dalo by se říct,že jsem k tomu byla donucena,ale to neprokážu!Ocitla jsem se na úřadu práce a po půl roce jsem se rozhodla požádat ve stejné firmě o prac.misto,které inzerovali,ale s jiným reg.manažerem,který si se mnou nejdříve domluvil schůzku den předtím ji zrušil,že mě nepřjme.Důvod nevím!To samé se ještě jednou opakovalo na jiné prodejně opět s jinýmRM.Na prodejně mě nechali vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání,zkopírovali veškeré doklady a po dvou dnech zavolali,že mají ZÁKAZ MĚ PŘIJMOUT.Důvod stále nevím.Prosím,jedná se diskriminaci a pokud ano.mohu se bránit třeba i žalobou na tohoto zaměstnavatele?Již jsem bezmocná a proto jsem se rozhodla Vám napsat.děkuji moc za odpověd

Odpověď:

Dobrý den,
to, zda se jedná o diskriminaci závisí ne důvodech odmítnutí Vašeho přijetí do zaměstnání. Diskriminací je mimo jiné méně příznivé zacházení z důvodu pohlav, věku, etnické příslušnosti, apod. Pokud je to možné, požádejte svého bývalého zaměstnavatele, aby Vám sdělil důvod odmítnutí. Žalobu na bývaleého zaměstnavatele podat můžete, nicméně pokud zaměstnavatel prokáže, že se o nepříznivé zacházení z některého z diskriminačních důvodů nejednalo, nebudete v případném soudním sporu úspěšná.

Eva Fialová

Věra Dedicova | 15.8.2017 

Dcera mi bude dělat doprovod v lázních,je na mateřské dovolené a nastoupit do práce by měla 30.10.2017.Je možné nastoupit o něco déle,pokud bude se mnou v lázních v době kdy by měla nastoupit.Za kladnou odpověď předem děkuji Dedicova Věra

Odpověď:

Dobrý den,
po návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené má Vaše dcera stejná práva a povinnosti jako kterýkoliv zaměstnanec. Překážkou v práci na straně zaměstnance je doporovod rodinného příslušníka k vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení. Lázeňský pobt vyšetřením ani ošetřením není, proto u Vaší dcery nebude existovat překážka v práci. Pokud Vaše dcera ještě úplně nevyčerpala dovolenou, na kterou ji vznikl v období před nástupem na mateřskou dovolenou nárok, zaměstnavatel musí umožnit její čerpání po skončení rodičovské dovolené. V takovém případě by Vaše dcera mohla čerpat tuto nevyčerpanou dovolenou na zotavenou během pobytu v lázních v období po skončení rodičovské dovolené.

Eva Fialová

Věra Dedicova | 15.8.2017 

Dcera mi bude dělat doprovod v lázních,je na mateřské dovolené a nastoupit do práce by měla 30.10.2017.Je možné nastoupit o něco déle,pokud bude se mnou v lázních v době kdy by měla nastoupit.Za kladnou odpověď předem děkuji Dedicova Věra

Odpověď:

Dobrý den,
rodičovská dovolená přísluší matce dítěte v rozsahu, o jaký si požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Následně si může zaměstnanec požádat o poskytnutí pracovního neplaceného volna. Takové žádosti však zaměstnavatel nemusí vyhovět.

Kateřina Lovitt

Lili | 11.8.2017 

Dobry den,
Mám dotaz k tomu co psala paní Romana,je potřeba nějaké potvrzení z pohovoru ,že jsem tam byla ?Pro mého zaměstnavatele? Mockrát děkuji za odpověd

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli překážku v práci. Ke splnění této povinnosti jsou právnické a fyzické osoby povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou součinnost. Pokud zaměstnavatel požaduje od zaměstnavatele potvrzení o tom, že využil pracovní volno např. k pracovníku pohovoru nebo vyýběrovému řízení, je zaměstnanec povinen mu tuto skutečnost prokázat a subjekt, který pohovor nebo výběrové řízení organizuje, musí zaměstnanci vydat potvrzení pro jeho stávajícího zaměstnavatele.

Eva Fialová

Romana | 9.8.2017 

Zdravím,
dostala jsem výpověd ( dvou měsíční výpovědní lhůta + 3 měsíce odstupnéhé) k 31.8.2017.
Když si budu hledat zaměstnání a na pohovor mě pozvou v pracovnní době, musí mi současný zaměsnavatel určitou dobu omluvit a zaplatit? Jestli ano, tak kolik hodin měsíčně a kolik peněz? děkuji

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.
To znamená, že pokud jste dostala výpověď např. z důvodu nadbytečnosti, musí Vám zaměstnavatel poskytnout volno s náhradou mzdy ve výpovědní době k vyhledání nového zaměstnání, nejvýše však jeden půlden v týdnu. Pokud tento půlden nevyužijete, zaměstnavatele může souhlasit s tím, že Vám 1x za dva týdny poskytne k hledání nového zaměstnání celý den.

Eva Fialová

kralicek728 | 3.8.2017 

Dobrý den, zapomněla jsem dodat v předchozím dotazu, zda-li mám nárok na mateřskou dovolenou i po 2 měsících v zaměstnání, mám opět rizikové těhotenství. Děkuji

Odpověď:

Dotaz byl již zodpovězen.

kralicek728 | 3.8.2017 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li mám nárok na mateřskou dovolenou. Byla jsem 1,5 na mateřské + rodičovské dovolené (během těhotenství na neschopence - rizikové těhotenství + nemohla jsem vykonávat svoji práci). Teď jsem druhý měsíc v práci (v jiném zaměstnání) a zjistila jsem, že jsem těhotná. Na vašich stránkách jsem zjistila, že se účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech musí být alespoň 270 dní. Do těchto 270 dní se započítává i doba strávená studiem, v invalidním důchodu či doba rodičovské dovolené či neplaceného volna. Mám nárok na mateřskou dovolenou prosím nebo ne? Děkuji předem za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
dle mého názoru nárok na peněžitou pomoc v mateřství mít budete. Do doby účasti na nemocenském pojištění se Vám bude započítávat doba trvání pracovního poměru i doba rodičovské dovolené. Doporučovala bych Vám přesto kontaktovat ohledně Vaší situace správu sociálního zabezpečení.

Kateřina Lovitt

M.  | 26.7.2017 

Dobrý den, chtěla bych se informovat ohledně mimořádné odměny.. Na výplatní pásce jsem měla mimořádnou odměnu ve výši 1000,- , přitom ostatní měli 2000,-
Jsem zaměstnaná u firmy 3 roky, takže nejsem nováček.
Zajímalo by mě, jestli to mám přejít a nebo se u zaměstnavatele informovat, z jakého důvodu jsem měla odměnu nižší, když vykonavam stejnou práci jako ostatní.

Děkuji za informaci. Slovákova

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí dodržovat zásadu stejného odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. To platí i v případě, pokud je odměna nenároková, to znamená i pokud závisí na vůli zaměstnavatele, zda zaměstnanci odměnu poskytne, či nikoliv. Doporučuji se obrátit na zaměstnavatele a požádat ho o vysvětlení rozdílu v odměnách, popřípadě ho upozornit na výše uvedenou zásadu.

Eva Fialová

Kristýna | 17.7.2017 

Dobrý den,

mám nárok na PPM (jsem zaměstnána), ale otec dítěte má vyšší plat. Zaměstnavatel mu je ochoten poskytnout jinou pracovní smlouvu, aby PPM mohl dostávat on a zároveň pracovat. Chtěla jsem se zeptat, zda PPM mohu nejprve pobírat já a poté otec? Případně na kolik týdnů máme oba nárok - v součtu za oba 28 týdnů na 1 dítě, nebo je možno čerpat i 28+22 týdnů na 1 dítě? A musím nastupovat jako zaměstnanec na mateřskou povinně nebo lze nastoupit 6 týdnů před termínem porodu na nemocenskou?

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
mateřská dovolená ženy v souvislosti s porodem je povinná a nesmí být kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu. Po uplynutí šestinedělí se žena může vrátit do práce a muž může nastoupit na rodičovskou dovolenou a čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Muži je tato dávka poskytována maximálně 22 týdnů. PPM tedy muži náleží, pokud pečuje o dítě a s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte.

Kateřina Lovitt

Zuzana | 13.7.2017 

Po 3lete RD s druhym synkem (6let+8mesicu v kuse) jaka prava mam na navrat na sve puvodni PM? Zamestnavatel chce opet podepsat 4.rok doma a zamita snizeny uvazek?
V pripade podepsani toho 4.roku budu mit stejna prava na své puvodni PM?
Je zamestnavatel povinnen poskytnout puvodni PM se stejnou naplni a prac.podminek?

Moc dekuji za odpoved obratem
ZuzkaP*

Odpověď:

Tento dotaz byl zodpovězen v rámci telefonicé právní poradny.

Eva Fialová

Slunecnice | 12.7.2017 

Dobrý den, pokud chci uplatnit § 241 odst. 2 zákoníku práce při zažádání o úpravu pracovní doby u zaměstnavatele, z důvodu péče o malé dítě, musím tak učinit nějakou předepsanou dobu dopředu nebo mohu např. v srpnu zažádat o úpravu od září? Děkuji předem.

Odpověď:

Dobrý den,
žádná forma ani lhůta pro žádost podle § 241 odst. 2 zákoníku práce neexistuje. Doporučuji zaslat žádsot písemně na adresu zaměstnavatele nebo mu žádost předat osobě a nechat si převzetí potvrdit podpisem.

Eva Fialová

Adelka | 12.7.2017 

Dobry den, k 31.7.2017 mi konci rodicovska, zamestnavatel,u ktereho jsem pred nastupem na materskou pracovala 1,1 roku mi ale telefonicky oznamil,ze me misto bylo zruseno org.zmenou a zadne jine mi aktualne nabidnout nemuze. Muj dotaz je, zda pri vypovedi po rodicovske je take 2 mesicni vypovedni doba a zda bych vypoved mela podepsat k 1.8.2017,tudiz bych mela 3mesicni platy + 2 platy odstupne? Predpokladam,ze se po podepsani vypovedi 1.8. musim dostavit do 3 dnu na UP - tudiz do 4.8.? (Pravdepodobne mi vyplati vse najednou,nemaji pro me misto ani praci).
Predem dekuji za info, hezky den
Adelka

Odpověď:

Dobrý den,
změstnavatel Vám výpověď z důvodu nadbytečnosti v průběhu rodičovské dovolené dát nemůže. Taková výpověď by byla neplatná. Výpověď Vám zaměstnavatel může dát až po skončení rodičovské dovolené, t.j. 1.8. Dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet 1.9. a končí 30.10. V době od 1.8. do 30.10. Vám zaměstnavatel musí přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Pokud takovou práci nemá, je to překážka na jeho straně a Vám náleží náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku. Po skončení pracovního poměru máte ještě nárok na odstupné. Po skončení pracovního poměru byste se měla do 3 dnů kontaktovat Úřad práce a požádat o zařazení do evidence ucazečů o zaměstnání. V takové případě budete zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání.

Eva Fialová

Muguet | 6.7.2017 

Dobrý den,
hledám práci a mimo jiné jsem se u jedné zdejší firmy ucházel o místo kontroly kvality. Přestože v inzerátu uveřejněném na portálu MPSV nebyla a nejsou uveřejněna žádná omezení, byl jsem odmítnut s tím, že místo je vhodné pro ženy. Zároveň mě informovali, že místa vhodná pro muže momentálně nemají. Nevidím však žádný důvod, proč by můž nemohl kontrolovat kvalitu výrobků ani proč by žena nemohla dělat profese, které zdejší firma považuje za "vhodné pro muže". Zcela jednoznačně zde vidím diskriminaci v přístupu k zaměstnání z důvodu pohlaví. Kam se mohu obrátit? Emailovou odpověď firmy mám uloženou a mohu ji poslat v příloze.

Odpověď:

Dobrý den,
při ucházení se o zaměstnání je zakázána diskriminace. Podle antidiskriminačního zákona je zakázána diskrimance v přístupu k zaměstnání na základě pohlaví. Odmítnutí přijetí do zaměstnání s odůvodněním, že místo je vhodné pro ženy, je diskriminací a jako takové je zakázáno. Podle zákona o zaměstnanosti se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení. Za tento přestupek jí inspektorát práce může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun. Zároveň můžete podat žalobu u soudu a domáhat se zdržení se diskriminace, odstranění jejích následků nebo žádat přiměřené zadostiučiněné, a to i v penězích. Jestliže máte email, který o diskiminaci svědčí, předložte ho insperkci práce, resp. soudu.

Eva Fialová

LucieK | 21.6.2017 

Dobrý den, prosím vás o radu. Je to trochu složitější. Se svým nynějším zaměstnavatelem jsme se 27. dubna roku 2017 dohodli, že k němu nastoupím do zaměstnání. Dohodli jsme si podmínky, jako že pracovní poměr bude trvat rok (nápad mého zaměstnavatele, že on mi bude garantovat rok, a stejně tak po mne chce rok. Za kratší dobu, že se nedá nic zjistit),. Dále že budu vykonávat práci na částečný úvazek cca 70%, na mzdě a na dovolené (podle zákona). S nástupem 1.5.2017. Prvního května byl svátek a tak jsme do zaměstnání nastoupila 2.5.2017 s tím, že ještě nemá připravenou pracovní smlouvu, že to bylo moc rychlé. Věřila jsem mu, že pracovní smlouvu, jak jsme se ústně dohodli, připraví v nejbližším možném termínu. Bohužel se i přes mé časté dotazy nic nedělo. Přesto tu stále pracuji a vykonávám sjednanou funkci. Včera 21.6.2017 přišel můj zaměstnavatel s tím, že pro mne má konečně smlouvu. Kde bylo mimo jiné uvedeno – pracovní poměr se sjednává na dobu určitou do 30.6.2017 se zkušební dobou 1 měsíc, pracovní poměr uzavřen na 40 hodin, tj. 100% pracovní úvazek. více

Odpověď:

Dobrý den,
mrzí mě situace, ve které jste se ocitla. Protože jste započala s výkonem práce, není možné existenci pracovního poměru zpochybnit. Bohužel bylo chybou pracovní smlouvu podepsat za podmínek, na kterých jste se nedohodli. Dle mého názoru, může zaměstnavateli hrozit za postup, který jste popsala, sankce od úřadu práce.

Kateřina Lovitt

Lilit | 19.6.2017 

Pracuji v síti parfumerií. Při odchodu předkládáme ke kontrole pracovníkovy ostrahy kabelky a tašky. Nyní chtějí prohledávat i peněžky. A navíc po nás chtějí abysme samy sebe prosahávaly vč. intimních míst před bezpečnostní kamerou. Tento záznam budou mít k nahlédnutí zaměstnanci ostrahy a zaměstnanci parfumerie. Mají právo to po nás chtít? Mě je to velmi nepříjemné. Přijde mi to nechutné, ponižující a jako velký zásah do soukromí. Navíc budeme podepisovat dodatky ke smlouvě, kde s tímto vším souhlasíme. Mohu to odmítnout podepsat? Děkuji za pomoc

Odpověď:

Dobrý den,
pro Vaši informaci – obecně platí podle § 248 odst. 2 zákoníku práce, že zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.
Dle mého názoru při Vámi popsaném způsobu provádění kontroly může docházet ke snižování lidské důstojnosti, takový způsob kontroly rozhodně nerespektuje právo zaměstnance na ochranu osobnosti. Dodatek ke smlouvě nedoporučuji podepisovat. V případě negativní reakce ze strany zaměstnavatele je možné se obrátit na příslušný inspektorát práce s podnětem k šetření.

Kateřina Lovitt

ivav | 17.6.2017 

Dobrý den, momentálně jsem na RD s téměř 2-letou dcerou. Před tím jsem pracovala na zaměstnanecký poměr na dobu neurčitou, na MD jsem nastoupila 8 týdnů před termínem porodu. Plánuji podruhé otěhotnět a zajímá mě, kdy nejpozději musím porodit, abych neztratila nárok na MD a jestli bude v původní výši? MD mám nyní na 3 roky, dcrea se narodila 28.9.2015. Co se stane, pokud mi dceru nevezmou ve 3 letech do školky, může mě zaměstnavatel propustit, jak mi naznačil? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce. Tzn. zaměstnavatel Vám může dát např. více

Jana Lopourová | 17.6.2017 

Dobrý den,

v tuto chvíli jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 12/2018. Uvažujeme o druhém dítěti, které by se mělo narodit do konce rodičovské prvního dítěte. Jak by to bylo, pokud bych přešla z rodičovské na další mateřskou? V tuto chvíli jsem zaměstnaná, nárok na první mateřskou jsem měla, příjem byl 18500 čistého. Mám nárok na druhou mateřskou, nebo bych šla rovnou na rodičovskou?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
Váš dotaz zřejmě směřuje k peněžité pomoci v mateřství. U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější.

Eva Fialová

Markéta | 12.6.2017 

Dobrý den! Jsem divadelní dramaturg, v současnosti na rodičovské dovolené s 18 měsíčním synem. Smlouvu mám na dobu určitou do konce června 2017. Jsem znovu těhotná, na mateřskou bych měla nastoupit začátkem července 2017 (tj. v ochranné lhůtě po skončení zaměstnání). Můj dotaz směřuje k přivýdělku na mateřské dovolené. Po dobu zaměstnání a i nyní během rodičovské dovolené podnikám na vedlejší činnost - jedná se především o smlouvy o dílo (autorské texty, překlady apod.). Chápu správně, že po dobu mateřské dovolené s druhým dítětem nesmím nikde (ani na licenční smlouvu) pracovat jako dramaturg, ale je možné mít příjem / tantiémy z překladu? Předem děkuji za odpověď!

Odpověď:

Dobrý den,
pokud pobíráte peněžitou pomoc v mateřství nemůžete vykonávat činnost, ze které Vám plyne nemocenské pojištění, které tvoří základ pro tuto dávku. Jestliže byste takovou činnost vykonávala, nárok na PPM ztrácíte. Jestliže nejste z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemocensky pojištěná, můžete tuto činnost vykonávat.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 222 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect