Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Arnošt  | 18.10.2017 

Dobrý den,
řeším nyní odchod do starobního důchodu a zaujala mě jedna věc. Zákon o důchodovém pojištění umožňuje snížení věku odchodu do důvodu (u žen) v závislosti na počtu vychovaných dětí. Já jsem sám vychoval dvě dcery (manželka bohužel zemřela krátce po jejich narození), nikdy jsem se znovu neoženil ani jsem děti nevychovával s nějakou družkou apod. Byl jsem na to prostě sám. A říkám si, že i já jsem vychoval 2 děti a měl bych mít nárok na odpočet let z věku odchodu do důchodu, i když nejsem žena. Je toto možné nějak nárokovat? Není to diskriminace z důvodu pohlaví? Mám v tomto ohledu nějaká práva? A s kým to mám případně řešit?

Děkuji.

Arnošt Z.

Odpověď:

Dobrý den,
bohužel nárok na snížení hranice odchodu do důchodu nemáte ze zákona nemáte. Můžete nicméně podat žádost k ministryni práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona. Pokud jste pečoval o děti do 4 let jejich věku a z tohoto důvodu jste nemohl vykonávat zaměstnání, můžete požádat ČSSZ o započtení této doby jako náhradní doby sociálního pojištění. Za tuto dobu by se Vám počítal důchod.

Eva Fialová

Vilma | 18.10.2017 

Dobrý den,
budu se brzy vracet do zaměstnání a mám obavu, že mě nebude chtít zaměstnavatel přijmou na pracovní místo, na kterém jsem pracovala před nástupem na mateřskou. Slyšela jsem v televizi, že zaměstnavatel má již povinnost přijmout mě nejen podle pracovní smlouvy, ale na stejné místo, kde jsem před tím pracovala. Jenže na mém místě je zástup, který pracuje velmi dobře a již teď mám signály, že mě zaměstnavatel bude chtít zařadit na jinou pracovní pozici. Má na to právo? Jsme malý kolektiv a ráda bych opět zastávala své pracovní místo. Na co mám přistoupit, když se se mnou bude chtít dohodnout o mém odchodu? Na základě čeho může můj odchod požadovat?

Odpověď:

Dobrý den, pokud se vracíte do práce po skončení rodičovské dovolené, musí Vám zaměstnavatel přidělovat práci podle Vaší pracovní smlouvy. Jestliže pro Vás takovou práci nemá, protože došlo k organizačním změnám, může Vám dát po skončení rodičovské dovolené výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce. To, že Vaši práci vykonává jiný zaměstnanec, není důvodem pro výpověď pro nadbytečnost z organizačních důvodů a zaměstnavatele tato skutečnost nezbavuje povinnosti přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy. Převést na jinou práci Vás zaměstnavatel nemůže. Můžete se ovšem se zaměstnavatelem dohodnout na změně druhu práce. S touto změnou byte musela souhlasit. více

Matylda Hornovská | 18.10.2017 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s PPM a rodičovským příspěvkem v mém případě.
Prvnímu dítěti budou 3 roky v lednu 2018, termín porodu druhého dítěte je červenec 2018. Moje pracovní smlouva byla na dobu určitou, skončila dnem nástupu na mateřskou dovolenou s prvním dítětem. Budu mít nárok na PPM? V případě, že ne, co mám dělat v mezidobí, mezi lednem a červencem? (Rodičovský příspěvek mám nastavený na 3 roky) Mám si hledat zaměstnání? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
nárok na PPM mít nebudete, pokud nebudete splňovat podmínku účasti na nemocenském pojištění a jeho trvání nejméně 270 v posledních dvou letech, kupříkladu tím, že si nastoupíte do nového zaměstnání. Pokud nebudete zaměstnaná, doporučuji se po skončení stávající rodičovské dovolené přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce.

Eva Fialová

Karla | 18.10.2017 

Dobrý den,
v současnosti jsem doma na rodičovské (synovi je 1,5 roku) a od kolegyň z práce jsem se dozvěděla, že v současnosti firma, ve které jsem před rodičovskou pracovala, realizuje velice zajímavé dlouhodobé školení, kterého bych se ráda zúčastnila, protože by mi umožnilo získat informace o novinkách v práci a při návratu do práce by mi to mohlo hodně pomoci. Psala jsem své šéfové ve firmě, pod kterou jsem pracovala, ale ta mi napsala, že školení je určeno jen pro zaměstnance a zaměstnankyně a ne pro osoby na mateřské a rodičovské. Chtěla jsem se zeptat, jestli tohle může zaměstnavatel udělat. Není to možné považovat za diskriminaci? Můžu se proti tomu nějak bránit?

Předem děkuji za informaci, Karla

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zásadu zákazu diskriminace. Toto se týká i zaměstnanců a zaměstnankyň na rodičovské dovolené. Podle antidiskriminačního zákona je zakázána diskriminace z důvodu pohlaví, kterou se rozumí i diskriminace na základě rodičovství. Pokud je školení určeno zaměstnancům a Vy jste zaměstnankyní společnosti, je odmítnutí Vaší účasti pouze z důvodu rodičovství diskriminační. Na toto svého zaměstnavatele nejlépe písemně upozorněte a trvejte na své účasti.

Eva Fialová

Marcela | 15.10.2017 

Dobrý den, je mi 52 let a poslední rok jsem byla v invalidním důchodu, ale teď už jsem zdravá a můžu se vrátit do práce. Problém je, že na místech, kam se se svou kvalifikací hodím, mě nechtějí přijmout. Myslím si, že je to proto, že je to jednak proto, že už nejsem mladá a jednak právě proto, že jsem do práce poslední rok nechodila kvůli nemoci. Když se mě u pohovoru ptají, proč mám v životopise za poslední rok prázdné místo, odpovídám po pravdě. Mohu to nějak zamlčet při přijímacím řízení?

Odpověď:

Dobrý den,
zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel může od zaměstnance na pohovoru požadovat jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy (§ 30). Pokud na otázku ohledně Vašeho zdravotního stavu v uplynulém roce nechcete odpovědět, raději se pokuste odpovědět vyhýbavě i přesto, že zaměstnavatel nemá právo takovou informaci požadovat.

Kateřina Lovitt

Kateřina | 13.10.2017 

Dobrý den, nejsem si jistá, jestli tento dotaz patří do Vaší poradny, ale mám problém s podmínkami na pracovišti. Pracuji v malé firmě se samými muži a jediný problém, který s tím mám, jsou záchody. Na dámském záchodku není odpadkový koš. Šéf ho koupit nechce, přestože jsem ho o to žádala. Myslím, že se prostě jen nedokáže vcítit do situace, kdy musím během "svých dnů" několikrát denně projít přes celou kancelář, zatímco se snažím nejrůznějšími způsoby skrývat použité dámské potřeby, které nesu do koše u svého stolu, kde pak zůstanou, dokud nepřijde 1x za 3 dny uklízečka. Existují nějaké právní předpisy, které by zaměstnavateli ukládali, jaké podmínky musí v tomto směru pro zaměstnance připravit? Nebo je jediné řešení, koupit si koš na wc sama? Děkuji, Kateřina V.

Odpověď:

Dobrý den, v ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se mimo jiné stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, a aby v těchto prostorách byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění. Co se týká sanitárních zařízení na pracovišti, tak § 54 odst. 6 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. více

Jana | 11.10.2017 

Dobrý den,
vracím se po rodičovské dovolené do práce. Smlouvu mám na zkrácený úvazek ( 4 hodiny ), ale zaměstnavatel po mě chce 8 hodin - vždy to tak fungovalo. Chtěla bych se věnovat dětem a manžel pracuje celý týden mimo domov. Můžeme mě nutit?

Předem děkuji za odpověď.
Jana

Odpověď:

Dobrý den,
Ne, nemůže. Zaměstnavatel je po Vašem návratu z rodičovské dovolené povinen přidělovat Vám práci podle Vaší pracovní smlouvy.

Kateřina Lovitt

Jana | 11.10.2017 

Dobrý den. Jsem na RD, původně do věku 3 let mého syna. Chtěla bych si tuto dobu prodloužit na 4 roky. Musím oznamovat zaměstnavateli? S vysokou pravděpodobností pro mne nebude mít další uplatnění. Mám nárok na odstupné i po 4 letech nebo jen po 3 letech? Pokud jen po 3 letech, mohu si zvolit 4 letou variantu bez vědomí zaměstnavatele a vyčkat, zda mi po 3 letech dá výpověď vč.odstupného? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce máte právo na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Rodičovská dovolená trvá tedy maximálně 3 roky. Na čtvrtý rok se se zaměstnavatelem musíte dohodnout na poskytnutí tzv. neplaceného volna, které Vám nemusí umožnit (nejedná se tedy o prodloužení rodičovské dovolené). Pokud Vám zaměstnavatel nevyhoví a neumožní Vám tzv. neplacené volno, budete muset pracovní poměr ukončit. Pokud dáte výpověď Vy, nebudete mít na odstupné nárok.

Kateřina Lovitt

Mirka | 11.10.2017 

Dobrý den. Momentálně jsem na mateřské a čekám druhé dítě ( je mi 32). Přemýšlím o doplnění vzdělání s více technickým zaměřením , it ( mám Mgr v humanitních studiích). Zda byste mohli poradit, kde vyhledat efektivní kurz v Praze, který lze skloubit s péči o děti a domácnost? Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
Váš dotaz bohužel nespadá do náplně této poradny.

Kateřina Lovitt

Katka | 10.10.2017 

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o Váš právní názor, týkající se platnosti konkurenční doložky. Pracuji několik let jako OSVČ pro jednu nejmenovanou společnost, zabývající se realitní činností, průměrná provize ve výši 23.000 hrubého/měsíc. Naše spolupráce je ošetřena smlouvou o obchodním zastoupení, jejíž nedílnou součástí je i článek o zákazu konkurence a konkurenční doložka. V ujednáních tohoto článku se poskytovatel zavazuje, že nebude vykonávat po dobu 1 roku po ukončení této smlouvy na území Stč.kraje na vlastní nebo cizí účet realitní činnost (ve smlouvě přesněji vyspecifikováno, co se pod tímto pojmem rozumí), včetně působení ve funkci statutárního či jiného orgánu společnosti, jež se zabývá přímo či nepřímo realitní činností a dále, že nebude vykonávat na témže území činnost, která by měla soutěžní povahu vůči zastoupenému. více

Odpověď:

Dobrý den, pokud jste smlouvu uzavřela jako OSVČ, nejedná se o problematiku upravenou zákoníkem práce, ale občanským zákoníkem. Dle ustanovení § 2518 občanského zákoníku platí, že strany si mohou ujednat, že obchodní zástupce po zániku obchodního zastoupení nesmí na určeném území nebo vůči určenému okruhu osob na tomto území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména tu činnost, kterou při obchodním zastoupení vykonával pro zastoupeného. Konkurenční doložka, která tomu odporuje nebo která je ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná. Omezuje-li konkurenční doložka obchodního zástupce více, než vyžaduje potřebná míra ochrany zastoupeného, může soud konkurenční doložku omezit. více

Jana | 9.10.2017 

Dobrý den, do současné práce jsem původně nastoupila se smlouvou na dobu určitou jako záskok za mateřskou. Moje předchůdkyně nakonec na první rodičovskou navázala další a mně byla smlouva prodloužena na dobu neurčitou. Kolegyně se ted bude z rodičovské vracet a jestli tomu dobře rozumím, měla by dostat své původní místo vedoucí oddělení, na kterém jsem teď já. Znamená to, že já o můžu být přeřazena na nižší, hůře placenou pozici? Děkuji, Jana

Odpověď:

Dobrý den,
pokud je sjednáno, že pracovní poměr trvá po dobu mateřské dovolené jiné zaměstnankyně, pak po jejím návratu z mateřské dovolené pracovní poměr končí. Z toho, co uvádíte ale vyplývá, že takovou smlouvu nyní podepsanou nemáte, máte smlouvu na dobu neurčitou. Bude záležet, co máte ve Vaší smlouvě sjednáno, ale v souvislosti s návratem kolegyně z rodičovské dovolené nemůžete být přeřazena na jinou nižší pozici. (Při návratu zaměstnankyně, tedy Vaší kolegyně, z rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen přidělovat jí práci podle pracovní smlouvy, tedy nemusí se jednat o stejné místo, ale musí se jednat o práci v souladu s její pracovní smlouvou.)

Kateřina Lovitt

Ludmila | 6.10.2017 

Dobrý den,
dozvěděla jsem se, že můj kolega v zaměstnání, který pracuje na identické pozici jako a má minimálně stejné nebo dokonce prokazatelně menší pracovní úspěchy (počet klientů, počet a výše zakázek), bere za svoji práci znatelně vyšší mzdu než já. Jsem odhodlaná to s vedením řešit, ale nemám žádné důkazy, vím to jen z dosledu, ale je to určitě pravda. Před časem jsem zaslechla něco o obráceném důkazním břemenu, že když se jedná o diskriminaci na základě pohlaví, tak u případného soudu bych nemusela tuto situaci dokládat já, ale naopak by musel zaměstnavatel doložit, že v otázkách mezd přistupuje ke všem stejně. Je to pravda? Kde je toto ustanovení v našem právní řádu obsaženo? Chtěla bych tím posílit svoji vyjednávací pozici s vedením, ale nevím, na jaký předpis se mám přesně odkázat. Nikde se mi to nepodařilo konkrétně dohledat.

Předem děkuji za informaci,

Ludmila

Odpověď:

Dobrý den, za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele podle § 110 zákoníku práce stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. Diskriminace v pracovněprávních vztazích (včetně odměňování) z důvodu pohlaví je zakázána zákonem č. 198/2009 Sb. více

Zuzana Maciel | 5.10.2017 

Dobrý den.

Jaká by prosím byla výše mateřské s druhým dítětem, pokud by plynule navazovala na rodičovskou? Vypočítává se stále ze mzdy, stejně jako to bylo u prvního dítěte?
*Prac. poměr na dobu neurčitou
* Nyní na RD s prvním dítětem

Jak by to bylo případně se třetím/čtvrým dítětem (narození dětí vždy po 2 letech); rodičovský příspěvek zvolený na 2 roky.

Díky. S pozdravem.
Mgr. Zuzana Maciel

Odpověď:

Dobrý den, podle § 19 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění se u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. To znamená, že pokud jste v pracovním poměru u stejného zaměstnavatele a první dítě nedosáhlo věku 4 let, bude se Vám PPM vypočítávat z vyměřovacího základu, který jste dosahovala před odchodem na první mateřskou dovolenou, pokud nebude pro Vás nový vyměřovací základ výhodnější. více

Markéta | 5.10.2017 

Pokud jsem si zvolila délku rodičovské dovolené na 2 roky a rozhodnu se, že si ji chci prodloužit na 3 nebo 4 roky, musím to zaměstnavateli oznamovat předem a on mi to musí dovolit?
Kdo za mě v té době platí sociální a zdravotní pojštění?

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce máte právo na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Rodičovská dovolená trvá tedy maximálně 3 roky. Na čtvrtý rok se se zaměstnavatelem musíte dohodnout na poskytnutí tzv. neplaceného volna, které Vám nemusí umožnit. Péče o dítě do 4 let věku se považuje za náhradní dobu sociálního pojištění. Pokud nemáte příjem, sociální pojištění se neodvádí. Pro účely zdravotního pojištění jste v této době státní pojištěnec. Pojistné na zdravotním pojištění za Vás hradí stát.

Eva Fialová

Katka | 5.10.2017 

Dobrý den, tento týden nastupuji na mateřskou dovolenou. Šéf mě ale nutí, abych chodila ještě v říjnu zaučovat svého nástupce. Má na to právo? Bezplatně tam určitě chodit nebudu, ale zatím je mi dobře, takže bych než porodím chodit mohla. Mohu si nechat na odpracované hodiny (zaškolevání nového kolegy) vystavit DPP? S pozdravem Katka

Odpověď:

Dobrý den,
na čerpání mateřské dovolené nastupujete 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Je to Vaše právo, nikoliv povinnost. Pokud tohoto práva využijete, nemůže Vám zaměstnavatel v této době přidělovat práci. Práva ovšem využít nemusíte, můžete pracovat až do porodu. Poté Vám zaměstnavatel nesmí přidělovat práci po dobu 6 týdnů. Jestliže práva na čerpání mateřské dovolené využijete a chcete pomáhat se zaškolováním, můžete se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o provedení práce, ovšem s jiným druhem práce, než máte uveden v pracovní smlouvě.

Eva Fialová

Jana Hášová | 5.10.2017 

Dobrý den, chci se zeptat, zda existuje někde vyjasnění, co je práce stejné hodnoty? Jde mi o to, že mám pocit, že u nás ve firmě jsou opravdu zvláště nastavené platy.
Díky

Odpověď:

Dobrý den, a stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele podle § 110 zákoníku práce stejná mzda. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce. Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce. více

Kamila | 4.10.2017 

Mám jako OSVČ nárok na rodičovskou dovolenou a za jakých podmínek (musela bych si platit nějaké minimum zdravotní pojištění)?

Odpověď:

Dobrý den,
OSVČ nemají nárok na rodičovskou dovolenou, neboť ta se týká pouze zaměstnanců. Jako OSVČ máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud splníte podmínku trvání účasti na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM a zároveň účast na nemocenském pojištění OSVČ trvá aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. Jestliže výše uvedené podmínky nesplníte, budete mít ode dne porodu nárok na rodičovský příspěvek.

Eva Fialová

Julka | 4.10.2017 

Dobrý den, v červnu jsem nastoupila na pozici asistentky v jedné společnosti. S nadřízeným jsme měli dobré vztahy a panovala mezi námi (stejně jako v celém týmu) přátelská a neformální atmosféra. Já jsem nervozní člověk a někdy když se snažím vtípkovat a být neformální, stane se mi nějaký trapas. Když nadřízený v září na poradě při rekapitulaci deadlineů prohlásil "Ty mě teda pěkně honíš," spěšně jsem zareagovala rádoby vtipnou hláškou "To si snad necháme až budeme sami." Okamžitě mi bylo jasné, že jsem šlápla vedle, ostatní na poradě to naštěstí přešli. Od té doby mám ale pocit, že se komunikace ze strany nadřízeného výrazně změnila - je formálnější, nevtipkuje, neusmívá se apod. Bojím se, že mě vyhodí. Je to možné? Mohl by mě vyhodit za sexuální obtěžování? O práci bych nerada přišla, je to dobré místo a dosud jsem tam byla spokojená. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel Vám může dát mimo jiné výpověď, pokud závažným způsobem porušíte právní předpisy vztahující se k vykonávané práci (dříve pracovní kázně). Pro méně závažné porušení těchto předpisů Vám zaměstnavatel může dát výpověď až po třech takových porušeních, na které Vás musí upozornit tzv. vytýkacím dopisem spolu s upozorněním na možnost výpovědi, pokud k dalšímu porušení dojede v průběhu dalších šesti měsíců. Předpisem, který se vztahuje k vykonávané práci je i antidiskriminační zákon, který zakazuje obtěžování a sexuální obtěžování. Svému nadřízenému můžete zaslat omluvu s tím, že se v budoucnu takového jednání zdržíte.

Eva Fialová

Pinouš | 4.10.2017 

Dobrý den. Je možné,aby vedoucí pracovník svému zaměstnanci snížil platovou třídu jako trest za " údajně " špatně provedenou práci? Podotýkám,že osobní ohodnocení ani odměny nepobírám. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 3 odstavce 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které je zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Snížit platovou třídu beze změny náplně práce není možné.

Eva Fialová

Karla M. | 2.10.2017 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda půjdu automaticky na rizikové těhotenství po umělém oplodnění i v případě, že se to povede na první pokus. Děkuju, Kája.

Odpověď:

Dobrý den,
rizikové těhotenství a s ním spojenou pracovní neschopnost určuje vždy lékař. Zákon povinné případy pracovní neschopnosti nestanoví.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 224 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect