Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Jana | 22.10.2006 | Prodloužení mateřské dovolené

Dobrý den, dceři budou v prosinci tři roky a měla bych tedy nasoupit do práce. Do skolky mi dceru nevemou, jelikož ji nejsou tři. Jsem zaměstnaná ve vedlejším městě asi 20km, ale autobusem bych jezdila ráno v 6 a vracela se kolem 16-17hod. Jsem sama a jiné hlídání také nemám. Nyní musím žádat zaměstnavatele o prodloužení, ale vzhledem k tomu, ze již chtěla abych nastoupila tento rok, tak si myslím, že mi nebude vyhověno. Jaké mám možnosti vzhledem k mé situaci.Děkuji za odpověď. Dučaiová

Odpověď:

Zaměstnavatel je skutečně povinen poskytnout rodičovskou dovolenou nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let (ustanovení § 158 zákoníku práce). Může vám však poskytnout volno bez nároku na náhradu mzdy až do věku 4 let dítěte; toto jeho rozhodnutí však závisí na jeho dobré vůli a nelze jej k tomu žádnou právní cestou donutit.
Chápeme, že jste ve složité situaci, lze ji však vyřešit jen dohodou mezi vámi a zaměstnavatelem.


Ivana Spoustová

Jitka Pešková | 16.10.2006 | problémy kvůli kvalifikaci

Dobrý den, moc vás prosím o radu, nebo alespoň o doporučení, kde by mi mohli poradit. V následujícím příkladu popisuji situaci, v níž se ocitám a marně se snažím dovolat nějaké spravedlnosti. Sféra cestovního ruchu - zaměstnavatel zaměstnává na jednom oddělení dva pracovníky, kteří mají stejné pravomoce, relativně stejnou náplň práce. Jeden pracovník má SŠ i VŠ týkající se daného oboru, plus další kvalifikační předpoklady, například jazykové, absolvování kurzů a zkoušek v oboru atd. Druhý pracovník má ZŠ, 30 let praxe, která s cestovním ruchem nemá nic společného, další kvalifikační předpoklady žádné, jazykové schopnosti žádné, odmítá se jazyk naučit, odmítá komunikovat s klienty cizinci. Z tohoto "vztahu" dvou zaměstnanců vznikají na pracovišti neustálé konflikty, nadřízení toto odmítají řešit. více

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce náleží zaměstnavateli právo zaměstnávat ty zaměstnance, které si sám vybere, pokud tím neporuší zásady zákazu diskriminace.
Zaměstnavatel má ale zároveň povinnost o své zaměstnance pečovat. Apelujte na svého zaměstnavatele, že zaměstnáváním tohoto pracovníka vzniká ve firmě napjatá atmosféra a v důsledku toho se snižuje i pracovní morálka a následně i zisk.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Ati | 10.10.2006 | návrat po rodičovské dovolenédo práce

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a za 4 měsíce (kdy dětem budou 3 roky) bych měla nastoupit do zaměstnán, dle předběžné dohody. Chtěla však zůstat ještě rok doma.
1/ Může mi zaměstnavatel odmítnout dát neplacené volno? Pokud ano, proč?
2/ Platí během neplaceného volna vše stejně jako při rodičovské dovolené? Myslím tím, vyplácení rodičovského příspěvku atd.
3/ Jak vysoký bude rod. příspěvek v roce 2007? Hraje pro výši rod. příspěvku nějakou roli to, že mám dvojčata?
4/ Pokud bych během toho posledního roku tzn. během neplaceného volna znovu otěhotněla, platí vše stejně jako u rodičovské dovolené? Nárok na mateřskou, následovně rodičovskou dovolenou, po jejím skončení nárok na pozici dle zkušeností a vzdělání atd.?
5/ Je zaměstnavatel povinen na konci 4 roku rod. dovolené opět mi dát výpověď s odstupným atd.?

Děkuji s pozdravem
Tesárková

Odpověď:

Dobrý den, Váš zaměstnanec Vám může odmítnout dát neplacené volno, protože mu to zákon nepřikazuje. Rodičovská dovolená trvá do tří let věku dítěte. Po návratu z rodičivkské dovolené Vám zaměstnavatel musí nabídnout místo, které odpovídá Vaší pracovní smlouvě. Do čtyř let věku dítěte máte nárok na rodičovský příspěvek, ale už nejste v režimu rodičovské dovolené a zaměstnavatel Vám proto už nemusí tzv. držet místo. To ovšem neznamená, že se na tom můžete se zaměstnavatelem dohodnout. Rodičovský příspěvek činí 1,54 násobek životního minima na potřeby rodiče, od 1. ledna 2006 tedy 3 696 Kč. Tato částka se s počtem dětí nemění. Pokud byste během doby, co jste doma s dítětem a zároveň máte pracovní smlouvu u Vašeho zaměstnavatele, znovu otěhotněla, máte nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou a na rodičovský příspěvek ze systému státní sociální podpory. více

Zdeněk | 3.10.2006 | nucená výpověď z pracovníhopoměru

Dobrý den,

Můj problém se týká toho, že jsem byl před týdnem propuštěn z práce řekněme na hodinu, ale s tím, že jsem pod nátlakem (výhružky hrubého porušení kázně když nepodepíši i když jsem žádné neprovedl, ani jsem nebyl nijak napomenut, abych mohl učinit nápravu) podepsal výpověď dohodou. Pochopitelně jsem nedostal žádné odstupné a má otázka je – jestli mám ještě nějakou možnost ono 2-měsíční odstupné dostat či ne (i přes to, že jsem podepsal výpověď dohodou)?

Děkuji za odpověď
Zdeněk

Odpověď:

Dobrý den,
Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů účastníků pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Váš zaměstnavatel svým jednáním porušil zákoník práce.
Bohužel při rozvázání pracovního poměru dohodou nemáte nárok na odstupné, pokud není v dohodě uvedeno.
Máte možnost napadnout neplatnost dohody u soudu a jako důvod uvést jednání pod nátlakem. U soudu pak můžete požadovat náhradu mzdy nebo dokonce i povinnost zaměstnavatele Vás znovu zaměstnat.
V první řadě zkuste svému bývalému zaměstnavateli soudem pohrozit, požadovat prohlášení dohody za neplatnou a žádat jiný výpovědní důvod, při kterém by Vám mohlo být odstupné vyplaceno.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Martina | 20.9.2006 | mateřský příspěvek

Dobrý den, prosím o radu:
Jsem třicetiletá, svobodná, zatím bezdětná.
Od 10. 4. 2006 jsem byla zaměstnaná, ale předtím jsem dva roky byla bez práce. Od 29. 6. 2006 jsem v pracovní neschopnosti. 31. 8. 2006 mně skončila pracovní smlouva na dobu určitou, kterou se mnou již zaměstnavatel neprodloužil, takže po ukončení pracovní neschopnosti budu opět nezaměstnaná.
V lednu 2007 podstoupím umělé oplodnění a chci vědět, jestli budu mít nárok na rodičovský příspěvek.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Martina

Odpověď:

Dobrý den,

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud tuto podmínku nesplňujete, můžete Vás uznat lékař neschopnou práce z důvodu mateřství. Tato neschopnost trvá však pouze 6 týdnů místo 28. Po těchto 6 týdnech máte nárok na rodičovskou podporu z dávek sociálního zabezpečení.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Dona | 20.9.2006 | důchodci-podepsané prohlášení

Dobrý den, prosím o odpověď zda je možno u dohod o provedení práce podepsat u důchodců "prohlášení" a jaká bude daň u příjmu do 5000,- a nad 20000,- Kč. Děkuji a přeji hezký den

Odpověď:

Dobrý den,

V dohodě o provedení musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Tato doba nesmí ovšem přesáhnout 100 hodin. Jiné omezení zákoník práce nestanoví. Nad tyto povinné údaje může dohoda obsahovat i jiná ustanovení, pokud neodporují dobrým mravům.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

mirka | 20.9.2006 | PNxvýpověď

Lze rozvázat pracovní poměr(uzavřený na dobu neurčitou,pracovník pracuje ve firmě několik let)v době dlouhodobé pracovní neschopnosti?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnance nelze propustit, pokud je uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz. Dočasnost je stav přechodný, pokud tedy bude zaměstnanec schopen podle lékařského posudku práci po skončení nechopnosti práci nadále vykonávat, vztahuje se na něj zákaz výpovědi.
Naopak pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, jedná se výpovědní důvod podle § 46 odst. 1 d) zákoníku práce Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Martina | 19.9.2006 | Průměrný výdělek po MD

Dobrý den,
děkuji za zodpovězení dotazu, nicméně mi to nedá nereagovat. Mám pocit, že jsem nebyla pochopena.
Na první mateřskou dovolenou jsem nastoupila 1.7.2003.Po té jsem nenastoupila rodičovskou dovolenou, ale čerpala jsem dovolenou na zotavenou, na kterou mi vznikl nárok za mateřskou dovolenou, která se posuzuje jako doba výkonu a až po té jsem nastoupila rodičovskou dovolenou. Podle Zákoníku práce § 110b mi za dobu čerpání dovolené přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, ale tento
průměrný výdělek byl zaměstnavatelem stanoven podle Zákona č.1/1992(zákon o mzdě...) § 17. Kdo má tedy pravdu? O který zákon a paragraf se opíráte v odpovědi?
Peněžitá pomoc v mateřství při druhém dítěti dle mého názoru bude ovlivněna částkou, která mi byla vyplacena za dovolenou na zotavenou po MD v roce 2003,
neboť mám základ a odpracované dny pro potřeby správy sociálního zabezpečení a z těchto údajů se vychází.
Děkuji.

Odpověď:

Vážená paní Martino,
z informací, které jste nám zaslala, není možná jiná kvalifikovaná odpověď, neboť jsou neúplné. Máte-li zájem na konkrétnější odpověď, domluvte si osobní konzultaci v rámci telefonických poraden, které se konají každé úterý a každý pátek na telefonických číslech : 224 913 350 nebo 774 913 350.

Ivana Spoustová

19.9.2006 | budoucí smlouva

Mám prosbu, je možnost sepsat nějaké potvrzení o tom, že mě "budoucí zaměstnavatel" přijme? Nerada bych dávala výpověď jen na ústní domluvu s novým zaměstnavatelem. Lepší ne příliš dobrá práce než žádná.
V případě, že něco takového existuje, mohu prosím i vědět jaké věci by měl "papír" obsahovat?

Díky moc

Odcházela bych z "doby neurčité" na "dobu určitou"

Odpověď:

Dobrý den,
Takovým potvrzením by pro Vás měla být podepsaná pracovní smlouva, kde musí být uveden den nástupu do práce, místo výkonu práce a druh vykonávané práce.
Pokud dáte výpověď ve svém nynějším zaměstnání, má po Vás zaměstnavatel právo požadovat dodržení výpovědní lhůty, a to maximálně dvouměsíční. Rozvázání pracovního poměru byste měla proto radši řešit dohodou s Vaším dosavadním zaměstnavatelem.

Eva Fialová

Martina | 18.9.2006 | Mateřská dovolená -zrušenífirmy

Dobrý den, rádá bych u Vás získala odpověď na situaci, která je dle mého názoru posouzena neoprávněně a zaměstnavatel nejdnal dle platných zákonů.Již 12 let pracuji ve zdravotnictví jako dietní sestra (nově nutriční terapeut).V průběhu oněch 12ti let se stalo, že státní nemocnice, ve které jsem pracovala, uvolnila stravovací provoz soukromé firmě a naopak. Nebyl žádný problém s převodem zaměstnanců, až nyní. V květnu 2006 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, dcera se narodila v červenci, mateřskou dovolenou mám tedy do února 2007. Oficiálně mi nikdo žádné informace nesdělil, vím jen z doslechu, že od 1. 9. 2006 se firma, u které jsem byla doposud zaměstnána (s.r.o.) opět zrušila a stravovací provoz přechází opět pod státní nemocnici. Vím, že vytvořili pouze dceřinnou organizaci, do které přemístili dlouhodobě nemocné zaměstnance a 3 ženy, tudíž i mě, které jsme na mateřské dovolené, tedy celkem asi 7 osob. Zbytek zaměstnanců přešel pod státní nemocnici. Potřebovala bych odpovědět na otázku, jakým právem jsem nedostala od 1. 9. více

Odpověď:

Vy jste stále zaměstnankyní té společnosti, se kterou máte uzavřenu pracovní smlouvu. Pokud došlo k jejímu zrušení, pak by to mohlo být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s vámi dle ustanovení § 46 odst. 1 písmeno a) a v daném případě je možné dát výpověď i ženě na mateřské dovolené. Z neoficiálních informací nevyplývá, zda došlo ke zrušení společnosti či pouze k přemístění zaměstnavatele či jeho části. V každém případě Vaším zaměstnavatelem zůstává ten, kdo je jako Váš zaměstnavatel uveden v pracovní smlouvě a to až do doby, kdy bude podepsána změna pracovní smlouvy. Máte-li určité pochybnosti ohledně organizačních změn, pak se můžete obrátit na příslušný Úřad práce v místě zaměstnavatele, aby tyto skutečnosti prověřil event. přímo na svého zaměstnavatele. více

Horníci dolu DUKLA | 13.9.2006 | diskriminace pro zdravotníduvody

Byla mi přiznána choroba z povolání.Pracuji na dole Paskov,závodě Dukla.Závod Dukla se ruší.Zdravým zaměstnancum je nabízena práce na závodě Paskov,nebo jiném podniku OKR.Mne však chce z duvodu choroby propustit.Jedná se o diskriminaci,jak se mám vuči zaměstnavateli zachovat.Jedná se o větší počet zamněstnancu.

Odpověď:

Zaměstnavatel může ukončit s Vámi pracovní poměr výpovědí z důvodu dle ustanovení § 46 odst. 1)písmeno d) a sice:
"pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.... dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí .... ".
jedná se tedy o legitimní důvod výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je však v tomto případě povinen ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy vám účinně pomáhat při získání nového vhodného zaměstnání.
Jen pro úplnost připomínám, že výpověď musí být dána písemně a musí vám být doručena; výpovědní důvod musí být ve výpovědi skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem , jinak je výpověď neplatná. Výpovědní důvod nelze dodatečně měnit.

Ivana Spoustová

Radka | 13.9.2006 | Návrat do zaměstnání po RD

Dobrý den ještě jednou,
moc se omlouvám, před chvíli jsem odesílala dotaz, podařilo se mi ho předčasně omylem odeslat - tedy dokončuji - zatím jsem vedoucí personálního úseku informována, že bude o mém úmyslu nastoupit v daný termín informováno vedení firmy, ale že se mám "ozvat" až před tímto termínem, že v současnosti nevědí, jaká bude ve firmě situace.
Zajímalo by mne tedy, zda mám nějakou šanci v případě, že mi bude nabídnuta místo nového umístění výpověď a je možné se nějak odvolat na to, že zástupu na dobu určitou za mou MD(RD) byla "uměle" vytvořena pozice a získala tak sml. na dobu neurčitou, nebo tento fakt nehraje žádnou roli a je to vše záležitostí firmy a jejích "organizačních" změn.
Děkuji předem za vyřízení mého dotazu, s pozdravem Ing. Radmila Müllerová

Odpověď:

Po návratu z rodičovské dovolené nemá již zaměstnavatel povinnost zařadit vás na původní práci a pracoviště, je však povinen i nadále přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li však možnost přidělit ani práci odpovídající pracovní smlouvě, měl by se pokusit o dohodu na změně. Pokud k takové dohodě nedojde a vy nebudete jinou práci vykonávat, pak se jedná o ostatní překážku na straně zaměstnavatele podle § 130 odst.1 zákoníku práce a vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud vám dá zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů, pak je výpovědní doba stanovena zákoníkem práce a vzniká vám nárok na odstupně. V případě výpovědního důvodu dle ustanovení § 46 odst 1 písmeno c) zákoníku práce, tj. stane-lis se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele ... více

Hana  | 12.9.2006 | výpověd dohodou?

Obracím se na vás znovu,jsem od Kyjova a v květnu jsem psala o šikaně a diskriminaci,nic se nezměnilo jen nemám odvahu neco začít u soudu.Nyní se ale stalo toto,po 11letech v prac.poměru chodila jsem jen na ráno ačkoliv mám podepsanou smlouvu na 3 směny na odpolední ani na noční mi nic nejede.Nyní mi zaměstnavatel otevřeně vyhrožuje že pokud nenastoupím na odpolední směnu dá mi výpověd podle paragrafu 53.Já si myslím že vznikla li překážka ne na mojí straně ale na straně dopravce nemůže mi jej dát.Kdyby chtěli přistoupit na výpověd dohodou musím ji podepsat?Hrozí mi něco když nepodepíši?Jestliže podepíši a nemám jiné pracovní místo bude mi soc.úřad vyplácet soc.dávky?děkuji vám mnohokrát za rychlou odpověd.

Odpověď:

Máte-li podepsanou smlouvu na 3 směny, pak má zaměstnavatel právo požadovat, abyste v souladu se smlouvou své pracovní povinnosti plnila. Překážka není na straně dopravce, neboť ostatní zaměstnanci či zaměstnankyně do práce také jezdí či docházejí. Pokud do práce nenastoupíte, pak to může být zaměstnavatelem považováno za hrubé porušení pracovní kázně a důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru. Pokud Vám navrhne zaměstnavatel ukončení pracovního poměru dohodou, nemůže vás k jejímu podpisu nutit, pak by samozřejmě byla neplatná. Záleží na Vás, zda jí podepíšete a jaký důvod ukončení ve smlouvě uvedete. Byla-li by důvodem např. organizační změna, pak by vám vznikl nárok na tzv. odstupné. Pokud nebudete zaměstnána, pak se můžete přihlásit u příslušného Úřadu práce, kde by vám měla být poskytnuta podpora v nezaměstnanosti. více

Martina | 12.9.2006 | Průměrný výdělek po MD

Dobrý den, 1.7.2003 jsem nastoupila na MD s prvním dítětem, po vypršení MD jsem čerpala dovolenou na zotavenou. Zaměstnavatel použil za dodu čerpání dovolené na zotavenou náhradu mzdy,ve výši pravděpodobného průměrného výdělku, neboť jsem neodpracovala 22 dnů. Nevím jak pravděpodný výdělek zaměstanvatel stanovil,ale byl o mnoho nižší, než ten který jsme měla před nástupem na MD.Vím, že zaměstnavatel nemohl vzít průměr z přednástupu na MD,ale pokud vycházel ze mzdy mé nástupkyně, nemohla její mzda odpovídat mojí, neboť jsme měla osobní hodnocení, odměny za mimoř. situace(zpracovávní zpětně učetnictví) apod.a tudíž tento průměrný výdělek byl o hodně nižší. Tím, že jsem 1.7.2005 jsem nastoupila na MD s druhým dítětem,MD se mi počítalo z vyměřovacího základu za čerpání dovolené na zotavenou z roku 2004, tudíž i peněžitá pomoc v mateřství byla podstatně nižší.Může zaměstnavatel určit průměr jakýmkoliv způsobem a lišit se tak např. o 30Kč/hod. více

Odpověď:

Dobrý den, z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se jednalo o čerpání mateřské či rodičovské dovolené. V každém případě dle ustanovení § 110 b) zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nikoliv předpokládaného průměrného výdělku. V každém případě však zaměstnanci náleží za každých 22 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce dovolená v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok. Pokud jde o vyměřovací základ pro druhou peněžitou pomoc v mateřství, pak je rozhopdným obdobím první zpětné kalendářní čtvrtletí, v němž jste měla příjem. Rozhodným obdobím tak bude čtvrtletí v roce 2003. Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství není zaměstnavatel oprávněn srovnávat příjem s vaší kolegyní. Zákon nezná v tomto případě ani kategorii pravděpodobného výdělku. více

eva | 11.9.2006 | výpověď

dobrý den, chtěla bych vědět,na co vše mám nárok při okamžitém zrušení prac.poměru bez udání důvodu bez jakékoliv výpovědní listiny když mi zaměstn.vietnamské národnosti v sobotu 12.8.2006 řekl,v pondělí už nechoďte,nic proti vám nemám,ale výpověď nemám dodnes,pouze zápočt.list.

Odpověď:

Zaměstnavatel má právo s Vámi uzavřít v tomto případě smlouvu na dobu určitou, pak pracovní poměr končí ke dni, který tam bude uveden. Může s Vámi i uzavřít smlouvu na dobu, po kterou zaměstnankyně, kterou zastupujete bude nepřítomna v práci, pak by pracovní poměr skončil ke dni nástupu této zaměstnankyně. I v případě těhotenství event. mateřství pracovní poměr na dobu určitou zaniká dnem, který je ve smlouvě uveden.

Ivana Spoustová

Zdeněk Rajskup | 9.9.2006 | snížení platové třídy

pracuji na jako dispečer sanitní přepravy v karviné a zdrvotní škola byla podmínkou k přijetí,zároveň mám pomaturitní studium ARO-JIP,a při nástupu jsem byl zařazen do 9platové třidy a zároveň i jako dispečer rychlé záchranné služby,po roce jsem byl přeřazen na dopravu,při čemž bylo rozhodnuto,že tato přeprava sanitními vozidly nemá opodstatnění pro zařazení do zdravotní třídy a mám být přeřazen z 9třídy do sedmé,odůvodnění proč nemohu být,jako dispečer na rychlé je,že neumím komunikovat s lidmi,toto jednání se mi zdá diskriminační a nevhodné,může mi zaměstnavatel snížit pl.třídu o dva stupně a zároveň se ptám jestli mně může z mým vzdělání,jen tak přesunout do nezdravotnické třídy,to znamená,že má maturita i pomaturitní studium je zbytečné,v tom případě jsem vlastně disktiminován,jako zdravotník,který má 20 letou praxi.zdeněk rajskup

Odpověď:

V daném případě dotaz nespadá do oblasti rovných příležitostí.
Při nástupu do zaměstnání jste uzavřel pracovní smlouvu, jejíž podstatnou náležitostí je (v souladu s utanovením § 29 zákoníku práce) i druh sjednané práce.
Změna - tedy převedení na jinou práci - je možná pouze dohodou zaměstnance a zaměstnavatele (viz ustanovení §36 odst. 1 zákoníku práce).
Pokud jste takovou dohodu uzavřel, pak má zaměstnavatel povinnost vám za vykonanou práci poskytnout mzdu resp. plat dle platných právních předpisů. Není vyloučeno, že bude nižší než původní mzda. Toto je zase právem zaměstnavatele.
Ivana Spoustová

Ivana Spoustová

Maruška | 8.9.2006 | třída prodavačky

Pokud mám 17 let praxe v oboru prodavačka. Jaká tarifní třída a mzda se na mě vztahuje? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Tento dotaz nespadá do oblasti rovných příležitostí.
Pracovníci jsou umísťováni do platových tříd podle druhu práce, dosaženého vzdělání, kvalifikace a praxe.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, na jakou práci jste zařazena ani další údaje potřebné pro zařazení do platové třídy tj. dosažené vzdělání a kvalifikace.
Vzhledem k tomu, že chybí údaje i k tomu, že tento dotaz nespadá do oblasti diksriminace na pracovním trhu, nemůžeme na něj odpovědět.

Ivana Spoustová

Pavel | 8.9.2006 | diskrimace pohlavi

Dobry den,
jsem student VS a casto hledam kratkodobou praci a brigady pres studenske agentury. CAsto se u nabidek objevuje zda chteji POUZE muze ci zeny. Nejedna se o diskrimaci?
Nekdy chapu, pokud je charakter brigady jako vykladka kamionu, ze je prace vhodnejsi pro muze, ale pokud se jedna napriklad o etiketovani zbozi, vybalovani zbozi krabic, kancelarske a adminsitrativni prace, nevidim duvod proc by je nemohl vykonavat muz? copak neumim razitkovat papiry nebo to delam hure nez zeny? Jsem mnohem peclivejsi nez rada jinych holek.
dekuji

Odpověď:

Máte pravdu, zákon zakazuje diskriminovat zaměstnance z důvodu jeho pohlaví. Za diskriminaci se (v souladu s utanovením § 5 zákoníku práce) nepovažuje jednání, kdy požadavek zaměstnavatele je oprávněný a přiměřený, protože z povahy pracovních činností nebo suvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon práce, kterou má zaměstnance vykonávat.
Zákon má na mysli např. předvádění spodního prádla, divadelní roli a pod. Zaměstnavatel však nemůže ve svém rozhodování vycházet z předsudků např. sám rozhodnout, že kamiony může vykládat muž a nemůže žena a etiketovat obálky naopak může pouze žena a nemůže muž. Pokud by takto postupoval, pak by se dopouštěl diskriminačního jednání.
Takové jednání zaměstnavatele je však, jak už jsme uvedli, v rozporu se zákonem.

Ivana Spoustová

Berruna | 5.9.2006 | ukončení pracovního poměru

Dobrý den, chtěla bych se pozeptat..nastoupila jsem do zaměstnání na dobu určitou - jako zástup za mateřskou dovolenou, teď mi po jejím 3letém uplynutí řekli, že si maminka nechala prodloužit smlouvu na další 1 rok, nicméně já bych měla údajně dostat dodatek ke smlouvě, kde už nebudu jako zástup za mateřskou, ale budu mít smlouvu na jeden rok k určitému datu i s tím, že když se maminka rozhodne vrátit, tak mě smlouva skončí, ale dodatek už nebude jako zástup ale jako doba určitá..
trochu tomu nerozumím..každopádně jsem plánovala těhotenství a pokud tedy otěhotním s tímto dodatkem, tak mně smlouva s firmou zaniká do toho data, který bude na dodatku?
díky moc za odpověď a s přáním pěkného dne..

Berruna

Odpověď:

Zaměstnavatel má právo s Vámi uzavřít v tomto případě smlouvu na dobu určitou, pak pracovní poměr končí ke dni, který tam bude uveden. Může s Vámi i uzavřít smlouvu na dobu, po kterou zaměstnankyně, kterou zastupujete bude nepřítomna v práci, pak by pracovní poměr skončil ke dni nástupu této zaměstnankyně.

Ivana Spoustová

Andrea | 4.9.2006 | Konkurenční ujednání

15.1.2004 mne zaměstnavatel donutil při nástupu do zaměstnání podepsat pracovní smlouvu, která obsahuje "konkurenční ujednání" následujícího textu:
Smluvní strany se dohodly na tom, že zaměstnanec nesmí po dobu jednoho roku od skončení pracovního poměru u zaměstnavatele vykonávat pro jiného zaměstnavatele činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele..
Zajímalo by mne, zda po mně může zaměstnavatel požadovat smluvní pokutu, pokud tento bod smlouvy nedodržím. Nebyla jsem v žádné vedoucí funkci a dle informací, které jsem dosud získala, konkurenční doložky platí až někdy od března 2004 a tato slouva byla uzavřena dříve. Je vůbec platná? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
není pravda, že by se před březnem 2004 konkurenční doložka v zákoníku práce nevyskytovala. V březnu 2004 pouze vešla v účinnost její novela, která podstatně zpřesňuje práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele. Takže doložka platná je.
I když nejste u zaměstnavatele ve vedoucí pozici, může s Vámi takovou doložku sjednat. Zde záleží jen na povaze informací, se kterými jste se v průběhu pracovního poměru setkala.
Pokud ale zaměstnavatel neurčil žádnou pokutu za její porušení, nemůže po Vás za porušení doložky žádnou pokutu ani chtít.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

« | 1 | .. | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | .. | 226 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect