Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Heidi | 13.6.2006 | Dotaz na práva při skončenípracovního poměru

Firmou X mi byla nabídnuta brigáda, kterou jsem odmítla, jelikož jsem měla zájem o stálé zaměstnání. Načež mi firma poskytla trvalý pracovní poměr s dobou 40 hodin týdně po 1 rok. Po 3 týdnech, co jsem pracovala s brigádníky se mnou firma chtěla přepsat smlouvu na smouvu o vykonání práce. Na toto jsem nepřistoupila a dostala jsem výpověď, jelikož zaměstnavatel neměl jinou práci a věděl to již od začátku.Výpověď nebyla podepsána mnou, ale třetí osobou. Zajímalo by mne, zda mám nárok na odstupné z důvodu zániku pradovního místa, i když jsem výpověď dostala během zkušební doby? (je prokazatelné že pozice zanikla)

Odpověď:

Dobrý den,

výpověď je jednostranný právní úkon, může být podepsána Vámi, ale ani nemusí. K její platnosti stačí písemná forma a doručení, tzn. s výpovědí musíte získat možnost se seznámit.
Pokud jako důvod výpovědi byla nadbytečnost, protože pro Vás zaměstnavatel neměl práci, máte nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních platů. Fakt, že jste byla ve zkušební době, nemá na nárok na vyplacení výživného žádný vliv.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Klára | 12.6.2006 | Rozvázání pracovního poměru ve zkušební době?

Chtěla bych se zeptat jestli je možné rozvázání pracovního poměru ve zkušební době pokud je člověk v pracovní neschopnosti?

Odpověď:

Dobry den,
ano, rozvázání pracovního poměru ve zkušební době je možné jak ze strany zaměstnavatele tak ze strany zaměstnance bez udání důvodů. Zároveň zde neplatí žádné ochranné instituty, kterými např. při pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou pracovní neschopnost je.

Ivana Spoustová

lenka | 11.6.2006 | materska

Jsem 18mes.na rodicovske dovolene a mam smlouvu na domu neurcitou zamestnavatel mi poslal oznameni ze z organizacnich duvodu muzu byt uvolnena ma na to pravo dekuji za odpoved

Odpověď:

Doba, po kterou čerpáte rodičovskou dovolenou je považována za tzv. ochrannou dobu. To v praxi znamená, že zaměstnavatel není oprávněn dát vám v této době výpověď. Jeho jednání je tedy nejen pochybením, ale bylo by jej pravděpodobně možné považovat i za diskriminaci z důvodu pohlaví.

Ivana Spoustová

9.6.2006 | Smlouva na dobu urcitou

Dobry den,
chtela jsem se zeptat, za jakych podminek se mnou muze zamestnavatel uzavrit smlouvu na dobu urcitou.
Dekuji za odpoved.

Odpověď:

Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodou účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba delší než šest měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Toto se však nevztahuje na případy, kdy dochází ke sjednání pracovního poměru na dobu určitou: a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví sjednání pracovního poměru na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších nároků (např. důchodci) b) z důvodů náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance, více

9.6.2006 | rekvalifikace

Dobry den, chtela jsem se zeptat, zda mne muze Urad prace odmitnout zaradit do rekvalifikace z duvodu, ze jsem dosahla jen zakladniho vzdelani. Dekuji za odpoved.

Odpověď:

Úřad práce zajišťuje rakvalifikaci uchazečů o zaměstnání. Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.
Úřad práce přímá navíc opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, což osoby, které dosáhly pouze základného vzdělání nepochybně jsou. Z toho vyplývá, že úřady práce musí věnovat těmto osobám zvýšenou pozornost.
Odmítání poskytování rekvalifikace osobě se základním vzděláním je tak v přímém rozporu se zákonem o zaměstnanosti.

Eva Fialová

Věra Harvalíková | 7.6.2006 | Výpověď ze stranyzaměstnavatele

Dobrý den, prosím,poraďte. Začátkem tohoto měsíce jsem dostala výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost.Výpovědní lhůta skončí dnem 30.9.2006.Zaměstnavatel mi nabídl odstupné. Prosím, z jakého rozhodného období se odstupné vypočítává? Dále mi zaměstnavatel nabídl, že když skončím již začátkem července, že mi dá 5 platů (3měsíční mzdu a dvouměsíční odstupné).Zdá se mi to poněkud nereálné, že by zaměstnavatel byl najednou tak štědrý. Jaký to bude mít dopad po finanční stránce na to, kdybych 5 platů přijala a od 1.7. se stala práce neschopnou? Z ajkého rozhodného období by se počítala moje pracovní neschpnost? Děkuji za odpověď. Věra Harvalíková

Odpověď:

Dobrý den, zaměstnanci, který byl propuštěn pro nadbytečnost, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Rozhodným obdobím se rozumí předchozí kalendářní čtvrtletí. Obě dvě varianty, které Vám nabízí Váš zaměstnavatel vyjdou finančně na stejno, pokud nedostáváte ke své mzdě ještě prémie, o které byste byla v případě ukončení pracovního poměru ochuzena. více

Elina | 6.6.2006 | rodicovsky prispevek

Od 27.9.2004 do 10.4.2005 jsem pobírala peněžitou pomoc v mateřstvi a nyní jsem 11.4.2006 opět nastoupila na mateřskou.Chtěla bych se zeptat z jakého období se vypočítavá vyměřovací základ pro tuto druhou mateřskou.Za duben 2005 mi byla proplacena ještě dovolená,jinak jsem pobírala pouze rodičovský příspěvek. DĚKUJI

Odpověď:

Dobrý den,

Peněžitá pomoc v mateřství se stanovuje stejným způsobem jako nemocenské od patnáctého kalendářního dne s tím, že denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dni nástupu na mateřskou dovolenou; u zaměstnankyně převedené na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství se zjišťuje ke dni jejího převedení na jinou práci, pokud je to pro ni výhodnější.
Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí 69 % denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se zjišťuje ke dnu nástupu na mateřskou dovolenou. Vyměřovací základ zjištěný za rozhodné období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodné období je kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí, v němž nastupuje na mateřskou dovolenou, tzn. leden - březen 2006.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Michaela | 6.6.2006 | dovolená

jsem na MD,pracovala jsem jako učitelka MŠ a po ukončení rodičovské dovolené jsem bohužel jen ústně zažádala o navázání dovolené podle§108/4 ajakýmsi nedopatřením na mne zapoměli a dovolenou mi nevyčerpali za rok 2005 40dní.Pak nastoupila nová ředitelka a já ji požádala o proplacení dovolené,jelikož na mne zapoměli a ona,že už na ni nemám náro a že jsem nepodala žádost písemně tak mi nic nechce dát ani se se mnou nějak dohodnout.Musim přijít tak o peníze za dovolenou?nebo bych je mohla nějak získat?Třeba i výpovědí jelikož se do tohoto zaměstnání nevrátím a pokud by to bylo možné výpovědí dostat zpět nebudu na tom nějak hůře jako nezaměstnaná na MD?Děkuji Vám moc za pomoc.M. Červinková

Odpověď:

Dobrý den,

Jestliže jste si nemohla dovolenou vyčerpat v kalendářním roce proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, je zaměstnavatel povinen poskytnout ji zaměstnanci tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku, tzn. do konce roku 2006.
Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci dovolenou ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den, pokud zaměstnanci v nástupu dovolené nebrání čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.
Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou ani do konce příštího kalendářního roku, nárok na tuto dovolenou zaniká.

Náhradu mzdy za 4 týdny nevyčerpané dovolené je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

h.s. | 6.6.2006 | nerovný přístup

Již 4 roky jsem zaměstnána jako vědecký pracovník, v lednu letošního roku nastoupil nový vedoucí katedry. Ačkoliv doposud se mnou nebyl nikdy proveden pohovor (zápis), ve kterém by si vedoucí stěžoval na mé chování a práci, minulý týden , po té co jsem údajně nenastoupila do práce a svou nepřítomnost jsem oznámila zpětně a žádala zpětné zapsání služební cesty, což nebylo pravda, protože na služební cestě jsem již byla, a dokonce jsem den před údajným "áčkem" volala a psala sms sekterářce, že služební cestu prodlužuji o další den (na vše toto již mám doklady - výpis z telefonu a opis sms z telefonu sekretářky)jsem byla předvolána k vedoucímu, kde již byl přítomen personalista a kromě toho, že mi bylo vytknuto toto údajné áčko, mi byl na dobu 3 měsíců snížen plat.vše toto bylo vyústěním antipatií ze strany vedoucího, ale jak již bylo řečeno nikdy v minulosti jsem neobržela žádné písemné napomenutí a ž tento krok. Je to možné aby bez předchozích napomenutí rovnou byl veden pohovor před personalistou a byl mi snížen plat. Dále se chci optat, zda je možné se domáhat vrácení peněz, když jsem sou nepřítomnost ohlásila již den předem. více

Odpověď:

Dobrý den,

postih neplnění pracovní kázně by měl upravovat pracovní řád na Vašem pracovišti. Pokud obsahuje možnost snížení platu v případech neplnění pracovní kázně, bude to pravděpodobně jen v případech hrubého porušení a po předchozím upozornění.
Vy jste navíc pracovní kázeň neporušila a máte na to důkazy.
Pokud Váš zaměstnavatel neuzná své protiprávní jednání, můžete se obrátit na úřad práce a navrhnout kontrolu chování Vašeho zaměstnavatele. Pokud ani úřad práce nepomůže, obraťte se na soud, aby Vám byla strhnutá částka doplacena.
Žaloba u soudu není podmíněná stížností na úřadu práce, můžete podat i obojí najednou.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Aja | 2.6.2006 | Nástup po rodičovské dovolené

Dobrý den, pracovala jsem jako správce IT ve státní správě.Na tomto místě jsem působila 10let se svými třemi kolegy-jedním vedoucím oddělení,druhým kolegou na detašovaném pracovišti a třetím kolegou který má nejmenší praxi v IT a kterého jsem mnohé z našeho oboru naučila.V současné době jsem na rodičovské dovolené a u zaměstnavatele dochází k organizačním změnám.Jedno pracovní místo IT se ruší (ze tří stejných pozic)a bylo mi oznámeno, že se ruší zrovna místo moje.Byla mi dána možnost výběru, buď okamžitý návrat do zaměstnání, od tehdy půlročního dítěte a pak by bylo zrušeno místo méně zkušeného kolegy, nebo zůstat na rodičovské dovolené s tím, že bude zrušeno místo moje.Přečemž mi bylo vedením přiznáno, že mé znalosti jsou na vyšší úrovni než u jiných kolegů. CHtěla bych vědět zda se jedná o diskriminaci ženy na rodičovské dovolené a jak se mohu bránit?? více

Odpověď:

Zaměstnavatel má samozřejmě právo z organizačních důvodů zrušit jakékoliv místo, jeho jednání pravděpodobně nebylo nátlakem, ale snažil se zjistit, zda můžete nastoupit okamžitě a protože nemohl obsadit místo vámi a nechtěl propustit nikoho z vašich kolegů, zrušil místo vaše.Domnívám se proto, že dané jednání nebylo diskriminací.
Po návratu z rodičovské dovolené není zaměstnavatel povinen zařadit vás na vaši původní práci a pracoviště (tuto povinnost by měl pouze v případě, kdyby jste se vracela z mateřské dovolené), je pouze povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy.

Ivana Spoustová

KOPECKÁ Jitka | 1.6.2006 | fotografování

Zajímalo by mě zda mě může zaměstnavatel fotografovat bez mého vědomí s odůvodněním že se jedná o interní materiál pro potřeby firmy

Odpověď:

Zákoník práce (ustanovení § 1 odst. 8) zakazuje zaměstnavateli jakékoliv jednání, které je zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.

Pokud tedy zmíněný projev vašho zaměšstnavatele vnímáte jako nevhodné a urážlivé a vede ve svých důsledcích k vytváření nepřátelského a ponižujícího prostředí na pracovišti, pak je zřejmé, že takové chování je vašemu zaměstnavateli zakázáno, neboť je považováno za obtěžování zaměstnance.

Zaměstnavatel tedy nemá při splnění výše uvedených předpokladů na takové jednání nárok.

Ivana Spoustová

MONIKA | 30.5.2006 | VYPOVED

DOBRY DEN CHTELA JSEM SE ZEPTAT JELIKOZ MI BUDE KONCIT MATERSKA A MALY BUDOU 3 ROKY A MUJ ZAMESNAVATEL MI NEPRODLOUZI MD VLASTNE O 1 ROK.A POSLAL MI VYPOVED AT BUD NASTOUPIM NEBO PODEPISU S 2 MESICNI LHUTOU JELIKOZ BYCH MELA NASTOUPIT V SRPNU.TAK SE CHCI ZEPTAT ZDA MAM NAROK NA ODSTUPNY 2MESICNI DEKUJI MONIKA

Odpověď:

Nárok na odstupné vzniká pouze v případě, že byla dána zaměstnanci výpověď zaměstnavatelem z důvodu uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) až c) nebo dohodou ze stejných důvodů tedy v případě : že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část že se přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část že se stane zaměstnanec vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nadbytečným tedy z tzv. organizačních důvodů. Zákonný nárok na mateřskou resp. ve Vašem případě již rodičovskou dovolenou je do tří let věku dítěte, zaměstnavatel nemá povinnost ji prodloužit na čtyři roky. Čtyři roky jsou pouze vypláceny dávky z prostředků sociálního zabezpečení. Pokud vám tedy zaměstnavatel nevyhoví, jste povinna do práce nastoupit. Nenastoupíte-li, je zaměstnavatel oprávněn dát vám výpověď . více

Radek | 30.5.2006 | Diskriminace na základěpohlaví

Dobrý den
Můj dotaz se týká ve věci podezření z možného přístupu zaměstnavatele z diskriminace na základě pohlaví. Zaměstnavatel (pověřená osoba řízením úseku), vydal příkaz, nejprve ústní, poté písemný, že ženy nemusí provádět v noční době pravidelné kontroly. K tomuto je třeba dodat, že se jedná o bezpečnostní agenturu, ostraha podniku, kde se ostraha provádí není žádné zvýšené riziko, je zde vše řádně osvíceno a pracuje zde noční směna. Všichni máme stejné pracovní smlouvy, stejné finanční ohodnocení a na všechny zaměstnance se vztahovaly stejná kritéria při výběru. I přez uvedené skutečnosti, zaměstnavatel vydal shora uvedený příkaz. Pro úplnost dodávám, že obchůzková činnost je základním pracovním prvkem v noční době. Když jsem na tuto skutečnost upozornil, bylo mi řečeno, ať si hledám nové pracovní místo. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, Váš zaměstnavatel se skutečně dopouští diskriminačního jednání z důvodu pohlaví. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky. Za diskriminaci se považuje jednání, podle kterého může být se zaměstnancem zacházeno i výhodněji ve srovnání jiným zaměstnancem u stejného zaměstnavatele. Za nerovné zacházení se nepovažuje pouze rozlišování, které stanoví Zákoník práce nebo zvláštní právní předpis, nebo pokud je pro nerovné zacházení věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává, a který je pro výkon této práce nezbytný. Nic z toho není Váš případ. více

MANAŽERKA | 26.5.2006 | MIN.MZDA

JE MIN.MZDA ROZDĚLENÁ DO TŘÍD?PRACUJI JAKO VED.PRODEJNY,MÁM 7570KC ZÁKL.MZDU,1500KC OS.OHODNOCENÍ.JE TO V POŘÁDKU?PODLE MĚ JE MIN.MZDA PRODAVAČKY 8230KC,DLE ZAŘAZENÍ VE 3.PLAT.TŘ.MÁM PRÁVO SE OHRADIT,ANIŽ BY MĚ NEPROPUSTILI Z PRÁCE?JAK JE TO V PŘÍPADĚ DALŠÍHO ZAMĚSTNÁNÍ,POKUD BYCH Z NYNĚJŠÍHO ODEŠLA?NA JAKOU MIN.MZDU MAJÍ PRODAVAČKY PRÁVO?DĚKUJI.

Odpověď:

Minimální mzda je upravena příslušným nařízením vlády, je v něm určena jako hodinová i měsíční (pro informaci přikládáme přehled jejího vývoje). Není tedy rozčleněna do práce podle jednotlivých profesních skupin. Pravděpodobně tedy pro předmětné období se jedná o částku Kč 7570,--, tedy tak jak uvádí Váš zaměstnavatel. Na tuto minimální mzdu má tedy nárok každý. Od 1.7. 2006 bude tato částka zvýšena na Kč 7.965,--. Období (a) hodinová sazba (b) měsíční sazba Změna Předpis od 1.1.1998 14,80 Kč 2 650 Kč - č. 320/1997 Sb. od 1.1.1999 18,00 Kč 3 250 Kč +22,6 % č. 317/1998 Sb. od 1.7.1999 20,00 Kč 3 600 Kč +10,8 % č. 131/1999 Sb. od 1.1.2000 22,30 Kč 4 000 Kč +11,1 % č. 313/1999 Sb. od 1.7.2000 25,00 Kč 4 500 Kč +12,5 % č. 162/2000 Sb. od 1.1.2001 30,00 Kč 5 000 Kč +11,1 % č. 429/2000 Sb. více

Alena Srovnalova | 26.5.2006 | výběrové řízení

Dobrý den, v dubnu jsem se zůčastnila výběrového řízení na ředitelku příspěvkové organizace (vypisoval jej starosta města). Byli jsme pouze dva zájemci, já a kolega, oba zaměstnanci dané organizace. V současnosti jsem na rodičovské dovolené, dcera měla v květnu 3 roky. Komise se rozhodla pro kolegu bez toho, aniž by nám dala oficiální zdůvodnění. Při samotném pohovoru se mě sice ptali pouze na profesní věci, ale kolegyně, které v komisi byly mi pak sdělily, že se zde probíral věk mého dítěte, dokonce jeho hlídání. A jasně tam padlo, že bude vhodnější muž (údajně i proto, že se jedná o ženský kolektiv). Mám vyšši vzdělání než kolega, snad i lepší profesní predpoklady (doporučení od bývalé ředitelky, 2 profesionálové zastoupení v komisi hlasovali pro mě, komise byla 5-ti členná). Přesto nevím, zda-li v této věci můžu něco dělat. Do dnešního dne mi nepřišlo písemné vyrozumění o výsledku konkurzu (informovali nás přímo na místě ústně, bez udání důvodu), bohužel "prokazatelné" porušení zákona (otázky ohledně hlídání dětí apod.) byly položeny za zavřenými dveřmi, ale i přesto předsedkyně komise (místostarostka města) prohlašuje že dali přednost kolegovi, protože je muž. více

Odpověď:

Ze znění Vašeho dopisu vyplývá, že v daném případě došlo k diskriminaci na základě pohlaví, v jejímž důsledku jste pak nebyla vybrána. Domníváme se proto, že je na místě, abyste svá práva hájila, případně i soudní cestou. Další šance, jak upozornit na tento problém, je medializace Vašeho případu. Pokud by Vám kolegyně, které byly v místnosti přítomny, ideálně i včetně paní místostarostky , potvrdily, jak probíhala jednání za zavřenými dveřmi, pak bychom Vaší záležitost pravděpodobně řešily v rámci bezplatné právní pomoci. V případě zájmu se proto obraťte na naší právničku přímo , ať již v době bezplatných telefonických právních linek – tj. v úterý od 9 do 11 hodin nebo v pátek od 16.30 do 18.30 hodin na telefonním čísle 224 913 350 nebo 774 913 350 nebo přímo jednu z našich právniček na mobilním telefonu 774433002, abychom mohly domluvit osobní setkání. Ivana Spoustová

Radka | 26.5.2006 | Povinné preventivní prohlídkyod smluvního partnerazaměstnavatele

Dobrý den, pracuji již 2 roky u korejské firmy, a i když mám několik zkušeností s mezinárodními firmami a různými kulturami včetně několika asijských, bohužel musím říci, že takovou neprofesionalitu jako v této firmě jsem nikdy nezažila. Mobbying, Bossing, sexuální obtěžování kolegyň atd... Chtěla bych Vás poprosit o radu, dostali jsme informační email od zaměstnavatele, že ze zákona má povinnost postarat se o naši zdravotní péči a to jednotným systémem vstupních a preventivních prohlídek u smluvního partnera, kterým si vybral společnost Kardia. V této společnosti u určeného lékaře se máme podrobit prohlídce, která bude obsahovat detailní odebrání anamnézy (sociální, pracovní, rodinné, osobní, epidemiologické, farmakologické, alergologické, abusus), celkové fyzikální vyšetření sluchu a kůže, dále pak vyplnění žádanek, zdravotního dotazníku, lékař na základě výsledků prohlídky doporučí postup a potvrzenou žádanku vrátíme zaměstnavateli. více

Odpověď:

Máte pravdu. Zaměstnavatel je pouze oprávněn požadovat potvrzení, zda jste zdravotně způsobilá k výkonu sjednaného druhu práce. Právo volby lékaře je na Vás a nemůžete být proto nucena vykonávat prohlídky u lékaře, který např. nemá Vaší důvěru. Výsledky lékařských vyšetření představují údaje osobnostního charakteru a proto mohou být dalším osobám sdělovány jen se souhlasem toho, koho se dotýkají. Požadavek zaměstnavatele na sdělení těchto údajů i jejich případná archivace jsou nezákonné.

Vzhledem k tomu, že se však nejedná o otázku spadající do oblasti diskriminace na pracovním trhu na základě pohlaví, doporučujeme se v případě dalších problému a dotazů obrátit na občanskou poradnu případně advokáta. Uvedeným problémem by se měla zabývat i odborová organizace, pokud byla u Vašeho zaměstnavatele založena.

Ivana Spoustová

Jarka | 23.5.2006 | Jak se bránit zaměstanvateli?

Dobrý den, po ukončení VŠ 2002 jsem nastoupila do práce jako kvalifikovaná učitelka 1.st.ZŠ. Rok jsem vykonávala práci učitelky. Dostala jsem smlouvu na dobu určitou s odůvodněním, že mají s madými učitelka mi špatné zkušenosti. Osvědčila jsem se a v roce 2003 jsem nastoupila na místo zástupkyně ředitelky ZŠ opět se smlouvou na dobu určitou, protože nikdo nevěděl jak dlouho bude škola dále fungovat ( důvod: v té době probíhalo rušení škol s malým počtem žáků). Ale na druhý stupeň ZŠ jsme přijali dva učitele a ti dostali okamžitě smlouvu na dobu neurčitou a po půl roce se jim vyplácelo odstupné, protože byl zrušem duhý stupeň ZŠ. V této době jsem otěhotněla a řed. mi dala další smlouvu na dobu určitou na další šk. rok s datem ukončí při nástupu na MD. Jak se bránit proti takovému přístupu zaměstnavatele? Myslím si že šlo o porušení mých práv zaměstanace. Pro školu jsem dělala mnoho dlaších aktivit, za které jsem nebyla placená: vedení zájimových kroužků, práce navíc atd.

Odpověď:

Zaměstnavatel je povinen přihlížet k potřebám žen pečujícím o dítě. Navíc, pokud žena pečující o dítě mladší než 15 let požádá vhodnou úpravu pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Po rodičovské dovolené musí zaměstnavatel nabídnout zaměstnankyni místo odpovídající její dosažené kvalifikaci a zkušenostem, tzn. ne stejné místo. Pokud takové místo nabídnout nemůže, vzniká výpovědní důvodu pro nadbytečnost s příslušným 2 měsíčním odstupným. Vaše kamarádka se může obrátit se stížností na úřad práce nebo na soud. Pokud ale bude zaměstnavatel tvrdit, že žádnou pozici odpovídající kvalifikaci a zkušenostem nemá, a dokáže to (např. že nepodal v poslední době žádné inzeráty hledající zaměstnance na místo odpovídající kvalifikaci a zkušenostem Vaší kamarádky), nezbývá Vaší kamarádce než zůstat a trvat na změně pracovní doby, nebo žádat o ukončení pracovního poměru s dvouměsíčním odstupným. více

Sikáčková | 23.5.2006 | sankce

Dobrý den,jsem evidovaná na Úřadu práce, kde jsem se dozvěděla, že real.BIB přijímají real. makléře. Uvádějí plat 20 až 30 tis.Kč.Přihlásila jsem se na místo a bylo mi sděleno, ža na trvalý prac. poměr neberou, ale na dohodu, nebo Živn. list. Přihlásila jsem se na dohodu a podepsla, že po skončení nebudu vykonávat tuto profesi ani sama, ani jako zaměstnanec, po dobu 2 let, pod sankcí zaplacení různých školení, které jsem absolvovala.Nyní mi dohoda skončila, na trvalý prac. poměr mě nevzali a na Živnost. list si netroufám.Prosím o odpověď, zda je možné požadovat statisícové čátky, když jsem neodešla sama, ani jsem neskončila z důvodů nějakých problémů. Není to jen můj případ, je nás více, děje se tak stále. Děkuji za odpověď. Sikáčková

Odpověď:

Dobrý den,

tzv. konkurenční doložka musí být uzavřena na dobu nejvýše 1 roku a pouze v případě, že to lze o zaměstnance spravedlivě požadovat a pokud by následná pracovní činnost bývalého zaměstnance narušila činnost jeho bývalého zaměstnavatele.
Jestliže konkurenční doložka nesplňuje tyto podmínky, je neplatná a zaměstnanec se podle ní řídit nemusí.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Jana | 23.5.2006 | Zástup za mateřskou

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali je možné, že zaměstnavatel (v mém případě ÚP) může sepsat smlouvu za zástup paní na mateřské s dalším zaměstnancem, pokud již byla sepsána se mnou? Tudíž jsme v současné době za jednu paní zaměstnány dvě. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
Zaměstnavatel může přijímat zaměstnance podle svého uvážení. Pokud máte pochybnosti, zjistěte si, jestli druhý zaměstnanec na zástup nemá vykonávat ve stejné funkci tu samou práci, tzn. pokud její pozice nevylučuje tu Vaší.

Eva Fialová

Maja | 23.5.2006 | VZPOVED DOHODOU

Dobry den,
mam dotaz, jak spravne napsat vypoved dohodou ze zdravotnich duvodu.
Potrebuji okamzitou vypoved, nemuzu si dovolit aby to zamestnavatel odmitl.Mam mit potvrzeni od lekare?
Prosim poradte..

Odpověď:

Dobrý den,
Výpověď můžete dát svému zaměstnavateli i bez udání důvodu. Můžete se dohodnout, že skončíte i bez výpovědní doby. Pokud by však na ni zaměstnavatel trval, musíte u něj setrvat ještě 2 měsíce, nedohodnete-li se na výpovědní době jiné.
Dohodou můžete rozvázat pracovní poměr rovněž bez udání důvodu. Pokud na uvedení důvodu trváte, musí být v písemném vyhotovení uveden. Na dohodu však nemusí Váš zaměstnavatel přistoupit. Lékařské potvrzení dodat musíte, učiní-li to Váš zaměstnavatel podmínkou přijetí dohody o rozvázání pracovního poměru.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect