Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

15.3.2006 | při výpočtu odstupného

Zaměstnavatel se mnou ukončil PP dohodou pro nadbytečnost-§46 1c)ZP.Odstupné vypočetl z tarifní mzdy 18 220,-Kč/12.plat.tř.,8.tar.st./Odstupné vypočetl tak,že pravděpodobnou mzdu 18 220,- vydělil fondem prac.dnů srpna 05 a násobil dlouhod.průměr.měsíč.fondem prac.dnů-21,74,čímž prý získal pravděpodobný výdělek 17 223,-Kč,což násobil dvěma pro odstupné dle zákona.Protože PP byl ukončen ihned po skončení RD-neplaceného volna z důvodu péče o dítě do 4let věku,neodpracovala jsem ani den.Zaměstnavatel odstupné vypočetl jako průměrný výdělek za měsíc,v němž byl ukončen PP/rod.volno skončilo 28.8.,PP byl ukončen k témuž dni./ Dle §17 Zákona o mzdě měl vyjít z pravděpodob.výdělku.Pokud se rozhodl pro průměr.výdělek,který však nespočetl z předchozího kalend.čtvrtletí,ale pouze ze srpna,dospěl k částce,která mě značně poškodila,neboť jsem nedosáhla ani tarifní mzdy,kterou bych byla dostala,kdyby mi umožnil nástup do práce. více

Odpověď:

Dle ustanovení §46 odst. 1 ZP může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, stal-li se vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nadbytečným. V těchto případech náleží zaměstnanci po skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě stanoveno pro zaměstnanci výhodněji. Zcela jednoznačně vám tedy ze zákona náleží odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Kategorie "pravděpodobný" výdělek tedy nemůže být v daném případě podkladem pro výpočet odstupného. Pro konkrétní vyčíslení výše odstupného bychom potřebovali znát konkrétnější informace, jejich výpočet však přesahuje rámec této pracovní poradny. více

Josef Čechman | 10.3.2006 | diskriminace

Má zaměstnanec právo na poskytování odměn, pokud pracuje na oddělení,ve kterém všichni srovnatelní zaměstnanci odměnu pobírají?

Odpověď:

Dle platné právní úpravy jsou zaměstnavatelé povinni zjišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, mj. pokud jde o odměňování za práci a jiných peněžitých plněaní, do kterých je pochopitelně třeba zahrnout i odměňování nad rámec smluvené mzdy. Jedná-li se tedy skutečně o to, že je činěn rozdíl v odměňování srovnatelných zaměstnanců, pak se jedná o porušování zásady rovného zacházení.

Ana Králíková Lužaič

Ka | 8.3.2006 | Otěhotnění - výpověď

Zaměstnavatel mi při zprávě o mém otěhotnění dal výpověď. Má na to právo? Díky za odpověď.

Odpověď:

Od třetího měsíce těhotenství jste chráněna a zaměstnavatel vám výpověď dát nesmí. Záleží tedy na tom, k jakému datu jste výpověď obdržela.

Kateřina Jonášová

« | 1 | .. | 228 | 229 | 230 | 231

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect