Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Martina | 6.11.2006 | Právo na odchod ze zaměstnání

Dobrý den,
potřebuji poradit s následující situací.Nastoupila jsem do práce 21.11.05 zaměstnavatel mi prodloužil smlouvu celkem 4x a to naposledy do 30.4.06 poté jsem nadále pracovala, ale žádnou další smlouvu jsem nepodepsala, nebyla mi předložena. Byla mi nabídnuta lákavější nabídka, kterou jsme chtěla přijmout. Vzhledem k tomu, že byl zaměstnavatel i vedoucí v té době v zahraničí, kontaktovala jsem se e-mailem.Bylo mi sděleno, že mám 2 měsíční výpovědní lhůtu a tudiž s mým odchodem nesouhlasí. Já přesto novou práci přijala a nastoupila 20.10.06 Ráda bych věděla, jaká jsou má práva i povinnosti. Neporušila jsem tímto zákon?Hrozí mi nějaký postih? Mám nárok na vyplacení mzdy za necelý říjen a nebybranou dovolenou?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Tento dotaz nespadá do oblasti rovných příležitostí a diskriminace na pracovním trhu. Proto se obraťte na advokátní kancelář.
Podle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce " pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se pracovní poměr - uzavřený na dobu určitou - změnil na pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou."
Pak platí obecná dvouměsíční výpovědní lhůta jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Pokud nedocházíte do zaměstnání, je to důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ale i důvodem pro uplatnění náhrady škody, která mohla zaměstnavateli vzniknout.
Ivana Spoustová

radka klapková | 5.11.2006 | zdanění přivýdělku

dobrý den,chtěla bych se zeptat,jsem na mateřské dovolené a v září jsem byla 4 dny na brigádě. Musím odvádět z výdělku daně nebo jsem od daní osvobozená?děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
Skutečnost, že čerpáte mateřskou případně rodičovskou dovolenou není důvodem pro osvobození od placení daně z příjmu.
Tento dotaz však nespadá do oblasti diskriminace na pracovním trhu.

Ivana Spoustová

Alena | 31.10.2006 | Hospitalizace na mateřské

Dobrý den, v současné době jsem na rodičovské dovolené s 2,5 letou dcerou, ale pravděpodobně budu hospitalizována kvůli rizikovému těhotenství a o dceru se bude starat manžel. Jak je to v tomto případě s pobíráním rodičovského příspěvku ( nyní ho pobírám já, manžel je zaměstnanec) a můžeme případně žádat ještě o jiné dávky? Nedokážu si představit žít jen z rodičovského příspěvku. Děkuji

Odpověď:

Dobrý den, rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,54násobku životního minima na osobní potřeby rodiče. Nárok má rodič, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let věku, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Dítě mladší 3 let může navštěvovat jesle nebo obdobné zařízení nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci, dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobu. Pokud jde o nároky na jiné dávky státní sociální podpory, jsou odvozeny od více

Petra | 30.10.2006 | neplacené volno

Dobrý den,
jsem zaměstnaná jako učitelka s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Nyní vím, že budu potřebovat příští rok v březnu 9 dní volna. Nárok na dovolenou mít asi ještě nebudu, mohu požádat o neplacené volno? Můžete mi, prosím, poradit, jak je to s tímto volnem?
Předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud v době, kdy potřebujete mít volno, odpracujete od 1.1.2007 alespoň 60 dnů , máte nárok na dovolenou za kalendářní rok, popřípadě na její poměrnou část, jestliže byste 60 dnů ještě neodpracovala.
Váš zaměstnavatel Vám však může určit čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik nároku na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že tyto podmínky splníte do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
Poskytnutí neplaceného volna záleží pouze na dohodě mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem a není na něj právní nárok.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Bob | 30.10.2006 | Manipulace vedoucího spodřízenými

Dobrý den, Stalo se nám toto: Můj přímý nadřízený byl na dobu 3 týdnů převelen na jiné pracoviště. Tuto skutečnost nám však neřekl, ani nikdo z dalších nadřízených, ale řekl nám všem, že končí v zaměstnání. Ten den chodil po skladě s nějakou, nám neznámou paní. Na mou přímou otázku kdo to je, odpověděl.“To je nová vedoucí skladu. Já končím.“ Toto je doslovná citace jeho odpovědi Všichni z našeho skladu jsme si vydechli. Po nějakém čase, zhruba po týdnu, jsme se dozvěděli, že si z nás vystřelil. Prý chtěl vědět, jak se budeme tvářit a chovat, když tu nebude. V našem kolektivu má několik donašečů takže je perfektně informován kdo co řekl. Je možné aby si toto dovolil ? Takovou atmosféru strachu a napětí, jaká panuje v posledních dnech, jsem za 4 roky ještě v našem skladu nezažil, co se stane až se vrátí. Můžete mi prosím podat fundovanou odpověď, případně odkazy na paragrafy. Polovina lidí ze skladu po jeho návratu bude na cestě na Pracovní Úřad. Za Vaši odpověď Vám předem děkuji.

Odpověď:

Dobrý den, je zřejmé, že jste se, spolu s Vašimi kolegy, stal obětí obtěžování na pracovišti neboli mobbingu. Obtěžováním se rozumí jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti. Zákoník práce také stanoví, že výkon práv a povinností v pracovním vztahu nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Pokud není vedoucí skladu Váš zaměstnavatel, můžete řešit situaci přímo s Vaším zaměstnavatelem. Upozorněte ho na to, že jeho zaměstnanec, Váš nadřízený, porušuje svým chováním zákoník práce. více

Míša | 27.10.2006 | písemné napomenutí

Dobrý den,
pracuji jako lékařka v nemocnici. Tento týden došlo k jistým nepříjemnostem s jednou mojí pacientkou na oddělení a primářem jsem byla obviněna z laxní péče o ni. Bylo mi uděleno písemné napomenutí dle ZP. Dále mi při té příležitosti bylo řečeno, že mi již dříve bylo uděleno ústní napomenutí, čehož si ale vůbec nejsem vědoma. Jelikož jsem přesvědčena, že jsem v péči o svou pacientku nic nezanedbala, myslím si, že jde ze strany mého primáře o účelový postup, kterým semě chce zbavit. Chci se tedy zeptat, zda mám možnost se proti jeho písemnému napomenutí nějak ohradit a jaký způsob mám volit. Děkuji za radu, Míša.

Odpověď:

Dobrý den,
zákoník práce umožňuje dát zaměstnanci výpověď pro závažné porušení pracovní kázně nebo pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi.
Ústní napomenutí není v žádném případě možné dát do souvislosti s případnou výpovědí a v písemném napomenutí musíte být na možnost výpovědi explicitně upozorněna.
Nesouhlas s postupem Vašeho nadřízeného můžete řešit s nadřízeným primáře Vašeho oddělení nebo s Vaším zaměstnavatelem, který je uveden ve Vaší pracovní smlouvě. Napomenutí od primáře můžete rovněž řešit s odbory, které ve Vaší nemocnici působí.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

27.10.2006 | podat výpověď

jak napsat výpověď?

Odpověď:

Dobrý den,

na výpovědi by mělo být Vaše jméno, jméno nebo název zaměstnavatele. Výpověď musí být dána písemně a doručena zaměstnavateli, jinak je neplatná. Ve výpovědi můžete uvést její důvod, pokud to považujete za vhodné, stejně tak jako délku výpovědní doby, v případě, že jste se na ní a na její délce se zaměstnavatelem dohodli.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Pepa | 25.10.2006 | Odstupne

Dobry den,skončil jsem prac poměr k 1.10.2006 dle paragrafu 46/1/a.Vyplata byla k dnešku ta došla na učet.Odstupne nikoliv.Po telefonim hovoru sdělil že nama že musi něco prodat,atd že nam pošle dopis všem.
Co dělat?Jak se odstupneho dobyt a nepřijit o něj.
děkuji
Pepa

Odpověď:

Dobrý den,
upozorněte svého zaměstnavatele, že jedná protiprávně, pokud Vám odstupné odmítá vyplatit. Dále se můžete obrátit se stížností na úřad práce. Další možností je obrátit se na soud a vymáhat na zaměstnavateli odstupné touto cestou. Pokud soud rozhodne ve Váš prospěch, bude muset zaměstnavatel hradit i Vaše náklady řízení.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Jana | 22.10.2006 | Prodloužení mateřské dovolené

Dobrý den, dceři budou v prosinci tři roky a měla bych tedy nasoupit do práce. Do skolky mi dceru nevemou, jelikož ji nejsou tři. Jsem zaměstnaná ve vedlejším městě asi 20km, ale autobusem bych jezdila ráno v 6 a vracela se kolem 16-17hod. Jsem sama a jiné hlídání také nemám. Nyní musím žádat zaměstnavatele o prodloužení, ale vzhledem k tomu, ze již chtěla abych nastoupila tento rok, tak si myslím, že mi nebude vyhověno. Jaké mám možnosti vzhledem k mé situaci.Děkuji za odpověď. Dučaiová

Odpověď:

Zaměstnavatel je skutečně povinen poskytnout rodičovskou dovolenou nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let (ustanovení § 158 zákoníku práce). Může vám však poskytnout volno bez nároku na náhradu mzdy až do věku 4 let dítěte; toto jeho rozhodnutí však závisí na jeho dobré vůli a nelze jej k tomu žádnou právní cestou donutit.
Chápeme, že jste ve složité situaci, lze ji však vyřešit jen dohodou mezi vámi a zaměstnavatelem.


Ivana Spoustová

Jitka Pešková | 16.10.2006 | problémy kvůli kvalifikaci

Dobrý den, moc vás prosím o radu, nebo alespoň o doporučení, kde by mi mohli poradit. V následujícím příkladu popisuji situaci, v níž se ocitám a marně se snažím dovolat nějaké spravedlnosti. Sféra cestovního ruchu - zaměstnavatel zaměstnává na jednom oddělení dva pracovníky, kteří mají stejné pravomoce, relativně stejnou náplň práce. Jeden pracovník má SŠ i VŠ týkající se daného oboru, plus další kvalifikační předpoklady, například jazykové, absolvování kurzů a zkoušek v oboru atd. Druhý pracovník má ZŠ, 30 let praxe, která s cestovním ruchem nemá nic společného, další kvalifikační předpoklady žádné, jazykové schopnosti žádné, odmítá se jazyk naučit, odmítá komunikovat s klienty cizinci. Z tohoto "vztahu" dvou zaměstnanců vznikají na pracovišti neustálé konflikty, nadřízení toto odmítají řešit. Jak se mám já coby ten první pracovník proti této šílené situaci bránit? Jak mám docílit toho, aby ten druhý, naprosto neschopný člověk s příšernou pracovní morálkou dostal výpověď? Je hrozné, kolik lidí by chtělo pracovat, něco umí a místa jsou obsazený někým takovým...Budu moc ráda, když mi poradíte. více

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákoníku práce náleží zaměstnavateli právo zaměstnávat ty zaměstnance, které si sám vybere, pokud tím neporuší zásady zákazu diskriminace.
Zaměstnavatel má ale zároveň povinnost o své zaměstnance pečovat. Apelujte na svého zaměstnavatele, že zaměstnáváním tohoto pracovníka vzniká ve firmě napjatá atmosféra a v důsledku toho se snižuje i pracovní morálka a následně i zisk.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Ati | 10.10.2006 | návrat po rodičovské dovolenédo práce

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a za 4 měsíce (kdy dětem budou 3 roky) bych měla nastoupit do zaměstnán, dle předběžné dohody. Chtěla však zůstat ještě rok doma.
1/ Může mi zaměstnavatel odmítnout dát neplacené volno? Pokud ano, proč?
2/ Platí během neplaceného volna vše stejně jako při rodičovské dovolené? Myslím tím, vyplácení rodičovského příspěvku atd.
3/ Jak vysoký bude rod. příspěvek v roce 2007? Hraje pro výši rod. příspěvku nějakou roli to, že mám dvojčata?
4/ Pokud bych během toho posledního roku tzn. během neplaceného volna znovu otěhotněla, platí vše stejně jako u rodičovské dovolené? Nárok na mateřskou, následovně rodičovskou dovolenou, po jejím skončení nárok na pozici dle zkušeností a vzdělání atd.?
5/ Je zaměstnavatel povinen na konci 4 roku rod. dovolené opět mi dát výpověď s odstupným atd.?

Děkuji s pozdravem
Tesárková

Odpověď:

Dobrý den, Váš zaměstnanec Vám může odmítnout dát neplacené volno, protože mu to zákon nepřikazuje. Rodičovská dovolená trvá do tří let věku dítěte. Po návratu z rodičivkské dovolené Vám zaměstnavatel musí nabídnout místo, které odpovídá Vaší pracovní smlouvě. Do čtyř let věku dítěte máte nárok na rodičovský příspěvek, ale už nejste v režimu rodičovské dovolené a zaměstnavatel Vám proto už nemusí tzv. držet místo. To ovšem neznamená, že se na tom můžete se zaměstnavatelem dohodnout. Rodičovský příspěvek činí 1,54 násobek životního minima na potřeby rodiče, od 1. ledna 2006 tedy 3 696 Kč. Tato částka se s počtem dětí nemění. více

Zdeněk | 3.10.2006 | nucená výpověď z pracovníhopoměru

Dobrý den,

Můj problém se týká toho, že jsem byl před týdnem propuštěn z práce řekněme na hodinu, ale s tím, že jsem pod nátlakem (výhružky hrubého porušení kázně když nepodepíši i když jsem žádné neprovedl, ani jsem nebyl nijak napomenut, abych mohl učinit nápravu) podepsal výpověď dohodou. Pochopitelně jsem nedostal žádné odstupné a má otázka je – jestli mám ještě nějakou možnost ono 2-měsíční odstupné dostat či ne (i přes to, že jsem podepsal výpověď dohodou)?

Děkuji za odpověď
Zdeněk

Odpověď:

Dobrý den,
Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů účastníků pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Váš zaměstnavatel svým jednáním porušil zákoník práce.
Bohužel při rozvázání pracovního poměru dohodou nemáte nárok na odstupné, pokud není v dohodě uvedeno.
Máte možnost napadnout neplatnost dohody u soudu a jako důvod uvést jednání pod nátlakem. U soudu pak můžete požadovat náhradu mzdy nebo dokonce i povinnost zaměstnavatele Vás znovu zaměstnat.
V první řadě zkuste svému bývalému zaměstnavateli soudem pohrozit, požadovat prohlášení dohody za neplatnou a žádat jiný výpovědní důvod, při kterém by Vám mohlo být odstupné vyplaceno.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Martina | 20.9.2006 | mateřský příspěvek

Dobrý den, prosím o radu:
Jsem třicetiletá, svobodná, zatím bezdětná.
Od 10. 4. 2006 jsem byla zaměstnaná, ale předtím jsem dva roky byla bez práce. Od 29. 6. 2006 jsem v pracovní neschopnosti. 31. 8. 2006 mně skončila pracovní smlouva na dobu určitou, kterou se mnou již zaměstnavatel neprodloužil, takže po ukončení pracovní neschopnosti budu opět nezaměstnaná.
V lednu 2007 podstoupím umělé oplodnění a chci vědět, jestli budu mít nárok na rodičovský příspěvek.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Martina

Odpověď:

Dobrý den,

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud tuto podmínku nesplňujete, můžete Vás uznat lékař neschopnou práce z důvodu mateřství. Tato neschopnost trvá však pouze 6 týdnů místo 28. Po těchto 6 týdnech máte nárok na rodičovskou podporu z dávek sociálního zabezpečení.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Dona | 20.9.2006 | důchodci-podepsané prohlášení

Dobrý den, prosím o odpověď zda je možno u dohod o provedení práce podepsat u důchodců "prohlášení" a jaká bude daň u příjmu do 5000,- a nad 20000,- Kč. Děkuji a přeji hezký den

Odpověď:

Dobrý den,

V dohodě o provedení musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Tato doba nesmí ovšem přesáhnout 100 hodin. Jiné omezení zákoník práce nestanoví. Nad tyto povinné údaje může dohoda obsahovat i jiná ustanovení, pokud neodporují dobrým mravům.

Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

mirka | 20.9.2006 | PNxvýpověď

Lze rozvázat pracovní poměr(uzavřený na dobu neurčitou,pracovník pracuje ve firmě několik let)v době dlouhodobé pracovní neschopnosti?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnance nelze propustit, pokud je uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz. Dočasnost je stav přechodný, pokud tedy bude zaměstnanec schopen podle lékařského posudku práci po skončení nechopnosti práci nadále vykonávat, vztahuje se na něj zákaz výpovědi.
Naopak pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, jedná se výpovědní důvod podle § 46 odst. 1 d) zákoníku práce Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Martina | 19.9.2006 | Průměrný výdělek po MD

Dobrý den,
děkuji za zodpovězení dotazu, nicméně mi to nedá nereagovat. Mám pocit, že jsem nebyla pochopena.
Na první mateřskou dovolenou jsem nastoupila 1.7.2003.Po té jsem nenastoupila rodičovskou dovolenou, ale čerpala jsem dovolenou na zotavenou, na kterou mi vznikl nárok za mateřskou dovolenou, která se posuzuje jako doba výkonu a až po té jsem nastoupila rodičovskou dovolenou. Podle Zákoníku práce § 110b mi za dobu čerpání dovolené přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, ale tento
průměrný výdělek byl zaměstnavatelem stanoven podle Zákona č.1/1992(zákon o mzdě...) § 17. Kdo má tedy pravdu? O který zákon a paragraf se opíráte v odpovědi?
Peněžitá pomoc v mateřství při druhém dítěti dle mého názoru bude ovlivněna částkou, která mi byla vyplacena za dovolenou na zotavenou po MD v roce 2003,
neboť mám základ a odpracované dny pro potřeby správy sociálního zabezpečení a z těchto údajů se vychází.
Děkuji.

Odpověď:

Vážená paní Martino,
z informací, které jste nám zaslala, není možná jiná kvalifikovaná odpověď, neboť jsou neúplné. Máte-li zájem na konkrétnější odpověď, domluvte si osobní konzultaci v rámci telefonických poraden, které se konají každé úterý a každý pátek na telefonických číslech : 224 913 350 nebo 774 913 350.

Ivana Spoustová

19.9.2006 | budoucí smlouva

Mám prosbu, je možnost sepsat nějaké potvrzení o tom, že mě "budoucí zaměstnavatel" přijme? Nerada bych dávala výpověď jen na ústní domluvu s novým zaměstnavatelem. Lepší ne příliš dobrá práce než žádná.
V případě, že něco takového existuje, mohu prosím i vědět jaké věci by měl "papír" obsahovat?

Díky moc

Odcházela bych z "doby neurčité" na "dobu určitou"

Odpověď:

Dobrý den,
Takovým potvrzením by pro Vás měla být podepsaná pracovní smlouva, kde musí být uveden den nástupu do práce, místo výkonu práce a druh vykonávané práce.
Pokud dáte výpověď ve svém nynějším zaměstnání, má po Vás zaměstnavatel právo požadovat dodržení výpovědní lhůty, a to maximálně dvouměsíční. Rozvázání pracovního poměru byste měla proto radši řešit dohodou s Vaším dosavadním zaměstnavatelem.

Eva Fialová

Martina | 18.9.2006 | Mateřská dovolená -zrušenífirmy

Dobrý den, rádá bych u Vás získala odpověď na situaci, která je dle mého názoru posouzena neoprávněně a zaměstnavatel nejdnal dle platných zákonů.Již 12 let pracuji ve zdravotnictví jako dietní sestra (nově nutriční terapeut).V průběhu oněch 12ti let se stalo, že státní nemocnice, ve které jsem pracovala, uvolnila stravovací provoz soukromé firmě a naopak. Nebyl žádný problém s převodem zaměstnanců, až nyní. V květnu 2006 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, dcera se narodila v červenci, mateřskou dovolenou mám tedy do února 2007. Oficiálně mi nikdo žádné informace nesdělil, vím jen z doslechu, že od 1. 9. 2006 se firma, u které jsem byla doposud zaměstnána (s.r.o.) opět zrušila a stravovací provoz přechází opět pod státní nemocnici. Vím, že vytvořili pouze dceřinnou organizaci, do které přemístili dlouhodobě nemocné zaměstnance a 3 ženy, tudíž i mě, které jsme na mateřské dovolené, tedy celkem asi 7 osob. Zbytek zaměstnanců přešel pod státní nemocnici. Potřebovala bych odpovědět na otázku, jakým právem jsem nedostala od 1. 9. více

Odpověď:

Vy jste stále zaměstnankyní té společnosti, se kterou máte uzavřenu pracovní smlouvu. Pokud došlo k jejímu zrušení, pak by to mohlo být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru s vámi dle ustanovení § 46 odst. 1 písmeno a) a v daném případě je možné dát výpověď i ženě na mateřské dovolené. Z neoficiálních informací nevyplývá, zda došlo ke zrušení společnosti či pouze k přemístění zaměstnavatele či jeho části. V každém případě Vaším zaměstnavatelem zůstává ten, kdo je jako Váš zaměstnavatel uveden v pracovní smlouvě a to až do doby, kdy bude podepsána změna pracovní smlouvy. Máte-li určité pochybnosti ohledně organizačních změn, pak se můžete obrátit na příslušný Úřad práce v místě zaměstnavatele, aby tyto skutečnosti prověřil event. přímo na svého zaměstnavatele. Pro úplnost dodávám, že po skončení mateřské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit vás na vaši původní práci i pracoviště. Ivana Spoustová více

Horníci dolu DUKLA | 13.9.2006 | diskriminace pro zdravotníduvody

Byla mi přiznána choroba z povolání.Pracuji na dole Paskov,závodě Dukla.Závod Dukla se ruší.Zdravým zaměstnancum je nabízena práce na závodě Paskov,nebo jiném podniku OKR.Mne však chce z duvodu choroby propustit.Jedná se o diskriminaci,jak se mám vuči zaměstnavateli zachovat.Jedná se o větší počet zamněstnancu.

Odpověď:

Zaměstnavatel může ukončit s Vámi pracovní poměr výpovědí z důvodu dle ustanovení § 46 odst. 1)písmeno d) a sice:
"pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.... dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci nebo ji nesmí konat pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí .... ".
jedná se tedy o legitimní důvod výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je však v tomto případě povinen ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy vám účinně pomáhat při získání nového vhodného zaměstnání.
Jen pro úplnost připomínám, že výpověď musí být dána písemně a musí vám být doručena; výpovědní důvod musí být ve výpovědi skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem , jinak je výpověď neplatná. Výpovědní důvod nelze dodatečně měnit.

Ivana Spoustová

Radka | 13.9.2006 | Návrat do zaměstnání po RD

Dobrý den ještě jednou,
moc se omlouvám, před chvíli jsem odesílala dotaz, podařilo se mi ho předčasně omylem odeslat - tedy dokončuji - zatím jsem vedoucí personálního úseku informována, že bude o mém úmyslu nastoupit v daný termín informováno vedení firmy, ale že se mám "ozvat" až před tímto termínem, že v současnosti nevědí, jaká bude ve firmě situace.
Zajímalo by mne tedy, zda mám nějakou šanci v případě, že mi bude nabídnuta místo nového umístění výpověď a je možné se nějak odvolat na to, že zástupu na dobu určitou za mou MD(RD) byla "uměle" vytvořena pozice a získala tak sml. na dobu neurčitou, nebo tento fakt nehraje žádnou roli a je to vše záležitostí firmy a jejích "organizačních" změn.
Děkuji předem za vyřízení mého dotazu, s pozdravem Ing. Radmila Müllerová

Odpověď:

Po návratu z rodičovské dovolené nemá již zaměstnavatel povinnost zařadit vás na původní práci a pracoviště, je však povinen i nadále přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li však možnost přidělit ani práci odpovídající pracovní smlouvě, měl by se pokusit o dohodu na změně. Pokud k takové dohodě nedojde a vy nebudete jinou práci vykonávat, pak se jedná o ostatní překážku na straně zaměstnavatele podle § 130 odst.1 zákoníku práce a vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. více

« | 1 | .. | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | .. | 237 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect