Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

martin | 6.5.2006 | diskrim.zdrav.postizenych

mam cast.inv.duchod,pracuji u bezpecnostni agentury,presto,ze musim odvadet stejnou praci,jako zdravi kolegove,dostavam pouze 42.50 na hod.zdravi zamestnanci pobiraji min.mzdu,pry ma na to zamestnavatel podle zakona pravo.

Odpověď:

Nejedná se o diskriminaci na základě pohlaví, ale pravděpodobně by se mohlo jednat o probleamtiku diskriminace na základě zdravotního stavu. I z tohoto důvodu je diskriminace zakázána, v případě nutnosti právní porady se však obraťte na advokátní kancelář.

§ 1 odst. 3 a 4 ZP
§1 odst. 3 ZP
Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jeich pracovní podmínky včetně odměńování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty ........
§ 1 odst. 4 ZP
V pracovně právních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, ......., zdravotního stavu .........
Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.

Ivana Spoustová

Petra Fuksová | 5.5.2006 | úřad práce, spolupráce

Dobrý den!
Viděla jsem Váš právní projekt v televizi v pořadu Sama doma, líbíl se mi. Je určité důležité mít právní povědomí, co jsou moje práva. Sama jsem je důsledně uplatňovala při návratu z MD, ovšem zaměstnavatel, tak jako jiní, byl absolutně mimo. Doporučujete se obrátit na úřad práce, jsem tam teď registrovaná, takže mám velmi praktické zkušenosti, ovšem ouha, jsou také mimo, zkrácený pracovní úvazek jim nic neříká! Na koho si myslíte se obrátit teď?

Odpověď:

Pokud byla Vaše práva porušena, pak se pravděpodobně jednalo o diskriminaci na základě pohlaví (diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví (§ 1 odst. 4 ZP). Pokud Vám byla jednáním zaměstnavatele event. nyní pracovníky Úřadu práce způsobena škoda nebo újma, pak je možné domáhat se její náhrady mimosoudní a samozřejmě následně i soudní cestou. Bylo by pravděpodoně i možné Vaší kauzu medializovat, samozřejmě s Vaším souhlasem.
V každém případě budeme rády, budete-li nás kontaktovat osobně , neboť věříme, že Vaše zkušenosti nám při práci na tomto projektu velmi pomohou.

Ivana Spoustová

Andrea | 5.5.2006 | Nevyplacení odstupného

Dobrý den,
Manžel pracoval u soukromé firmy jako instalatér. K 31.12.2004 dostal výpověď kvůli nadbytečnosti s 3 měsíční výpovědní lhůtou a s 2 měsíčním odstupným, ale odstupné mu do dnešního dne nebylo vyplaceno, i když se několikrát do měsíce bývalému zaměstnavateli připomínal. Ten ho ignoroval s tím, že nemá peníze. Jak může odstupné vymáhat? Manžel nedostal ani žádnou výplatní pásku, kde by bylo odstupné vypočteno, takže ani neví, kolik to odstupné přesně dělá. A jak je to s ročním zúčtování daní? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Tento dotaz, tak jak je uplatněn nespadá do oblasti rovných příležitostí, měla byste se proto obrátit na občanskou poradnu event. na advokátní kancelář. Pro pořádek však odesílám odpověď. V souladu s ustanovením § 46 odst 1 c) zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, stane-li se nadbytečným. potom mu v souladu s ustanovením § 60a odst. 1 zákoníku práce náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě event. ve vnitřním předpise stanoveno zvýšené odstupné. V souladu s utanovením § 60a odst. 4 zákoníku práce vyplácí zaměstnavatel odstupné po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném zaměstnavatelem pro výplatu mzdy, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. více

eun | 5.5.2006 | Živnostenský list

Pracuji ve spol. s r.o. na smlouvu na dobu neurčitou.Zaměstnavatel(majitel) vyhlásil konkurz na místo,které zastávám a do podmínek opětovného přijetí uvedl vlastnictví ŽL.Chce,aby nový zaměstnanec u jeho firmy pracoval na ŽL.Je to možné?Co se proti tomu může dělet?Děkuji Ruda

Odpověď:

Váš dotaz nespadá do problematiky rovných příležitostí, na kterou se zaměřuje náš projekt. Proto se obraťte na občanskou poradnu event. na advokátní kancelář.
Zaměstnavatel může shledat určitého pracovníka nadbytečným , rozhodne-li se tak za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiných organizačních změn a pak může tomuto zaměstnanci dát výpověď(ustanovení § 46 odst. 1 c) zákoníku práce. Zaměstnavatel samozřejmě může v rámci smluvních vztahů zadávat určité úkoly osobám podnikajícím na základě živnostenského oprávnění. Není však ze zákona přípustné, aby touto formou nahrazoval resp. obcházel pracovněprávní vztah s určitým zaměstnancem. V daném případě by nešlo odpověď bez podrobnějších informací.

Ivana Spoustová

Jana | 27.4.2006 | pracovní poměr na dobu určitou

Před MD jsem pracovala jako učitelka, měla jsem 3x po sobě pracovní úvazek uzavřený na dobu určitou(u téhož zaměstnavatele).3smlouva mi vypršela během MD. Nyní když se chci po MD s jedním dítětem vrátit, zaměstnavatel mi opět navrhuje smlouvu na dobu určitou. Má na to zaměstnavatel nárok? Jak se mohu bránit ?

Chtěla bych dodat, že během MD jsem pracovala 2 roky u téhož zaměstnavatele na zkrácený úvazek ( vždy smlouva na dobu určitou). a zároveň si zvyšuji kvalifikaci - dle požadavků školy. Mám zatím 1 dítě, v budoucnu bych chtěla ještě jedno, ale bojím se nejistého zaměstnání.
Děkuji za radu
Bc. Jana Bednářová

Odpověď:

Dobrý den, Pracovní poměr mezi týmiž účastníky lze sjednat nebo dohodu účastníků prodlužovat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. To platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Pokud však od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynulo více než 6 měsíců, tak se k tomuto předchozímu pracovnímu poměru nepřihlíží. Pokud tyto podmínky Váš zaměstnavatel nesplnil a Vy písemně oznámíte zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby, že trváte na tom, aby Vás Váš zaměstnavatel nadále zaměstnával, platí, že pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou. (Návrh na to, zda tyto podmínky byly, či nebyly splněny, můžete Vy, ale i Váš zaměstnavatel uplatnit u soudu, ovšem nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.) Eva Fialová

Hana | 25.4.2006 | Nevyplacení mzdy

Třetím rokem pracuji v chráněné dílně v Děčíně, mám ZPS kvůli vadě sluchu. Do dnešního dne jsem neobdržela za leden, únor ani březen výplatu. Zaměstnavatel údajně čeká na dotace od úřadu práce. Nevím jak tohle řešit. Osobně si myslím, že nemá smysl stěžovat si na úřadě práce, protože tam je můj šéf jako doma. Ráda bych skončila pracovní poměr, ale nevím dle jakého paragrafu by to bylo nejlepší a jestli bych se poté ještě setkala s odměnou za práci. Pokud mi poradíte, budu Vám velmi vděčná. S pozdravem Hana Jelínková

Odpověď:

Dobrý den, Máte na výběr tři možnosti, jak zrušit Váš pracovní poměr, každá má svoje náležitosti a úskalí. Za prvé se můžete se zaměstnavatelem dohodnou na rozvázání pracovního poměru. V této dohodě si můžete sjednat i den, kterým Váš pracovní poměr končí. Taková dohoda je však možná pouze tehdy, pokud na ni Váš zaměstnavatel přistoupí. (§ 43 zákoníku práce) Za druhé máte možnost dát výpověď. V takovém případě byste musela respektovat dvouměsíční výpovědní lhůtu, pokud byste se se zaměstnavatelem nedohodla na výpovědní lhůtě jiné, nebo žádné. (§ 51 ZP) Za třetí můžete zrušit pracovní poměr okamžitě z toho důvodu, že Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo její náhradu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti. To však pouze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy jste se o tom dozvěděla. Za předpokladu, že Vám zaměstnavatel měl mzdu za březen vyplatit v průběhu dubna a uplynulo 15 dnů ode dne, který máte sjednaný jako výplatní den, musíte okamžitě zrušit pracovní poměr do jednoho měsíce. více

evelína | 21.4.2006 | návrat do práce po MD

Mam dítě narozené 10.5.2003. Kdy mám nastoupit do práce? Od 10.5. nebo už od začátku května? A jěstě mě zajímá, když mě zaměstnavatel propustí z nadbytečnosti, zda můžu zažádat znovu o rodičovský příspěvek na 4 rok nebo musím na pracák. děkuji za ryché vyřízení.

Odpověď:

Dobrý den,

Vaše rodičovská dovolená trvá do tří let věku dítěte, tzn. do 9. května 2006. Jestli ale do práce nastoupíte až nebo už od začátku května, je na Vás.
Nárok na tento příspěvek máte, jestliže osobně, celodenně a řádně pečujete o dítě do 4 let věku nebo o dítě do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Od 1. ledna 2004 není omezena výše příjmu rodiče, pobírajícího rodičovský příspěvek.
Pokud z různých důvodů pobírání rodičovského příspěvku přerušíte, máte možnost o něj opět požádat, pouze však do 4 let věku dítěte.

Mgr. Eva Fialová

www.rovneprilezitosti.cz
tel: 224 913 350
774 913 350

Eva Fialová

Jana | 20.4.2006 | těhotenství

Dobrý den,zaměstnavatel mi v těhotenství neumožnil přeřazení na jinou práci s tím, že si mám zažádat o neschopenku. Vím, že to není v pořádku, ale jak se mám bránit? Popř. jak by se to odrazilo na víši rodičovského příspěvku. Mnohokrák děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel Vás na jinou práci přeřadit musí podle zákoníku práce § 153 umožnit. Měla by to být taková práce, kde budete mít možnost dosahovat stejného výdělku, jako při dosavadní práci. Pokud byste stejného výdělku nedosahovala, máte v rámci sociálního zabezpečení nárok na vyrovnávací příspěvek. Tzn. Vaše finanční situace se nezmění.
Pokud byste přistoupila na neschopenku, budete pobírat nemocenskou ve výši 69% z denního vyměřovacího základu, což jsou všechny započitatelné příjmy. (První tři dny nemocenské je to pouze 25%.)

S pozdravem
Mgr. Eva Fialová

www.rovneprilezitosti.cz
tel: 224 913 350 nebo 774 913 350

Eva Fialová

Petr | 22.3.2006 | Voják a rodičovská dovolená

Jsem voják z povolání a rád bych šel na rodičovskou dovolenou, může mě to zaměstnavatel nedovolit? A pokud mi během trvání rodičovské dovolené vyprší smlouva na dobu určitou, musí mi ji zaměstnavatel prodloužit? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci / pochopitelně i zaměstnankyni / na jejich žádost rodičovskou dovolenou, otci pak od narození dítěte po dobu, o kterou požádá, a to nejdéle do tří let věku dítěte. Tato povinnost zaměstnavatele vyplývá ze směrnic č. 96/34/EC, o rodičovském volnu, která právo na rodičovské volno považuje za individuální a nepřenosné právo každého z rodičů. Je-li pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, končí uplynutím této doby. Výkon práv vyplývající z rodičovské dovolené nemá na takto stanovenou dobu vliv. Pro úplnost připomínáme, že na pracovně právní vztahy státních zástupců a na příslušníky ozbrojených sil v činné službě se zákoník práce vztahuje, jen pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní předpisy (ust. §4 ZP). Jinak je pracovněprávní vztah upraven zákonem č. 221/199 SB., o vojácích z povolání (§2 odst. 3). Ivana Spoustová více

15.3.2006 | při výpočtu odstupného

Zaměstnavatel se mnou ukončil PP dohodou pro nadbytečnost-§46 1c)ZP.Odstupné vypočetl z tarifní mzdy 18 220,-Kč/12.plat.tř.,8.tar.st./Odstupné vypočetl tak,že pravděpodobnou mzdu 18 220,- vydělil fondem prac.dnů srpna 05 a násobil dlouhod.průměr.měsíč.fondem prac.dnů-21,74,čímž prý získal pravděpodobný výdělek 17 223,-Kč,což násobil dvěma pro odstupné dle zákona.Protože PP byl ukončen ihned po skončení RD-neplaceného volna z důvodu péče o dítě do 4let věku,neodpracovala jsem ani den.Zaměstnavatel odstupné vypočetl jako průměrný výdělek za měsíc,v němž byl ukončen PP/rod.volno skončilo 28.8.,PP byl ukončen k témuž dni./ Dle §17 Zákona o mzdě měl vyjít z pravděpodob.výdělku.Pokud se rozhodl pro průměr.výdělek,který však nespočetl z předchozího kalend.čtvrtletí,ale pouze ze srpna,dospěl k částce,která mě značně poškodila,neboť jsem nedosáhla ani tarifní mzdy,kterou bych byla dostala,kdyby mi umožnil nástup do práce. více

Odpověď:

Dle ustanovení §46 odst. 1 ZP může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, stal-li se vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nadbytečným. V těchto případech náleží zaměstnanci po skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, není-li v kolektivní smlouvě stanoveno pro zaměstnanci výhodněji. Zcela jednoznačně vám tedy ze zákona náleží odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Kategorie "pravděpodobný" výdělek tedy nemůže být v daném případě podkladem pro výpočet odstupného. Pro konkrétní vyčíslení výše odstupného bychom potřebovali znát konkrétnější informace, jejich výpočet však přesahuje rámec této pracovní poradny. více

Josef Čechman | 10.3.2006 | diskriminace

Má zaměstnanec právo na poskytování odměn, pokud pracuje na oddělení,ve kterém všichni srovnatelní zaměstnanci odměnu pobírají?

Odpověď:

Dle platné právní úpravy jsou zaměstnavatelé povinni zjišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, mj. pokud jde o odměňování za práci a jiných peněžitých plněaní, do kterých je pochopitelně třeba zahrnout i odměňování nad rámec smluvené mzdy. Jedná-li se tedy skutečně o to, že je činěn rozdíl v odměňování srovnatelných zaměstnanců, pak se jedná o porušování zásady rovného zacházení.

Ana Králíková Lužaič

Ka | 8.3.2006 | Otěhotnění - výpověď

Zaměstnavatel mi při zprávě o mém otěhotnění dal výpověď. Má na to právo? Díky za odpověď.

Odpověď:

Od třetího měsíce těhotenství jste chráněna a zaměstnavatel vám výpověď dát nesmí. Záleží tedy na tom, k jakému datu jste výpověď obdržela.

Kateřina Jonášová

« | 1 | .. | 234 | 235 | 236 | 237

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect