Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Hanka | 15.11.2017 

Dobrý den, budu se vracet po 5 letech do prace, pracovala jsem na ministrerstvu vnitra, kde mam stále smlouvu na dobu neurcitou. Dceři budou 3 roky v květnu, ale do školky mi ji nevzali. Jak mám postupovat, abych mohla nastoupit do prace az od září? Má zaměstnavatel povinnost dát mi (od kvetna do září) neplacené volno, nebo je to na jeho libovůli? Někde jsem slyšela, že u státních zaměstnanců je to jinak.
Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
dle čl. 5 služebního předpisu č. 12/2015 Vám služební orgán musí vyhovět v žádosti o neplacená volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku, pokud by Vaše neplacené volno nebránilo řádnému plnění úkolů služebního úřadu. Řádné plnění úkolů služebního úřadu není nikde definováno, nicméně se pravděpodobně bude jednat o narušení či ohrožení plnění těchto úkolů.

Eva Fialová

baboui | 14.11.2017 

Dobrý den, pracuji ve státní správě, měla bych zájem o home office, ale zaměstnavatel argumentuje, že to nelze, protože nelze vynášet data o mých klientech mimo úřad kvůli ochraně osobních údajů. Je to skutečně překážka? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
podle § 117 odst. 1 zákona o státní službě, nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán může se státním zaměstnancem uzavřít dohodu o výkonu služby z jiného místa, ve které se sjednají podmínky výkonu služby. Zákon o ochraně osobních údajů neobsahuje ustanovení, která by zakazovala práci z domova z důvodu ochrany osobních údajů. Pokud zaměstnavatel přijme dostatečné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, není důvod práci z domova zaměstnanci neumožnit.

Eva Fialová

Pavla | 14.11.2017 

Dobrý den, stala jsem se obětí diskriminace a bossingu v práci. Po podání stížnosti na chování a práci p. ředitelky (společně s dalšími 3 kolegy) nám to bohužel vedení neuvěřilo a ani naši stížnost řádně neprošetřilo. Nakonec to dopadlo tak, že jsme dostali výpověď dohodou z důvodu reorganizace, rušení našich pracovních pozic a pro nadbytečnost. Pracuji v této instituci 9 let a kolegové dokonce 30 let. Dokonce máme i zvukové nahrávky z jednání s naším nadřízeným, kde se dá jasně dokázat jak se k nám chovala a jak s námi jednala. Jak můžeme, prosím dokázat, že naše stížnost byla opravdu oprávněná a že v tomto případě došlo k velkému pochybení a nespravedlnosti ze strany zaměstnavatele? Jak se jinak bránit, když nemůžeme zvukové nahrávky nikde vlastně použít jako obranu a důkaz toho, že jsme byli potrestání výpovědí za podání stížnosti na p. ředitelku?
Děkuji moc za radu a přeji pěkný den
Pavla

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel musí dodržovat v pracovněprávních vztazích zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zásadu zákazu diskriminace. Pokud došlo k porušení těchto zásad, můžete se domáhat nápravy u soudu nebo podat podnět inspekci práce. Zvukové nahrávky jednání můžete k prokázání svých nároků použít. K použití nahrávek jiné osoby je obecně třeba jejího svolení. Podle § 88 odst. 1 občanského zákoníku ovšem svolení není třeba, pokud se zvukový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.

Eva Fialová

Eva | 13.11.2017 

Dobrý den,

přihlásila jsem se do výběrového řízení na pozici vychovatele v domově mládeže. Práci jsem nedostala a tak jsem se šla zeptat proč. Ředitel mi vysvětlil, že chtěli na pozici muže (aby lépe zapadal do kolektivu a měl u mládeže větší autoritu). Je v pořádku, že to nenapsali rovnou do inzerátu a je v pořádku, že si muže vybrali hned v prvním kole (posílání životopisů) a byl jediný, koho pozvali na pohovor, protože byl jediný přihlášený muž? Docela mi to vadí, protože jsem věnovala hodně času zpracování životopisu a motivačního dopisu a měla jsem o práci hodně moc velký zájem. Myslím, že to měli rovnou napsat do inzerátu. Určitě nejsem jediná, kdo takhle promarnil čas a úsilí.

Děkuji za odpověď. Eva.

Odpověď:

Dobrý den,
podle zákona o zaměstnanosti je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Zaměstnavatel nesmí zveřejňovat inzeráty, které by na pracovní pozici upřednostňovaly muže nebo ženu. I přestože inzerát na pozici vychovatele nebylo diskriminační, dopustil se zadavatel inzerátu porušení antidiskriminačního zákona, který zakazuje diskriminaci v přístupu k zaměstnání na základě pohlaví uchazeče. Proti nepřijetí do zaměstnání z důvodu diskriminace na základě pohlaví se můžete bránit cestou žaloby u soudu.

Eva Fialová

Klára  | 13.11.2017 

Prosím jaká mám právo na práci při mateřské dovolené? Díky

Odpověď:

Dobrý den,
v průběhu mateřské dovolené můžete vykonávat práci pro stejného zaměstnavatele na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Druh práce uvedený v těchto smlouvách musí být jiný, než jaký máte uveden v pracovní smlouvě. Pokud budete vykonávat práci na základě Vaší pracovní smlouvy, nebudete již čerpat mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel Vám nesmí přidělovat práci pouze před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Eva Fialová

Katka | 11.11.2017 

Dobry den. Jsem matka samozivitelka a dceri je 7let. V zamestnani pracuji pet let na plny uvazek formou mezismen od 8-17hod i kdyz normalne se delaji ranni a odpoledni smeny. Muze mi zamestnavatel zrusit moje smeny a naridit mi abych chodila na ranni a odpoledni? Ranni smeny jsou od 5:00 hod.a odpo od 13:00-22:00hod.a nevim jak bych to s dcerou delala. Rikaji mi , ze je dcera uz dost velka na to, aby se o sebe sama postarala.dekuji za odpoved.

Odpověď:

Dobrý den,
podle mého názoru nemůže. Platí, že zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby (např. rozvrh směn), je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Vážnými provozními důvody jsou např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele.

Kateřina Lovitt

K. N. | 10.11.2017 

Dobrý den,
v naší firmě působí převážně muži, a proto jsme se rohodli, že bychom to chtěli změnit. Rádi bychom vyhlásili výběrové řízení do ekonomického oddělení, kde je také většina mužů, a do inzerátu výslovně napsali, že hledáme osobu na pozici ekonomky a že pozice je pouze pro ženy. Je to takto možné? Jak bychm měli inzerát formulovat, abychom se vyhnuli případnému nařčení z diskriminace (mužů)? Antidiskriminační zákon toto podle mého názoru umožňuje, ale nejsem právnička a nejsem si tedy jistá, zda je moje interpretace správná.

Předem děkuji za informaci.

K. N.

Odpověď:

Dobrý den,
při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána diskriminaci mimo jiné na základě pohlaví. To znamená, že v inzerátech ani následně při výběru uchazeče o zaměstnání nesmíte preferovat ženy. Diskriminací není jen samotný inzerát, ale i Vaše jednání, kdybyste zvali na pracovní pohovor pouze ženy. (Diskriminací by nebylo rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud by k tomu byl věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky by byly této povaze přiměřené. To znamená ku příkladu to, že pokud byste byli divadlo, mohli byste v inzerátu požadovat ženy na hraní ženské role. Ve Vašem případě se však tato výjimka neuplatní.)

Kateřina Lovitt

Marťa | 9.11.2017 

Dobrý den, v rádiu jsem slyšela něco o tom, že když se vrátím z rodičovské do práce před jejím skončením, bude mi pak kromě výplaty ještě nějakou dobu vyplácena i rodičovská. Ale nějak se mi to nezdá. Je to pravda? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
návratem do práce Vám skončí rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek Vám však bude nadále vyplácen po tu dobu, podle varianty, kterou jste si zvolila. Platí, že výdělek příjemce rodičovského příspěvku není sledován. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Kateřina Lovitt

Markéta | 9.11.2017 

Dobrý den, jsem těhotná s druhým dítětem a v době, kdy bude prvnímu 18 měsíců, bych měla rodit. Budu mít nárok na mateřskou nebo budu pobírat jen rodičovskou? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
nárok na druhou peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne z titulu předchozího zaměstnání (pokud jste stále zaměstnaná). V případě narození dalšího dítěte v rodině zaniká rodičovský příspěvek, ať už je dočerpán či nikoliv, a vzniká nárok na PPM. Doporučovala bych Vám kontaktovat úřad práce, který Vám rodičovský příspěvek vyplácí a dohodnout se na přesném postupu.

Kateřina Lovitt

Lada | 8.11.2017 

Dobrý den,je prosím zločin si žádat o proplacené dovolené když už se jedná o třetí PPM v řadě ? 5let jsem pracovala,8let jsem na mateřské a po ní chci dál pracovat ve stejné firmě, klidně až do důchodu když tam bude dobře. Ale majitel firmy ve mě vyvolává pocit že jsem udělala něco co ho poškozuje ,že dělám něco hrozně nefér vůči němu, už minule se strašně rozčiloval a křičel kvůli tomu(naštěstí jsem u toho nebyla) ale přece mu ty peníze nenechám, tím spíše když nevím jestli mě nevyhodí hned jak se vrátím (důvod si vždycky najde když bude chtít) ? Zajímá mě jestli je časté nechat to propadnout aby měl člověk v práci klid ? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
podle mého názoru proplacení nevyčerpané dovolené po Vašem zaměstnavateli požadovat nemůžete. (Náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou je zaměstnavatel povinen a oprávněn zaměstnanci poskytnout pouze v případě skončení pracovního poměru.) Obecně se doporučuje po skončení mateřské dovolené vyčerpat dovolenou, na kterou vznikl nárok za dobu mateřské dovolené, případně zbyla z doby před jejím nástupem. S čerpáním dovolené bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou je totiž spojena podstatná výhoda a to, že takto vyčerpanou dovolenou již nelze následně z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit.

Kateřina Lovitt

Zdena | 6.11.2017 

Dobrý den, zjistila jsem, že jsem těhotná, ale s přítelem jsme se už rozešli. Dítě si nechám, ale zajímalo by mě, jestli můžu expřítele napsat do rodného listu jako otce a jestli bude muset platit na dítě až se narodí. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,
bohužel, tento dotaz nespadá do náplně této poradny. Děkuji za pochopení.

Kateřina Lovitt

Petra | 6.11.2017 

Dobrý den, jsem na rizikovém těhotenství od začátku listopadu a vůbec nerozumím tomu, jaký je rozdíl mezi neschopenkou a "lístkem na peníze" už je mi trapné se ptát účetní v bývalé práci a u doktorky jsem na to zapomněla. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud jste na nemocenské, setkala jste se nejprve s neschopenkou, kterou Vám vypsal Váš ošetřující lékař, ta má několik dílů, IV. díl, který vyplnil lékař, jste předala zaměstnavateli. Tzv. lístek na peníze (potvrzení o pracovní neschopnosti) vystaví lékař zpravidla při kontrole, opět se odevzdá zaměstnavateli, který ho odešle na OSSZ, která Vám pak nemocenské vyplatí.

Kateřina Lovitt

Jana  | 6.11.2017 

Dobrý den,

kdo rozhoduje jestli můžu práci vykonávat v těhotenství nebo ne?

Pracuju za pokladnou v hypermarkete a nechci si brát nemocenskou. Zatím je to docela dobré ale, později to asi nebude. Už mám jedno dítě, tak vím jaké, to je a nemyslím že bude možné celý den tam sedět. Pro těhotnou to moc vhodné není ale, bojim se že manažer nebude souhlasit a stejne tam budu muset sedět.

Poradíte mi?

Jana

Odpověď:

Dobrý den, pracovní podmínky těhotných žen upravuje zákoník práce. Platí, že zaměstnavatel má povinnost informovat těhotné zaměstnankyně o všech rizicích plynoucích pro ně z vykonané práce včetně rizika pro plod. Rovněž je povinen seznámit je s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací. Dále platí, že koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána (Ministerstvo zdravotnictví stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním vyhláškou) nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. více

Lucie | 6.11.2017 

Dobry den, pobírám príspevek na živobytí a mám dve studující deti 15 a 19 let. Jsem vedena na up.Od 1.11 2017 mám dpč na osm hodin tydne. Na up mi me o'd 13.11 zaradili na kurz Prokop-vychod na ktery jít nehodlám I presto, že me zrejme vyradí z evidence. Chci jít radeji do práce. Budu mit nárok na dávku hmotné nouze pokud by me vyradili? Mám alespon dpč.

Odpověď:

Dobrý den,
záleží, zda Váš příjem bude stále nedostatečný a zda splníte další podmínky nároku na dávku. Doporučovala bych Vám kontaktovat úřad práce, který Vám dávku vyplácí, a konzultovat Vaši situaci.

Kateřina Lovitt

Step | 4.11.2017 

Dobrý den,
jsem na RD a od ledna bych chtela nastoupit do práce. Může mě manžel vystřídat na RD, když je OSVČ? Pobírám příspěvek ve výši 11 000 Kč.Bude mít manžel nárok na stejnou částku? Popřípadě může příspěvek nadále chodit mně? A bude za manžela stát platit sociální a zdravotní pojištění? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,
příspěvek můžete pobírat stále Vy. Zajistíte péči o díte jinou zletilou osobou, tj. Vaším manželem. Váš manžel bude po dobu péče o dítě státním pojištěncem. Toto je třeba zdravotní pojišťovně sdělit. Pro účely sociálního pojištění se péče o dítě považuje za náhradní dobu sociálního pojištění. Příspěvek může pobírat i Váš manžel. Pokud jste pobírala peněžitou pomoc v mateřství, bude mít Váš manžel nárok na stejnou výši rodičovského příspěvku.

Eva Fialová

jojo | 2.11.2017 

Dobrý den,
Někde jsem slyšela, že pokud nahlásím zaměstnavateli delší rodičovskou a pak nastoupím dříve, tak z toho můžou být problémy. Nebo naopak kratší a pak budu déle?

Odpověď:

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou můžete ukončit dříve, než jste sdělila zaměstnavateli při jejím nástupu, pouze se souhlasem zaměstnavatele. Pokud uvedete kratší rodičovskou dovolenou, můžete ji prodloužit až do 3 let věku dítěte.

Eva Fialová

Kaca | 2.11.2017 

Dobry den, chci se zeptat, kdyz mam zvolenou dvouletou rodicovskou a po jejim vyprseni nenastoupim do prace, musim se okamzite hlasit na UP? Jde mi hlavne o soc a zdr pojisteni...
Predem moc dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
pokud se chce zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání, musíte se přihlásit na úřad práce. Péče o dítě do 4 let věku se považuje za náhradní dobu sociálního pojištění, státní pojištěnkou v případě zdravotního pojištění jste po dobu péče o dítě do 7 let věku.

Eva Fialová

Ivet | 2.11.2017 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat když pobírám rodičovský příspěvek můžu nastoupit na částečný úvaze, aniž bych přišla o peníze od státu? Dítě by nebylo ve státní školce.

Odpověď:

Dobrý den,
pokud zajistíte celodenně osobní péči o dítě, není výdělečná činnost a výše výdělku rozhodující. U dítěte mladšího 2 let je pro nárok na rodičovský příspěvek se za osobní celodenní péči považuje navštěvování jeslí nebo jiného obdobného zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci.

Eva Fialová

Beata | 1.11.2017 

Dobrý den, mám dotaz ohledně diskriminačních inzerátů. V naší MŠ chceme do týmu muže, protože máme většinu žen a opravdu bychom chtěli muže, přesto musíme inzerovat, že chceme ženu i muže. Přestože víme, že ji ani nechceme pozvat k pohovoru. Je to zvláštní situace, opravdu nemůžeme napsat, že chceme jen muže? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,
při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána diskriminaci mimo jiné na základě pohlaví. To znamená, že v inzerátech ani následně při výběru uchazeče o zaměstnání nesmíte preferovat muže. Diskriminací není jen samotný inzerát, ale i Vaše jednání, kdybyste zvali na pracovní pohovor pouze muže. Diskriminací by nebylo rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud by k tomu byl věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky by byly této povaze přiměřené. To znamená ku příkladu to, že pokud byste byly divadlo, mohli byste v inzerátu požadovat muže na hraní mužské role. V případě školství se tato výjimka nejspíše na žádné pozici neuplatní.

Eva Fialová

Simča | 31.10.2017 

Dobrý den, chci se zeptat, kdyz pracuji v hotelu, ktery ma dvousmeny provoz a mam doma dve deti mladsi 15ti let,jestli me zamestnavatel muze nakazat delat odpoledni??
Dekuji

Odpověď:

Dobrý den,
zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby (např. rozvrh směn), je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Vážnými provozními důvody jsou např. ohrožení nebo přerušení provozu zaměstnavatele.

Eva Fialová

« | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | .. | 233 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect