Archiv dotazů

Bezplatná právní poradna Gender Studies

mateřská rodičovská návrat na trh práce diskriminace na základě pohlaví a věku práce a péče rovné odměňování

Právní poradna je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života.

Dotaz do poradny

Zodpovězené dotazy

Zobrazit dotazy podle typu:

Martina | 26.1.2007 | Návrat do práce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem diplomovaná zdravotní sestra s titulem a šestiletou praxí, před mateřskou dovolenou jsem pracovala na JIP chyrurgie a byla zařazena do 8. pl. třídy. Během mateřské jsem se rozvedla a potřebovala jsem se vrátit do práce, ale musela jsem čekat, až se mi uvolní místo. Nastoupila jsem, když synovi byli necelé dva roky, ale náměskýně pro oš. péči mě dala na jiné oddědelní, což mi ani tak nevadí, ale neuznala mi titul, snížila mi pl. třídu a navíc mě všude uvádí jako zdr. asistenta a né jako reg. diplomovanou všeob. sestru. Když jsem se jí zeptala, z jakého důvodu, tak mi odpověděla, že je to jen na tři měsíce a pak mě přeřadí. Při podpisu smlouvy jsem zjistila, že mi dala smlouvu na dobu určitou tři měsíce, ačkoliv před mateřskou jsem měla smlouvu na dobu neurčitou, ale to mě vysvětlila tím, že teď se to tak dělá. Uběhly tři měsíce a žádný nový platový výměr mi nepřišel a ani prodloužení smlouvy. Když jsem se šla zeptat na smlouvu, tak mi řekla, že se to prodlužuje automaticky bez podpisu. S platouvou třídou jsem stále ještě vyčkávala. více

Odpověď:

Chování Vaší nadřízené je protiprávní. Po návratu z rodičovské dovolené Vám zaměstnavatel musí nabídnout práci podle Vaší pracovní smlouvy. Pokud jste měla ve smlouvě oddělení, popis Vaší činnosti nebo jen platovou třídu, musí Vás zaměstnavatel na takové místo zpět zařadit. Jestliže tak neučiní, jedná se o překážku z jeho strany a vy dostáváte náhradu platu ve výši průměrného výdělku.
Na postup Vaší nadřízené si můžete stěžovat přímo na vedení nemocnice nebo/a u Vaší odborové organizace. Další možnost je obrátit se na soud se žalobou na protiprávní jednání Vašeho zaměstnavatele.

Eva Fialová

John | 26.1.2007 | Přechod z doby určité naneurčitou.

Dobrý den! Zajímalo by mne co se stane po uplinutí 2 let pracovního poměru na dobu určitou. Jak přejde pracovní poměr na dobu neurčitou. Dříve stačilo, že se člověk týden neozval a automaticky pracovní poměr přešel na dobu neurčitou platí to stále? Nebo se musím ozvat? Děkuji. Nashledanou

Odpověď:

Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Podmínka, že zaměstnanec vykonává práci s vědomím zaměstnavatele, je pro další trvání pracovního poměru rozhodující. Pokud by zaměstnavatel o tom, že vykonáváte práci nadále nevěděl, pracovní poměr na dobu určitou se na pracovní poměr na dobu neurčitou nezmění.

Eva Fialová

martib | 25.1.2007 | smluvní vztah

dobrý den chtěl bych se zeptat jak mám vyřešit smluvní vztah.mám hostinskou živnost a vzhledem ktomu,že nemám požadovanou praxi odpovědného vedoucího mi dělá mamimka,která je vedena na úřadu práce a pobýrá dávky soc.zabezpečení.tento vztach je pouze formální a maminka u mne jenom zaskakuje při mé nepřítomnosti a to maximálně 5hodin týdně potřebovala bych poradit jaký smluvní vztah mám mezi námi vytvořit

Odpověď:

Se svojí maminkou můžete uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Na základě této dohody není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tzn. 20 hodin týdně. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
Dohodu o pracovní činnosti jste povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení této dohody vydáte zaměstnanci, své mamince.
V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Eva Fialová

Hana | 25.1.2007 | Neplacené volno

Potřebovala bych poradit: zaměstnavatel rekonstruuje prodejnu a zaměstnancům ústně nařídil čerpat dovolenou s tím, že po vyčerpání zákonného nároku na dovolenou nám dává neplacené volno.
Provozovnu uzavřel k 2.1.2007 a na rekonstrukci se stále pracuje.
Dovolenou mám již vyčerpanou, tzn. že jsem na neplaceném volnu.
Kdo platí zdravotní a sociální pojištění, když pracovní poměr stále trvá (nebyl rozvázán z mé ani z jeho strany), do práce nechodím(e),čekáme jen, až bude rekonstrukce hotová.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací určit hromadné čerpání dovolené, jestliže je to nutné z provozních důvodů. Hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny. To, co jsou konkrétně provozní důvody, zákon nestanoví.
Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro překážky na straně zaměstnavatele, musí mu zaměstnavatel ve Vašem případě poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
Po vyčerpání dvou týdnů dovolené, máte nárok na náhradu mzdy. Neplacené volno je ve Vašem případě obcházení zákoníku práce. Na protiprávní jednání Vašeho zaměstnavatele můžete podat stížnost na úřadu práce. Pokud by Vám nebyla náhrada mzdy vyplacena, můžete tento nárok uplatnit u soudu.

Eva Fialová

Zbořil | 25.1.2007 | Jde se tomu účině bránit

Dobrý den. Obracím se na Vás se zoufalou prosbou o radu. Pracuji u firmy která má jen 3 kamiony. Jsme na vozech po dvou. Střídáme se na dvě směny. Ze všech řidičů jsem tam nejstarší. Dělám naší firmě garanta , jinak by nemohla provozovat mezinárodní kamionovou dopravu. Jízdy do zahraničí jsou sporadické, ale jsou. - Od roku 2003, kdy jsem nastoupil k firmě, byli v zahraničí všichni, někteří několikrát akorát já ani jednou. Při tom mám největší zkušenosti a nejdelší praxi. Jezdil jsem do zahraničí 10 let, celkově 34 let a problematiku znám, dá se říci, nejlépe. - Dálkové jízdy do Ostravy. Jezdí se dvakrát týdně. Opět to jezdí dva vozy, ale já ne. - V Listopadu byl můj přímý vedoucí převelen na novou pobočku do Boru. To nikdo z nás nevěděl. Na přímou otázku mi odpověděl, že končí. Ulevilo se nám všem. Po čase jsme, ale zjistili, že to byl, z jeho strany, žert. Teď se po mně a nejen po mně „vozí“. - V roce 2006, při nakládce vozu, nakládali jsme ručně 500kg palety, jsem rovnal paletu ve voze. Tím jsem stál k němu zády. více

Odpověď:

Stal se obětí obtěžování na pracovišti, neboli mobbingu. Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky. Obtěžování na pracovišti se považuje za diskriminaci, která je zakázána. Diskriminací je rovněž rozdílné zacházení se zaměstnatnanci z důvodu jejich věku. Na svého zaměstnavatele můžete podat žalobu, ve které žádejte, aby od svého chování upustil. Můžete po něm požadovat také přiměřené zadostiučení, a to i v penězích. Protože se jedná o diskriminaci v pracovněprávních vztazích, nemusíte vy dokazovat, že Vás zaměstnavatel diskriminovat, nýbrž on bude muset dokázat že se diskriminačního jednání nedopustil. Na míře poškození Vašich žeber závisí možnost podat na toho, kdo Vám takové poškození způsobil, trestní oznámení nebo oznámení pro přestupek. více

Petra | 25.1.2007 | Prodloužení RD do 4let

Dobrý den,mám dotaz.Musím někde hlásit,když mi dal zaměstnavatel neplacené volno do 4let mého syna?Bylo mi řečeno ze to mám nahlásit na PSSZ.Z jakého důvodu to mám hlásit.Děkuji

Odpověď:

Nemusíte hlásit, že máte neplacené volno. Na PSSZ se musíte obrátit, proto že budete pobírat rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte.

Eva Fialová

25.1.2007 | ukončení prac.poměru

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat na problém, který se přihodil mému příteli. Před 3 dny mu přišel domů dopis, ve kterém zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr pro porušení pracovní kázně. Jak má momentálně postupovat? Musí se dostavit do práce ještě něco podepsat? A co zápočtový list? Pošlou ho poštou? Práci má hodně daleko a jde tu o to aby si pro něho nemusel jet.Co všechno musí zápočtový list obsahovat? Byla to jeho první práce a byl zaměstnaný 5 měsíců. Bude mít kvůli paragrafu nějaké problémy na úřadu práce či u nového zaměstnavatele? Předem děkuji za odpověď

Odpověď:

Tento dotaz nespadá do oblasti diskriminace na pracovním trhu, proto se , prosím, obraťte v případě jakýkoliv pochybností na občanskou či jinou právní poradnu. Váš manžel má možnost výpověď akceptovat - pak se do práce již nedostaví a může požádat i o zaslání zápočtového listu poštou. Výpovědní důvod je vždy v zápočtovém listu uveden - u dalšího zaměstnavatele tak může jeho přijetí vzbuzovat pochybnosti. Pokud by měl za to, že výpověď byla neoprávněná - o neplatnosti výpovědi však může rozhodnout jen soud k návrhu Vašeho manžela -může trvat na nepaltnosti i an tom , že bude dále zaměstnán, event. se pouze domáhat neplatnosti výpovědi, avšak na dalším zaměstnání již netrvat. Obě skutečnosti jsou spojeny s jinými právními nároky- viz ustanovení § 69 zákoníku práce. více

Kamila | 24.1.2007 | odměna za jednatelství

Dobrý den,
v případě vyplácení jednorázové odměny jednatele (vyplacena k 31.12.za celý rok vevýši Kč 4500,)je nutno odvádět též odvody na soc. a zdrav. pojištění? Jedná se v tomto případě o srážkovou daň?

Odpověď:

Tato otázka bohužel není v tématické náplni poradny. Obraťte se prosím na Českou správu sociálního zabezpečení.

Eva Fialová

Pavla | 24.1.2007 | přivýdělek během mateřskédovolené

Dobrý den, ráda bych se Vás zeptala, zda si mohu přivydělat během mateřské dovolené na kterou odcházím během února 07 (né rodičovské d.)
Jsem u zaměstnavatele v trvalém prac. poměru.
Jak má být správně smluvně (Dohody) ošetřeno nebo nemusí být?
Je limit pro výši přivýdělku?
Děkuji za odpověď.
Pavla

Odpověď:

Dobrý den,
limit výdělku k výdělku při pobírání rodičovského příspěvku neexistuje. Musíte ovšem splnit podmínku osobní a celodenní péče o dítě.
Ta se považuje za splněnou, pokud dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení po dobu nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci nebo dítě, které dovršilo 3 léta věku, pravidelně navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.
Mgr. Eva Fialová

Eva Fialová

Marie | 24.1.2007 | Odstupné

31.10.2006 jsem obdržela výpověď pro nadbytečnost.4.11.2006 jsem onemocněla a v současné době jsem v pracovní neschopnosti.
Kdy se mnou bude rozvázán pracovní poměr,pokud neschopnost bude ukončena například 8.2.2007 a v jakém násobku obdržím odstupné - dle nového ZP nebo starého?

Odpověď:

Výpovědní doba začala běžet již 1.11.2006, čili Vaše pracovní neschopnost
nemá na ukončení výpovědní doby vliv. Výše odstupného se bude řídit
zákoníkem práce účinným v době, kdy s vámi byl rozvázán pracovní poměr ,
tedy "starým" zákoníkem práce.

Ivana Spoustová

Jaruska | 24.1.2007 | Zrušení místa

Dobrý den, děkuji za zodpovězení dotazu (16.1.2004 15.23) Chtěla bych ještě poprosit o doplnění.. Přivýdělek je mi jasný.Potřebovala bych vědět, zda si mohu přivydělat nástupem do původní práce, na původní místo a při té příležitosti provést zrušení mého místa?? Zda lze zrušit dané místo, ikdyž se jedná tou dobou jen o přivýdělek?? Ještě jednou děkuji Jaruška

Odpověď:

Vašemu dotazu příliš nerozumím. Nelze nastoupit na totéž místo a zároveň je
zrušit. Můžete však nastoupit k témuž zaměstnavateli na jiné místo. Váš
dotaz však již nespadá do oblasti diskriminace na pracovním trhu.

Ivana Spoustová

Lukas | 24.1.2007 | povinnosti provozovateleposilovny

Mozna se tim nezabivate ale presto prosim o radu vcera me vybrali vsechny veci v posilovne,vylomili dvirka od uzamcene skrinky a prisel sem o vsechno - penize doklady atd.Rekli me ze je to nezajima a tak se chci obratit na policii a zvazit trestni oznameni - co mam delat?

Odpověď:

Dobrý den, je-li s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí, odpovídá ten, kdo ji provozuje, fyzické osobě za škodu na věcech odložených na místě k tomu určenému nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Taková činnost je provozování posilovny, protože s užíváním posilovny je spojeno odkládání věcí. Místo k odkládání určené jsou právě uzamykatelné skříňky. Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou. Právo na náhradu škody musí být uplatněno u provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl. Splnil-li jste podmínku uplatnění práva na náhradu škody a provozovatel Vám ji nechce uhradit, můžete ho o náhradu škody žalovat u soudu. Na policii můžete podat trestní oznámení v každém případě, protože se jedná o krádež vloupáním. více

Jana | 23.1.2007 | SOS -chci svoje peníze :-)

Prosím o radu ... v listopadu a v prosinci 2006 jsem na základě písemné dohody o provedení práce vykonávala brigádu ( roznos letáků) v naší obci. Bohužel mi za odvedenou práci nebyla vyplacena mzda, údajně proto, že jsem práci nevykonala, což není pravda. Sehnala jsem si 350 podpisů obyvatel Měšic, že v uvedené době dostávali pravidelně do schránky letáky. Bohužel se mi nepodařilo sehnat podpisy od všech sousedů, neb někdo nemá zvonek, někomu zase nezvoní, někdo tam trvale nebydlí, ale asi 80% mám. Potřebovala bych vědět, kam se mám obrátit s žádostí o prošetření celé věci. Při "podpisové akci" jsem zjistila, že tuto špatnou zkušenost s distribuční firmou má i několik mých sousedů. Mzdu mi nevyplatili, žádnou reklamaci mé práce mi písemně nedoručili, pouze se mi vysmáli, což mě skutečně rozhořčilo, proto jsem uspořádala onu sbírku podpisů. Prosím poraďte,jak mám dále postupovat. Jsem sama s 14-ti letou dcerou a nemám prostředky na placenou právní pomoc.Děkuji mnohokrát za brzkou odpověď. Jana Michlanová

Odpověď:

Znovu můžete vyzvat zaměstnavatele, aby vám mzdu proplatil. Můžete se
obrátit se stížnsotí na příslušný Úřad práce a Inspektorát práce. Máte samozřejmě i
možnost domáhat se soudní cestou, aby vám byla dohodnutá mzda proplacena. Na
využití této své zákonné možnosti byste měla zaměstnavatele ve své výzvě o úhradu dohodnuté částky upozornit. Doporučuji veškerou korespondenci sezaměstnavatelem vést písemně a doporučenou formou.

Ivana Spoustová

Martina | 22.1.2007 | diskriminace v těhotenství

Dobrý den, prosím o radu. Můj zaměstnavatel mi vyhrožuje výpovědí a tlačí na mě, abych výpověď podala a to od té doby, co jsem mu oznámila, že jsem těhotná. Nyní jsem na rizikovém, tedy na neschopence doma, ve 2. měsíci. Jedná se o diskriminaci? Můžu ho žalovat? Děkuji.

Odpověď:

Chová-li se Vás zaměstnavatel způsobem, který popisujete, pak se rozhodně o
diskriminaci jedná. Není důvod, proč byste měla dávat výpověď z pracovního
poměru. Vám ji může zaměstnavatel dát jen ze zákonem stanovených důvodů
(pokud to nebude pro vaše hrubé porušení pracovní kázně, pak by vám náleželo
odstupné). Mezi ně se těhotenství nepočítá.
Žalovat zaměstnavatele můžete, protože se každý může obrátit na soud , má-li
za to , že jeho práva byla porušena. Můžete však také nejprve zaměstnavatele
požádat, aby se závadného resp. protiprávního jednání zdržel.

Ivana Spoustová

Renata  | 22.1.2007 | návrat po MD

Dobrý den,mému synovi budou 20.4.07 3 roky,znamená to,že 21.4.mám nastoupit do práce.Celkem jsem na MD 6 let.Pracuji v nemocnici na 12hodin.služby.Do školky nastoupí od září 2007 na 4hod.denně.Chtěla bych si ponechat MD.Dotaz:Jak mám zažádat o nástup až od září a to ještě na pol.úvazek.Můžu dostat výpověď?Na co mám být připravená?Do kdy o to mám zažádat,minimálně 2měsíce před 3lety dítěte?Děkuji za odpověď,s pozdravem Renata.

Odpověď:

Doporučuji požádat zaměstnavatele s dostatečným předstihem o Vaše přání
nastoupit do zaměstnání na poloviční úvazek od září s tím, že jej musíte s
dostatečným předstihem požádat o nepalcené volno z důvodu péče o dítě do
jeho 4 let věku tj . od 21.4.2007. Na toto neplacené volno totiž není
právní nárok, zaměstnavatel tedy nemá povinnost vám vyhovět. Pokud tak
neučiní, jste povinna nastoupit do práce 21.4.2007, neukončíte-li váš
pracovní poměr nějakým zákonem stanoveným způsobem.

Ivana Spoustová

Radek Hess | 22.1.2007 | Výpověď v době RD a nárok naodstupné

Dobrý den,
manželka je druhým rokem na RD, v zaměstnání byla ještě ve zkušební době, když nastoupila na nemocenskou (rizikové těhotenství).Minulý týden dostala výpověď kvůli změně provozní vedoucí (podnikatel za podnikatele).
Ve výpovědi má uvedeno: "rozvázání prac. poměru dohodou".Je tento postup výpovědi ze strany zaměstnavatele správný? A má manželka nárok na odstupné, když odpracovala před nástupem na RD pouze 1 a 1/2 měsíce?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zaměstnavatel může dát výpověď jen ze zákonem stanovených důvodů nebo se se
zaměstnancem dohodnout., pak je na místě slovíčko dohoda - což ovšem
předpokládá souhlas obou stran. Dojde-li ke změně reps. ke zrušení
pracovního poměru dohodu z organizačních důvodů, pak vzniká nárok na tzv.
odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Vaše manželka by se
měla snažit dohodnout i o této části. Doba, kterou odpracovala před nástupem
na rodičovskou dovolenou nemá na výši odstupného vliv.

Ivana Spoustová

Andy | 22.1.2007 | Nárok na materskou

Dobry den, jsem Ceska pracujici na Slovensku. v kvetnu 2005 jsem zde nastoupila na materskou dovolenou. Pote jsem se po pul roce vratila do zamestnani na 1/2 uvazek. Na konci minuleho roku jsem otehotnela a v soucasne dobe uvazuji o navratu zpet ze zamestnani na materskou dovolenou, na coz mam narok. Rodicovsky prispevek na 1 dite pobiram v SR a materskou budu pobirat take zde. V soucasne dobe se ale mame cela rodina vratit zpet do CR, protoze tam ma muj muz praci. Mohla bych mit narok na vyplaceni materske v CR? Mohu si doplatit platby nemocenskeho pojisteni? Mam narok na rodicovsky prispevek na prvni dite? Predem dekuji za odpoved. A.

Odpověď:

V případě, že budete o dítě celodenně pečovat, máte pak za předpokladu splnění podmínky trvalého pobytu v České republice nárok pobírat rodičovský příspěvek na našem území. Pracovala-li jste mimo území České republiky nikoliv přechodnou dobu, pak jste vyňata z nemocenského pojištění a na pobírání dávek z něho odvezených, bohužel, nemáte nárok.
Tento dotaz však nespadá do oblasti diskriminace žen na pracovním trhu, proto se v případě dalších pochybností obraťte na příslušný sociální odbor event. občanskou či jinou právní poradnu.

Ivana Spoustová

Petra | 22.1.2007 | Doma .......

Předchozí dotaz-Děkuji za odpověď

Odpověď:

Tento dotaz nespadá do obalsti rovných příležitostí.
Obecně je pro ženu výhodné, pokud ji zaměstnavatel prodlouží neplacené volno
z důvodu péče o dítě až do 4 let věku dítěte, protože může do práce
nastoupit. Plánuje-li však , že do práce nenastoupí, ať již z důvodu
plánovaného těhotenství, měla by zaměstnavateli tuto skutečnost včas
oznámit.

Ivana Spoustová

Bodečková | 22.1.2007 | Výpověď

Dobrý den,manžel je 14 let zaměstnán u Městské policie. Před rokem se podrobil operaci kyčelního kloubu.Již dva roky usiloval o jiné, jemu vhodné místo, bohužel mu nebylo umožněno, přestože byli přibíráni noví zaměstnanci.Bylo mu přislíbeno, že se o něho organizace postará. Bohužel, nyní mu hrozí výpověď.Lze se nějak bránit a náleží mu v případě výpovědi ze zdravotních důvodů odstupné ve výši 12násobku?Děkuji. Přeji krásný den.

Odpověď:

Ano, náleží. Podle ustanovení § 52 odst. d) pokud zaměstnanec nesmí podle
lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí
příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat
dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro
ohrožení touto nemocí, je to důvodem, pro který mu může dát zaměstnavatel
výpověď. Pak mu ale dle ustanovení § 67 odst. 1 náleží při skončení
pracovního poměru odstupné ve výši
n e j m é ň e dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Ivana Spoustová

Ludmila | 22.1.2007 | výpověď

Dobrý den, před rokem jsem absolvovala operaci,kvůli níž jsem byla šest týdnů v pracovní neschopnosti. Na podzim roku 2006 jsem jednou týdně po dobu třech měsíců musela dojíždět na infuze do vzdálenějšího města, tudíž mě zaměstnavatel musel uvolnit na celý den. 29.12.2006 jsem onemocněla. Dle mínění lékaře už bych koncem ledna mohla nastoupit do zaměstnání. Na 1.3.2007 mám plánovanou další operaci,při které bude doba pracovní neschopnosti činit zhruba šest týdnů. Zaměstnavateli jsem termín operace sdělila - netvářil se vůbec nadšeně,dokonce tak napůl úst pronesl něco o tom, že si asi bude muset najít náhradu. Mám teď velké obavy, jestli mi může dát během toho měsíce co budu v práci výpověď např. z důvodu časté absence v zaměstnání kvůli nemoci, případně z jakého jiného důvodu by mi ji mohl dát. U firmy pracuji devět let, práci vykonávám zodpovědně, tudíž by mi ji neměl dát pro porušení pracovní kázně. více

Odpověď:

Zaměstnavatel vám může dát výpověď jen z důvodů, které uvádí zákoník práce
ve svém ustanovení § 52. Časté návštěvy lékaře zde uvedeny nejsou, důvodem
může být však pokud pro zdravotní stav není zaměstnanec způsobilý vykonávat
práci; to však musí vyplývaz ze zdravotního lékařského posudku, pak
zaměstnanci náleží odstupné. V době, kdy budete v zaměstnání event. v
pracovní neschopnosti Vám tedy zaměstnavatel může dát výpověď pouze ze
zákonem stanovených důvodů. Pokud byste byla bez zaměstnání, pak vám
doporučuji obrátit se bez zbytečného odkladu na úřad práce se žádostí o
podporu v nezaměstnanosti. Věří však, že k výpovědi ze strany zaměstnavatele
nedojde.

Ivana Spoustová

« | 1 | .. | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | .. | 228 | »

 

 

 

loga esf a oplzz
původní verze poradny: http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/poradenstvi.php, http://www.rovneprilezitosti.cz/oldweb/info.php
© 2011; Gender Studies. Webhosting, webdesign & publikační systém TOOLKIT - econnect